Vláda nezpochybní dosud jmenované guvernéry centrální banky, obrátí se ale na Ústavní soud

Vláda po jednání s prezidentem Václavem Havlem v pondělí rozhodla, že navrhne Ústavnímu soudu, aby posoudil způsob jmenování guvernéra a viceguvernéra centrální banky. Do té doby nezpochybní pozici Zdeňka Tůmy v čele ČNB. Více k tomu Eva Petržílková:

Pondělního zasedání vlády se prezident Václav Havel zúčastnil, aby na něm projednal spor o způsobu jmenování guvernéra centrální banky a členů bankovní rady. Vláda zastávala názor, že jmenování guvernéra bez spolupodpisu premiéra není platé, a proto chtěla podat stížnost Ústavnímu soudu. Prezidentská kancelář zase argumentovala tím, že Ústava je základní zákon státu a ta o kontrasignaci při jmenování členů bankovní rady nehovoří. Podle prezidenta Havla se ale nakonec podařilo najít kompromisní řešení, které on sám považuje za nejlepší možné: Pozice Zdeňka Tůmy jako guvernéra České národní banky tedy nebude zpochybněna. Ovšem jen do rozhodnutí Ústavního soudu. Ten se má na žádost kabinetu přece jen vyjádřit k nutnosti premiérova spolupodpisu pod prezidentovým jmenováním. Václav Havel proti rozhodnutí předat věc Ústavnímu soudu nic nenamítal.

"To je něco, s čím velmi souhlasím, protože je v zájmu vlády, prezidentského úřadu, abychom rozuměli své vlastní Ústavě, abychom se dobrali k nejlepšímu možnému výkladu těch jejích ustanovení, která mohou být vykládána různě."

Ačkoliv se ve věci podpisu názory prezidenta a vlády stále různí, shoda mezi nimi zavládla alespoň v tom, že verdikt Ústavního soudu by měl podobným sporům zabránit v budoucnu. Kompromis s prezidentem ovšem přijali místopředsedové vlády chladně a k legitimitě současného guvernéra se vyjadřovali výhybavě. Vicepremiér Pavel Mertlík na to řekl:

"Vzhledem k tomu, že jsem taky podepsal jeden dopis panu ing. Zdeňkovi Tůmovi, kandidátovi věd, guvernérovi ČNB - tak to prostě je."

Vicepremiér a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský se vyhnul odpovědi na otázku, zda Tůma zůstane guvernérem i po výroku Ústavního soudu, pokud ten dá za pravdu vládní interpretaci. Jednoznačně tak neřekl, že uznává legitimitu současného guvernéra.

"Tak to nám opravdu řekne Ústavní soud. Na vládě se explicitně z řady úst jasně řeklo, že pan Tůma, když bude jako guvernér docházet na schůze vlády, tak samozřejmě tam bude vítán, a že vláda má zájem na spolupráci s bankovní radou."

Ministr Rychetský chce vládě návrh podnětu Ústavnímu soudu předložit na jednání 18. prosince. Většina odborníků v této souvislosti stále upozorňuje, že napjatá situace kolem jmenování nového guvernéra ČNB nepřispívá stabilitě měny ani stabilitě ČR jako takové.

Autor: Eva Petržílková
spustit audio