Vliv jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí je podle zprávy mezinárodní komise nízký, nevýrazný a přijatelný

Vliv jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí je nízký, nevýrazný a přijatelný. Uvádí to zpráva mezinárodní komise o posouzení vlivů elektrárny na životní prostředí. Dokument nejlépe hodnotí vliv na hydrologii, ovzduší a podnebí a nejméně příznivě na přírodu a krajinu. "Havarijní plánování a připravenost je na vysoké úrovni, je plně založena na mezinárodních doporučeních a praxi a dává záruku jejího účinného uplatnění v případě vzniku havarijní situace," uvádí zpráva. Pevné radioaktivní odpady představují pro životní prostředí podle dokumentu minimální riziko. Stejně tak minimální riziko přináší nakládání s vyhořelým palivem. Komise doporučila vyřešit "v přiměřeném časovém horizontu" ukládání vyhořelého jaderného paliva z tuzemských jaderných elektráren v hlubinném úložišti. Vliv elektrárny na půdu a horninové prostředí včetně seizmické bezpečnosti považuje zpráva za nevýrazný a přijatelný. Podle komise je ale nezbytné vytvořit centrum seizmického monitoringu, jehož posláním bude informovat veřejnost a stát o dopadech případných zemětřesení na elektrárnu a její okolí. Za největší ohrožení hydrosféry v okolí elektrárny Temelín se pokládá kontaminace mělkých podzemních vod a následně místních povrchových vodotečí. Zpráva však uvádí, že vliv vypouštění odpadních vod na jakost vody ve Vltavě bude menší než připouští legislativa v ČR. Vliv na hydrosféru je nepatrný a přijatelný.

Jednání komise se účastnili čtyři zástupci jmenovaní českou vládou a dva pozorovatelé z Rakouska, dva z Německa a dva experti z Evropské komise. Veřejné projednávání zprávy se uskuteční 25. dubna v Českých Budějovicích a předběžně také 9. května v Linci.

První kritiku vůči zprávě o vlivu jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí pronesl hornorakouský zmocněnec pro příhraniční jaderná zařízení Radko Pavlovec. Podle něj je zpráva nedostačující a nezabývá se podrobně alternativními náhradami elektrárny a poptávkou po energii vyrobené v Temelínu, tedy body o něž odpůrcům atomu zejména jde. Předchozí reakce na zprávu, o nichž informovala agentura APA, byly podle ní umírněně pozitivní. Agentura citovala poslance hornorakouského zemského sněmu, představitele Rakousko-českého antiatomového výboru Otto Gumpingera, který ocenil objemnost a komplexnost zprávy a na první pohled v ní nepostrádal nic podstatného. Podle něj je ale potřeba zprávu doplnit v oblasti zdůvodnění, proč je tato elektrárna vůbec zapotřebí a zda jde o nejekologičtější variantu výroby proudu. Nevyloučil ale, že po podrobném prozkoumání se mohou ve zprávě objevit nedostatky v detailech.