Volební preference

Podle jakého zákona budeme nakonec volit, se teprve rozhodne. O tom, jak se politickým stranám daří udržet přízeň voličů, nás však pravidelně informují různé agentury. Poslední volební prognózu představilo Středisko empirických výzkumů. Vyplynulo z ní, že k výraznému posunu došlo pouze mezi stranami opoziční smlouvy - Občanská demokratická strana získala, sociální demokracie ztratila. Další informace má Zdeňka Kuchyňová.

Politické kyvadlo je stále vychýlené doprava. Občanská demokratická strana, které průzkum přisoudil nejvíce hlasů - 22 procent, by spolu s lidovci a Unií svobody mohla bez problémů vytvořit koalici. Druzí se již několik měsíců drží s 18,5 procenty hlasů komunisté, na třetí místo klesli s 15 procenty sociální demokraté. Co se týče stran čtyřkoalice, kterou tvoří lidovci, Unie svobody a dvě malé strany, součet jejich preferencí by činil nejvíce - 27 procent. Již dlouho nedochází k výraznému posunu. Nabízí se otázka, zda je česká politická scéna stabilizovaná, na což Radiu Praha odpověděl ředitel STEMu Jan Hartl.

V průzkumu dostali lidé i několik otázek věnovaných celkové atmosféře ve společnosti. Třetina dotázaných připustila, že se situace u nás vyvíjí správným směrem, což je oproti říjnu 1999 dvojnásobný podíl. Opravňuje to politiky k uspokojení?

V české společnosti je však stále nejsilněji zastoupen názor, že situace v podstatě nikam nesměřuje. Součástí průzkumu bylo i srovnání současného a minulého režimu. Zhruba polovina občanů považuje současnou situaci za lepší. Podle ředitele STEMu Jana Hartla má však výrazné zastoupení i jiná skupina.

Jak uvedl ředitel STEMu Jan Hartl, vnímání současného režimu je především odrazem schopnosti různých skupin lidí nalézt uplatnění v nových podmínkách.