Vrak lodi Szent István prozkoumali čeští potápěči

Foto: Michal Cihlář

Právě v době, kdy Česká televize uvádí v premiéře dokumentární film o vraku rakousko-uherského křižníku Zenta, natočený skupinou českých potápěčů, vrací se stejní dobrodruzi z nové expedice. Tentokrát zkoumali téměř 90 let starý vrak rakousko-uherské bitevní lodi Szent István, který leží v moři u chorvatské Puly. Jak se dozvíme z příspěvku, potápěče inspiroval především osud českých a moravských námořníků na těchto lodích.

"Naše země v rámci Rakousko-Uherské monarchie měla přístup k moři a spousta našich námořníků sloužila na rakousko-uherských křižnících. Ale i na ponorkách a na základnách rakousko-uherského námořnictva. Počet v době první světové války se odhaduje zhruba na 6000 námořníků. Takže jestli máme nějakou námořní válečnou historii, tak právě z dob Rakousko-uherska,"

říká Zdeněk Partyngl, člen dvacetičlenného potápěčského týmu, který zkoumal vrak bitevníku Szen István. Kromě námořníků sloužili na lodích a ponorkách také čeští odborníci na strojní zařízení, která byla z velké části vyrobena právě v Čechách, například v plzeňské Škodovce. Námořní historií se zabývá další člen týmu, Boris Gol. Před několika dny prý získal seznam Čechů z lodi Szent István:

"Ten seznam jsem dostal před týdnem, ale to jsou ti, kteří zahynuli. Enkláva českých námořníků se počítá, že bylo přes 80 lidí, celá posádka bylo 1056 námořníků a 32 důstojníků. jediný důstojník, který zahynul, byl maďarský důstojník Robert Maxon de Revy, to byl shodou okolností člověk, který měl maďarské předky, tatínek sloužil u pradubiského pluku a on se v Pardubicích narodil. Já se omlouvám, já jsem pardubák, takže jsem šel po těch pardubických námořnících. Mám dalšího, to byl nějaký Rudolf Mifek z Přelouče a vím o panu Šerdovi, který má jako jediný hrob v Pule na námořním hřbitově. To je jediný Čech, který tam má náhrobek."

To je případ dalšího Čecha na palubě, který jen o vlas unikl popravě a který o událostech zanechal svědectví.

"Vzpomínky napsal právě tenhle Ludvík Přibyl. Nejsou to přímo vzpomínky, on napsal deník, potom jak přicházela technika, je nahovořil na magnetofonový pásek. Přežil to ztroskotání lodi, byl souzen, byl omilostněn a pak napsal teda knihu Zánik rakouského loďstva na jadranu a dal si pseudonym Ludvík Pardubský."

Tým si vzal za úkol prozkoumat celkem čtyři lodní vraky. Tři z nich leží v Jaderském moři, čtvrtý se nachází ve vodách Číny.

"My jsme se vrátili minulý týden a z těch čtyř lodí, které jsme si dali za úkol zmapovat, je ten Szen István určitě historicky nejvýznamnější. Už jenom z toho důvodu, že ten den, kdy byl potopen, 10. června od té doby slaví Itálie Den námořnictva."