Vrátí se na Staroměstské náměstí mariánský sloup?

Kopie Mariánského sloupu, foto: ČTK

Bude uprostřed Staroměstského náměstí znovu stát barokní mariánský sloup, stržený v protihabsburských bouřích v roce 1918? K základnímu kameni v dlažbě náměstí, který byl položen před deseti lety, přibyla nyní i socha Panny Marie. Tu podle úlomků původní plastiky nechala zhotovit Společnost pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Tam také v pondělí proběhla slavnost vysvěcení nové sochy. Na místě byla Milena Štráfeldová.

Staroměstským náměstím zněly v pondělí odpoledne mariánské písně. Shromáždila se zde asi stovka lidí, aby si připomněli 85. výročí stržení mariánského sloupu. K tomu došlo 3. listopadu roku 1918, když se Pražané vraceli z protihabsburské demonstrace na Bílé Hoře. Dav vedený žižkovským bohémem Frantou Sauerem tehdy barokní sloup strhnul a socha Panny Marie, dílo známého sochaře Jana Jiřího Bendla, se roztříštila. Sloup byl sice v roce 1650 postaven jako projev díků za záchranu Prahy při obléhání Švédy za třicetileté války, lidé ho ale vnímali jako symbol habsburské rekatolizace země. Stržení mariánského sloupu mělo však už v roce 1918 své odpůrce:

"Druhý den po stržení se na troskách objevil věnec s vizitkou: Plným jménem protestuji. Zdeňka Braunerová."

- uvedl na shromáždění Karel Kavička, mluvčí Společnosti pro obnovu mariánského sloupu. Ta už od roku 1990 usiluje, aby se sloup na Staroměstské náměstí znovu vrátil.

Kardinál Miloslav Vlk posvětil 3. listopadu kopii sochy Panny Marie,  foto: ČTK
"Právě na tomto místě jsme si před 75 lety připomínali stržení sloupu a po slavnostní bohoslužbě v týnském chrámu jsme položili tento základní kámen. Tenkrát jsme do tohoto základního kamene vytesali nápis: Zde stál a opět bude stát mariánský sloup."

doplňuje místopředseda Společnosti Jaromír Stach. Společnost také vyzvala sochaře Petra Váňu, aby z úlomků původní sochy vytvořil sochu novou. Tuto plastiku při pondělní podvečerní bohoslužbě v týnském chrámu posvětil kardinál Miloslav Vlk. Socha bude zatím stát u bočního vchodu do chrámu, dokud nebude na náměstí vztyčen nový sloup. Jeho obnova však vyvolává diskuse mezi památkáři a architekty. Proti vztyčení mariánského sloupu je i naše nejpočetnější protestantská církev - Církev českobratrská evangelická. Její stanovisko upřesňuje bývalý pražský senior Blahoslav Hájek:

"Domníváme se jako protestanté v této zemi, že to je nešťastný krok, ovšem na druhé straně neděláme z toho aféru. Ten pomník stál nedaleko Husova pomníku po tři roky a nic se nestalo. Tak se domníváme, že ani teď se nic nestane. Víme ale, že poslední rozhodnutí bude na Magistrátu hl. města Prahy. Budeme rádi, když se rozhodne proti tomu, ale určitě nebudeme lobbovat nebo se nějak snažit to rozhodování ovlivnit."

Podle našich informací Společnost pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí dosud ještě nepožádala magistrát o stavební povolení.