Všesokolský slet - rozhovor s předsedou režijní komise

Hlavní sobotní program XIII. Všesokolského sletu obsahoval 12 hromadných skladeb, v nichž se představilo 21 tisíc cvičenců. V sedmi skladbách vystoupili i zahraniční sokolové. Vystoupení sledovala z tribuny Rošického stadiónu také kolegyně Evelina Himalová. Ta po skončení vystoupení požádala o rozhovor předsedu režijní komise XIII. Všesokolského sletu Bohumíra Roubala, který dbal na koordinaci secviku domácích i zahraničních cvičenců, hlavně krajanů z celého světa, a výsledkem byl velmi spokojen...

U mikrofonu Radia Praha byl předseda režijní sletové komise Bohumír Roubal. Své hodnocení připojila i předsedkyně sletového výboru, kterou jsme zastihli během nedělního sokolského průvodu městem..

Jak se XIII. Všesokolský slet vydařil, zhodnotili na závěr ještě samotní cvičenci, kterým nevadilo ani vrtkavé počasí. Slovo jsme dali všem sokolským generacím...

Tolik účastníci XIII. Všesokolskému sletu, který se uskutečnil po šesti letech v Praze na Strahově. Jak nám mnozí cvičenci sdělili, mrzí je, že už slet skončil, ale zároveň je těší pomyšlení, že se mohou začít připravovat na další.