Výpomoc pro horníky

Temelín

Horníci hnědouhelných společností, kteří budou v důsledku rozjezdu jaderné elektrárny Temelín propuštěni, mohou dostat podle usnesení vlády speciální sociální dávku. Hornické odbory odhadují, že o zaměstnání přijde zhruba sedm tisíc lidí, převážně v severozápadních Čechách. Krok vlády by podle odborů mohl alespoň částečně řešit jejich složitou sociální situaci . Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

Temelín
Rozhodnutí vlády může nabýt účinnosti od ledna příštího roku, ale také nemusí. Zatím totiž není jasné, zda k útlumu těžby hnědého uhlí po spuštění Temelína vůbec dojde. Podle ministerstva průmyslu a obchodu výroba i prodej elektřiny rostou, takže bude záležet na situaci na trhu s elektřinou. Vládou schválené opatření tedy začne platit pouze v případě, že ČEZ výrazně sníží odběr hněděho uhlí pro své tepelné elektrárny. Podle ministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra vláda žádnou konkrétní hranici pro snížení tohoto odběru nestanovila. Příspěvek by měli horníci dostávat, i když budou jako evidovaní uchazeči o práci pobírat podporu v nezaměstnanosti. Podle mluvčí ministerstva průmyslu Anny Stárkové by horníci, kteří se prokazatelně v příštích třech letech kvůli Temelínu ocitnou bez práce, měli dostat v měsíčních dávkách 5280 korun. Doba vyplácení dávek bude záviset na délce zaměstnání u uhelné společnosti. Hornické odbory rozhodnutí vlády přivítaly. Dávky, které budou horníci dostávat, jejich situaci sice nevyřeší, ale pomohou jim alespoň částečně překlenout období, kdy budou hledat práci. Nejtíživější bude zřejmě stav na Mostecku, kde už nyní není příliš mnoho pracovních příležitostí. Také šéf hornických odborů Cyril Zapletal upozorňuje, že šance horníků sehnat práci na Mostecku jsou zatím velmi malé. Cyril Zapletal ale také upozorňuje, že podíl temelínské elektrárny na útlumu těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách je přeceňován. Z pohledu odborů totiž existuje závažnější problém. Přesto se dá předpokládat, že výdaje na sociální výpomoc horníkům začnou odpůrci Temelína započítávat do celkových nákladů na výstavbu elektrárny.