Výstava "František Bílek (1872 - 1941)"

Jen v málokterém umělci se snoubilo tolik schopností, jako tomu bylo v případě Františka Bílka, jenž zaujímá čestné místo v umění epoch symbolismu a secese nejen v Čechách, ale i v Evropě. Bílkovo rozsáhlé dílo, představuje retrospektivní expozice v Jízdárně Pražského hradu, která má mimo jiné připomenout i blízké 60.výročí umělcova úmrtí. Pro milovníky umění ji po velkých výstavách v Kodani a ve Stockoholmu připravila pro Pražany a návštěvníky Prahy Galerie hlavního města, z jejíchž fondů pochází asi 70 procent vystavených exponátů. Několik soch si organizátoři vypůjčili z pařížských galerií, a také z chorvatského Záhřebu. Osobnost, život a Bílkovo dílo při vernisáži v závěru minulého týdne přiblížila Radiu Praha doktorka Marie Halířová, kurátorka výstavy... Tolik restaurátor plastik Miloš Věrný, na vyzvání paní doktorky Halířové. Ta ještě připomněla, že Bílek vyrůstal v rodině koláře, a tak jej dřevo i jeho zpracování provázelo od dětství. Nejinak tomu bylo s hlínou, která se v jeho rodišti těžila. Bílkovo dílo bylo od počátku formováno hlubokou zbožností, kromě biblických námětů byl trvale zaujatý i národními dějinami a myšlenkami českých náboženských reformátorů. Jedním ze stěžejních námětů umělce byla postava mistra Jana Husa i dalších velikánů české historie. Výjimečný vliv na jeho tvorbu mělo přátelství s malířkou Zdenkou Braunerovou a básníky Juliem Zeyerem a Otokarem Březinou. Kromě zmíněné výstavy, která je v Jízdárně Pražského hradu časově omezena do 4.února příštího roku, mohou zájemci zhlédnout zcela nedaleko nejslavnější umělcovo monumentální dílo - dřevěný krucifix z roku 1899, který již 70 let zdobí severní loď chrámu sv.Víta. S dílem Františka Bílka se mohou seznámit i v jeho hradčanské vile v Chotkových sadech či v domě v Chýnově, kam je rovněž zve doktorka Marie Halířová z Galerie hlavního města Prahy...