Výstava Léta zkázy a naděje se věnuje 1. světové válce

Foto: ČTK

Kolik kulí padlo v Sarajevu při atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda d Este? Pokud myslíte, že sedm, tak zamiřte na výstavu, která začala v Moravském zemském muzeu v Brně, tam uvedou tento rozšířený švejkovský omyl na pravou míru.

Z výstroje rakousko-uherských vojáků,  foto: ČTK
Výstavu Léta zkázy a naděje přiblížil jeden z jejích autorů Vlastimil Schildberger.

"Výstava nám dokumentuje události 1. světové války ve vztahu k českému obyvatelstvu i k vojákům z českých zemí, kteří museli narukovat do tohoto válečného konfliktu. Je zde vystaveno přes 1 100 trojrozměrných předmětů ze sbírek 33 muzeí a 17 soukromníků. Je zde přes 600 fotografií zachycujících 1. světovou válku - válečná bojiště i třeba některé vojenské osobnosti tehdejší historie."

Důstojnická uniforma podporučíka Miloše Wurma z 22. čs.střeleckého pluku čs.legií ve Francii,  foto: ČTK
Výstava samozřejmě neopomíjí účast Čechů v zahraničních legiích, ale, jak už bylo řečeno, pamatuje také na ty, kteří bojovali za Rakousko-Uhersko.

"Jeden z faktů je, že třeba z českých zemí narukovalo před 1 200 000 mužů a okolo 350 000 jich padlo. Což je tedy dost vysoké číslo,"říká Vlastimil Schildberger a připomíná, že 45% procent vojenských ztrát rakousko-uherské armády tvořili právě Slované. Velké množství vojáků zemřelo na následky svých zranění a řada z nich zůstala invalidní. Lidé ale trpěli také v zázemí, výstava například připomíná hladové bouře, které během války vypukly, nebo perzekuce rakousko-uherské vlády proti civilnímu obyvatelstvu.

Zakrvácený kapesník,  jímž hrabě Harrach přikryl ránu arcivévody Ferdinanda po sarajevském atentátu,  foto: ČTK
A jaké konkrétní exponáty jsou na výstavě k vidění? Je to např. šavle Milana Rastislava Štefánika, kufr T.G. Masaryka, osobní věci vojáků, nebo sbírka pohlednic, výtěžek z jejího prodeje byl určen pro vdovy a sirotky po padlých vojínech. "Nejtěžší exponát je 280 kilo vážící dělostřelecký granát do moždíře systému škoda ráže 30,5 centimetrů."

A jak to bylo s oněmi slavnými sedmi kulemi?

"Sarajevský atentát, to nebylo sedm kulí, ale dva výstřely z belgické pistole browning. Je zde pouze na 14 dní zapůjčen z muzea z Velkého Meziříčí kapesník s krví následníka trůnu, kterým jej ošetřil hrabě Harrach. Ten se zúčastnil atentátu jako spolujezdec."

Expozice Léta zkázy a naděje s podtitulem Češi a Moravané na frontách Velké války a vznik ČSR bude v brněnském Dietrichsteinském paláci k vidění až do ledna příštího roku.