Výstava lidských těl láká i pobuřuje

Foto: ČTK

Do Prahy minulý týden dorazila kontroverzní výstava konzervovaných lidských ostatků. I v Česku, jako jinde na světě, od prvních dnů vyvolává ostrý nesouhlas zejména církve a části lékařů. Organizátoři ale nepřipouštějí právní ani etické pochybnosti. A odpůrci i zastánci se shodují, že tato zvláštní prezentace si své publikum jistě najde.

Autor výstavy Roy Glover, foto: ČTK
Lakonický název hovoří za vše: Bodies... The Exhibition. Neboli: Těla... Výstava. Jde o lidské ostatky konzervované metodou plastinace, uznávanou pro její schopnost uchovat po smrti tělo v tak věrné podobě, jakou zatím jiný způsob neumožňuje. Ovšem zde shoda odborníků končí. Podle části lékařské obce výstava nemá nic společného s vědeckými účely, kterým má podle nich plastinace sloužit. Lidské ostatky jsou zde zbaveny kůže či některých orgánů, jsou jimi provedeny různé řezy. Nadto jsou představovány v polohách imitujících sportovní a jiné aktivity.

Jeden z prvních protestů přišel od katolického kněze a pedagoga Tomáše Halíka. V otevřeném dopise rektoru Univerzity Karlovy za skandální označil účast členů akademické obce na takové "barbarské akci", protože "urážce humanistických tradic naší kultury" má dodávat zdání "osvětové akce". O patologii autora a patologii doby hovoří profesorka lékařské etiky Helena Haškovcová, jejímu profesnímu kolegovi Petru Příhodovi akce "hrubě nelíbí". Výstavu odsoudila i Česká anatomická společnost.

Foto: ČTK
S těmito argumenty se ztotožnil poslanec vládní ODS Boris Šťastný, občanským povoláním lékař. Organizátory výstavy otevřeným dopisem požádal o ukončení výstavy: "Já osobně jsem přesvědčen o tom, že jako občané státu, který respektuje tradici evropského humanismu a uznává právo mrtvých na klidný odpočinek, musíme zkoumat mimo výnosnosti takových akcí i morální aspekt této věci. A já jsem přesvědčen, že jsme za hranicí etických a morálních pravidel."

Lékaře z řad opoziční ČSSD, exministra zdravotnictví Davida Ratha naproti tomu zajímá technologie zpracování těl a pokud lidé půjdou na výstavu pro poučení, je to podle něj v pořádku. Boris Šťastný to ale odmítá. Široká veřejnost se podle něj může dostatečně vzdělat z anatomických atlasů a dnes už dokonalých modelů. Věda zase podle něj patří na operační sály, do laboratoří a na další k tomu určená místa: "Ale tady hovoříme o komerční akci, která prezentuje lidská těla; s největší pravděpodobností ty osoby k tomu nikdy nedali souhlas a jsou ve velmi nedůstojných polohách a pokládám to za velmi špatnou věc."

Foto: ČTK
V této souvislosti se dokonce objevila úvaha o možném porušení zákona o pohřebnictví a byla podána občanská stížnost. To ale spolu s dalšími výhradami odmítá Petr Novák ze spolupořadatelské agentury Interkoncerts: "Výstava neporušuje jakýkoliv zákon. S tím, že proti výstavě se samozřejmě objevují jakékoliv kritiky a odpůrci, s tím se výstava setkává po celém světě. Samozřejmě výstava je tak populární, že to dává důvod a hlavně šanci někomu se zviditelnit. Aniž by tu výstavu předem navštívil."

Nicméně pochybnosti o původu těl zčásti zůstávají. Podle pořadatelských internetových stránek jsou lidské ostatky získávány od dobrovolných dárců, nebo se jedná o neidentifikovaná těla.