Význam Rožmberků dokládá i královská listina z r. 1250

Foto: ČTK

Pouhý týden bude ve Valdštejnské jízdárně v Praze k vidění unikátní středověká listina, na které je zmíněn zakladatel rožmberské dynastie Vok I. z Rožmberka. Panovník Václav I. touto listinou z r. 1250 daroval chrámu sv. Víta na Pražském hradě kapli sv. Bartoloměje a Vok tu je jmenován mezi svědky. Originál listiny je nyní vystaven v expozici věnované právě Rožmberkům při příležitosti letošního Rožmberského roku. Více v rozhovoru s hlavním komisařem této výstavy a ředitelem pobočky Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petrem Pavelcem:

Listina krále Václava I. pro kostel a kanovníky na Pražském hradě z roku 1250,  foto: ČTK
"To je první písemná zpráva o zakladateli rožmberské dynastie. Je zde zmiňován Vok I. z Rožmberka. Ta listina je cenná mimo jiné také tím, že dokládá, že už v této době, v r. 1250, Vok patřil mezi první aristokraty v zemi, protože v té svědecké řadě na královské listině je zmiňován mezi prvními. O důležitosti a ceně této listiny v současné době svědčí i to, že listina ještě nikdy nebyla vystavena. Zde se vlastně veřejnosti představuje vůbec poprvé v historii. Museli jsme ji nechat i speciálně ošetřit a vystavit zvláštním způsobem. Listina bude vystavena jenom týden a obávám se, že se tato situace nebude v naší generaci už opakovat."

Zleva Eliška Fučíková,  Petr Pavelec a Jaroslav Pánek,  foto: Barbora Kmentová
Můžete trochu přiblížit celou výstavu?

"Výstava Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, probíhá od 20. května do 20. srpna tohoto roku. Je součástí připomenutí 400 let od vymření Rožmberků. Rožmberkové byli první aristokratický rod v českém království. Působili od řekněme poloviny 13. století do počátku 17. století. Vystavená listina je mimo jiné první písemnou zmínkou a počátkem rožmberské historie. Na výstavě se představuje celá řada nesmírně cenných uměleckých děl a předmětů z rožmberské historie. Kromě jednotlivostí, o kterých by bylo možné mluvit hodiny, je důležité i to, že je to vůbec poprvé v historii, co tyto rožmberské artefakty a umělecké předměty byly shromážděny. A podobně jako s listinou naše generace už takovouto rožmberskou výstavu nezažije. Tedy ten význam spočívá v celku, v množství a ve shromáždění uměleckých děl, a potom i v těch jednotlivostech."

Foto: Barbora Kmentová
Rožmberský rok ale neprobíhá jenom v Praze a na výstavě ve Valdštejnské jízdárně. Kde všude je ještě možné navštívit akce Rožmberského roku?

"Rožmberský rok je taková synergická aktivita, jak se dnes říká, protože se ukazuje, že v jižních Čechách, především v jižních Čechách, je toto téma velmi živé. V jižních Čechách například dodnes existuje šedesát obcí, které mají ve znaku rožmberskou růži. A to vlastně mluví o té kontinuitě, o tom stále živém rožmberském kulturních dědictví. V jižních Čechách to během jubilejního Rožmberského roku možná jsou stovky akcí. Už to ani nestačíme plně evidovat. Všechna regionální muzea, rožmberská města a obce, všude je během letošního roku nějaká aktivita spjatá s Rožmberky. Myslím, že v tomto ohledu to je jedinečná akce. V jižních Čechách snad ani nejde jinak. Tam jedete na kole a jedete kolem rybníka, který je rožmberský. Jdete na pivo a pijete pivo z rožmberského pivovaru. Jdete na zámek a je to někdejší rožmberská rezidence. Je to tedy živé dědictví, velká minulost a silně prolnutá do současnosti. Tedy ideální podnět pro aktivity tohoto druhu."