Mystérium záhadného prstenu. Ve Vyšším Brodě vystavili prsten Kateřiny z Ludanic a rožmberské zlato

Kopie prstenu snubního prstenu Kateřiny z Ludanic, manželky posledního Rožmberka Petra Voka

Jaký prsten nosila Kateřina z Ludanic, manželka posledního Rožmberka Petra Voka? Jeho kopii si mohou lidé prohlédnout ve vyšebrodském klášteře. K prstenu se váže téměř duchařská historka. Při jednom z průzkumů na sarkofágu Voka nebyl, při druhém už ano. Jak vypadá, přiblížil Jiří Šindelář z firmy Geo-cz.

"Ten prsten je ze zlata, a je zdobený drahými kameny."

Kdy jste prsten na rakvi objevili?

Geoinformatik Jiří Šindelář z firmy Geo-cz předvádí kopii zlatého a diamantového prstenu z rožmberské hrobky | Foto: Václav Pancer,  ČTK

"My jsme navštívili průzkumnou sondou podzemí vyšebrodského kláštera několikrát. Poprvé v roce 2009. Tehdy tam nikde žádný prsten nebyl. Objevit se ho podařilo až v roce 2011.Tehdy jsme se do hrobky vrátili, a na místě, kde předtím nebylo nic, najednou na plochém víku sarkofágu Petra Voka z Rožmberka zářil nádherný dámský zlatý renesanční šperk."

To je jako duchařská historka.

"Přesně tak. My jsme vzali v potaz, že je hrobka od počátku 17. století pro lidi nepřístupná. Neexistuje do ní vstup. My jsme se do ní podívali jen průzkumným vrtem o průměru 2,5 centimetru, tak se to může zdát jako záhada, a také to několik let žilo jako velké mystérium. Ale vysvětlení je prosté a jednoduché. Ukázalo se totiž, že vedle sarkofágu Petra Voka je ještě jedna cínová truhla a na ní je uložena rozpadající se dřevěná rakev. Ta pomalu podléhá zubu času, a když odpadla jedna bočnice, tak se část jejího obsahu vysypala do prostoru a mimo jiné odtud vypadl také ten zlatý prsten, který spadl na víko Petrova sarkofágu."

A může to být prsten Kateřiny z Ludanic?

Pohled do nitra Rožmberské hrobky | Foto: Josef Vandělík,  Naše historie

"Všechny indicie, které se podařilo tím průzkumem v minulých letech zajistit, tak přinášejí jedno jediné možné vysvětlení. Totiž, že v té rozpadající se dubové rakvi opravdu spočinuly ostatky manželky posledního Rožmberka Kateřiny z Ludanic a je tedy téměř stoprocentní, že ten prsten měla původně na ruce právě tato dáma."

Když jste viděl kopii prstenu, jak na vás zapůsobil? Jak se vám líbil?

"My jsme deset let koukali na záběry toho prstenu. Měli jsme je zvětšené na metrové obrazovce, a stále jsme přesně nevěděli, jak ten prsten vypadá. Velký šok pro mě byl loni na podzim, když jsme poprvé nechali vypočítat 3D model těch věcí z hrobky, a poprvé jsme viděli prsten v digitálním modelu. V tu chvíli nás nadchl, protože je opravdu neuvěřitelný svým designem, já bych řekl takový nadčasový. Myslel jsem si, že už mě nic nepřekvapí, a stejně, když včera zlatníci přivezli tu autentickou kopii vytvořenou ze čtrnácti karátového zlata, osazenou pravými smaragdy a rubíny, tak ta záře je úplně dech beroucí a je to ještě něco jiného, než ten digitální model."

Kopie prstenu snubního prstenu Kateřiny z Ludanic,  manželky posledního Rožmberka Petra Voka | Foto: Jitka Cibulová Vokatá,  Český rozhlas

Když byl do hrobky pohřben poslední Rožmberk Petr Vok, tak byla zavalena kamenem, a zapomnělo se, kde vlastně byla. Jak došlo k jejímu objevení?

Rožmberská hrobka | Foto: Josef Vandělík,  Naše historie

"Toto nám povídají písemné prameny, kroniky, i pověsti lidu. Je to skutečně tak, že 1. února roku 1612 do této hrobky vložili tělo posledního vládnoucího Rožmberka Petra Voka a kronikář opravdu říká, že hned poté zavalili vstup do této podzemní komory velkým kamenem, protože už nebylo nikoho, kdo by měl do podzemí vstupovat. Jestli se to stalo hned po pohřbu, nebo to někdo udělal za rok, za dva, to úplně nevíme. V každém případě víme, že k tomu znepřístupnění muselo dojít ještě na začátku 17. století, ještě před třicetiletou válkou, což bylo prozíravé. Zřejmě to udělali mniši, a ochránili tak hrobku svých patronátních pánů před těmi hrůzami třicetileté války a před rabováním."

Také se vám podařilo vyvrátit pověst, že Rožmberkové nejsou v rakvích, ale sedí kolem stolu.

"Ano, to je nejstarší pověst, nejstarší legenda, která se váže k rožmberské hrobce. My jsme si řekli, že k tomu znepřístupnění došlo už před třicetiletou válkou. Po ní přichází do kláštera ve Vyšším Brodě Bohuslav Balbín a v té době už mu mniši vypráví právě tuto legendu, že už není na světě nikoho, kdo by věděl, kde přesně rožmberská hrobka je, a zároveň mu vypráví neuvěřitelnou legendu o tom, že Rožmberkové neleží pohřbení v rakvích jako normální lidé, ale že jsou u stolu vsedě jako u sněmu. To výzkum samozřejmě vyvrátil. Mnoho lidí z toho bylo nešťastných.

Pohled do krypty Rožmberků ve vyšebrodském klášteře | Foto: Josef Vandělík,  Naše historie

Ale jak se stává u každého historického výzkumu, vždy jeden otazník vyřešíte, ale spousta jiných otazníků vyvstane. A tak tomu bylo i v případě zkoumání rožmberské hrobky. Rozbili jsme sice toto mystérium, ale nová mystéria vyvstala. Prvním byl ten tajemný prsten a pak spousta dalších zajímavostí. Máme podivné tajemné znaky na nápisové kartuši Petra Voka z Rožmberka, které jsme zatím ještě nerozluštili. A je tam spousta zajímavých drobných nejasností a nepřesností oproti tomu, co nám zanechali třeba kronikáři," dodal Jiří Šindelář z firmy Geo-cz.

Závišův kříž | Foto:  ČT24

V takzvané Rožmberské oratoři uvidí lidé ještě další klenot, Závišův kříž. Jde o raně středověký relikviářový kříž ze zlata, zdobený filigránem, posázený drahokamy a perlami.

Kde přesně hrobka je, potvrdili archeologové v roce 2011. Vedle Voka je v ní pohřbeno dalších 38 členů rodu.

Vyšebrodský klášter, kde je výstava, je jediný fungující mužský cisterciácký klášter v ČR a národní kulturní památka.

13
48.615740600000
14.312072100000
default
48.615740600000
14.312072100000