Průzkum vyvrátil legendy kolem pohřbení Rožmberků

Photo: CTK

Archeologický průzkum v klášteře ve Vyšším Brodě potvrdil, že se zde nachází hrobka všech členů rodu Rožmberků. Zároveň vyvrátil legendy, které se k pohřbení slavných jihočeských šlechticů vztahovaly. I když... Odkud se vzal třeba ženský prsten na rakvi Petra Voka?

Klášter ve Vyšším Brodě,  foto: ČTK
Archeologové potvrdili, že se hrobka všech 39 Rožmberků nachází v klášteře ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku. Podle vědců je výrazně větší, než ukazují současné prostory, uvedl Jiří Šindelář z občanského sdružení Naše historie.

"Hrobka byla původně výrazně hlubší, než jak ji vidíme dnes. Došlo k takovému určitému 'přepatrování' té hrobky a dneska můžeme směle tvrdit, že toto je jediná velká rodová hrobka rodu Rožmberků, ve které jsou všichni členové, tak jak jsou uvedeni v písemných pramenech, opravdu pohřbeni."

Archeologové zkoumali hrobku už v roce 2009. Tehdy však objevili jen malý prostor se sarkofágem Petra Voka a dřevěnou rakev jeho manželky Kateřiny z Ludanic, která ležela na jiném cínovém sarkofágu. Nyní se potvrdilo, že je hrobka nejen větší, ale i to, že je na jednom místě pochováno na čtyři desítky Rožmberků.

Archeologický výzkum v kláteře,  na snímku jsou při průzkumu Josef Vandělík  (druhý zprava) z firmy GEO-CZ a archeoložka Zuzana Thomová  (uprostřed),  foto: ČTK
"Hledání rožmberské hrobky běží už několik set let. Poslední Rožmberk umírá roku 1611. Pohřben je na začátku 1612 a už nějakých 50 nebo 60 let po jeho pohřbu přichází Balbín s obrovskými legendami o tom, že Rožmberci nejsou pohřbeni klasicky v rakvích, ale u stolu jako u sněmu. A od té doby dochází k tomu, že se rožmberská hrobka hledá."

Lidé do hrobky Rožmberků pronikli už v roce 1902. To je písemně potvrzeno. Ale zřejmě jen nahlédli dovnitř a nechtěli věřit, že by právě toto měla být ta bájná honosná hrobka.

"Opravdu si myslím, že jsme na to krásné datum, na 400leté výročí úmrtí Petra Voka z Rožmberka přišli s definitivním vysvětlením celé záhady. A hlavně jsme přinesli exaktní důkazy o tom, jak se věci mají a myslím, že můžeme směle tvrdit, že je záležitost rožmberské hrobky rozetnuta,"

Záběr z nedestruktivní sondy firmy GEO-CZ,  foto: GEO-CZ / ČTK
uvedl Jiří Šindelář. Opravdu jsou však všechny záhady rozetnuty? Co třeba ženský zlatý prsten na cínové rakvi posledního Rožmberka Petra Voka?

"Dá se předpokládat, že se vyvalil z dřevěné rakve, která patřila Kateřině z Ludanic, když se začala její rakev rozpadat. A aby ta symbolika byla naplněna, tak si představte, že prsten je v místech, kde by se dala předpokládat pravá ruka zemřelého."

A nebo se tam prsten ocitl jiným způsobem?

"Obě ty dvě varianty, to znamená, že to je prsten Kateřiny z Ludanic na rakvi Petra Voka a nebo je to ženský prsten, který se tam ocitl jiným způsobem, obojí znovu otevírá ten mýtický život Petra Voka a tvoří součást rožmberské historie,"

dodal ředitel Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec, který nové objevy se zájmem sledoval. Odborníci teď nechají zhotovit repliku prstenu u příležitosti rakousko-české zemské výstavy v roce 2013.

Interiér kostela sv. Bartoloměje,  foto: ČTK
Tým badatelů nasnímal i celý cínový sarkofág Petra Voka, opatřený reliéfy, erby a nápisem. Odborníci přečetli i latinský nápis na sarkofágu, který Ludmila Mikulová volně přeložila: "Slovutný vládce a pán, pan Petr Vok Ursinus, správce rožmberského domu poslední, život za smrt zaměnil na hradě svém třeboňském, 5. dne listopadu před svítáním léta Kristova 1611, zde pohřben." Víko s vyobrazením ukřižovaného Ježíše tudíž posunuje obecně známé datum Vokovy smrti o jeden den - místo 6. 11. na 5. 11.

Kromě Vokovy rakve se v hrobce nachází ještě jeden podobný sarkofág. Archeologové neví přesně, kdo zde leží. Pravděpodobně by mohlo jít o manželku Viléma z Rožmberka Žofii Braniborskou. Archeologové výzkum prováděli speciální sondou a také kamerou, která detailně zabírala obrazy z interiéru hrobky. Vědci jsou zatím rozhodnuti sarkofágy nenarušit. Metoda, jak nahlédnout nedestruktivně do jejich nitra, kde Vok údajně leží s mečem a šperky, zatím neexistuje.