Vzpomínka na režiséra, dramaturga a rozhlasového pracovníka Miloslava Dismana

Miloslav Disman

Jak jsme vám minulou sobotu slíbili, v dnešní rubrice se zastavíme nad výročím, které se týká historie Českého rozhlasu: Před 20 lety zemřel režisér, dramaturg a rozhlasový pracovník Miloslav Disman. Ten byl mimo jiné jedním z redaktorů, který se zúčastnil květnového povstání roku 1945 přímo v rozhlasové budově. Další zajímavosti se dozvíte z následující rubriky, kterou připravila Eva Petržílková.

DRDS - Dismanův rozhlasový dětský soubor anebo také jednoduše "dismančata" - pokaždé když zaznějí v Českém rozhlasu slova o jejich učinkování, připomenou jméno svého zakladatele - dramatika a režiséra Miloslava Dismana. Začínal jako učitel v severních Čechách, kde se v roce 1904 narodil. Jeho vyjimečný pedagogický talent se především projevil po příchodu do Prahy v roce 1930, kdy založil v experimentální škole Komenium "Recitační klub". Hned po roce dostal nabídku československého Radiojournalu, který tehdy ještě sídlil v Národním domě na Vinohradech, aby se s klubem podílel na pořadech prvního roku školského rozhlasu...

Miloslav Disman
Tak vzpomínal na své rozhlasové začátky Miloslav Disman. Rok 1935 byl pro něj obzvlášť významný. Tehdy v září totiž vstoupil poprvé jako redaktor do nové budovy na Vinohradské třídě, kam přešel do školského rozhlasu Radiojournalu s celým souborem. Od té doby se Dismanův recitační soubor nazývá souborem rozhlasovým a k členství v něm se hrdě hlásí nejeden renomovaný herec, zpěvák nebo jiný tvůrčí pracovník. Mezi ně patří Bohumil Švarc - člen Městských divadel pražských, který jako šestnáctiletý nastoupil do Dismanova souboru v době protektorátu... V době, kdy se nad Evropou začaly stahovat válečné mraky, se stal Miloslav Disman členem Národně revolučního výboru české inteligence, působil v odboji a květnového povstání se zúčastnil přímo v rozhlasové budově jako redaktor i hlasatel. Jeho vzpomínky na toto dramatické období jsou zaznamenány také na archívních pásech.. O všech událostech a pocitech v rozhlasu během květnového povstání vypráví Miloslav Disman ve své knize "Hovoří Praha". Jak dnes vzpomíná Bohumil Švarc, s osvobozením se opět vrátily do rozhlasu i děti a mládež Dismanova souboru.. Kromě pana Švarce prošla Dismanovo dětským souborem řada dalších budoucích významných lidí nejrůznějších povolání. A tak na závěr vzpomínání na jednoho ze zakladatelské generace Československého rozhlasu - Miloslava Dismana ještě jeden pamětník - vynikající novinář a redaktor Karel Kyncl..

Autor: Eva Petržílková
spustit audio