Vzpomínky na 17. listopad - Miloš Ondrášek z Austrálie

r_2100x1400_radio_praha.png

Za vzpomínkami na 17. listopad 1989 se tentokrát vypravíme až do Austrálie. Milena Štráfeldová se na ně zeptala exulanta Miloše Ondráška z Melbourne:

"Já si vzpomínám, že v polovině listopadu r. 1989 u nás zazvonil telefon a ozval se František Váňa, abychom k nim přišli, že je to důležité. Váňa byl pilířem československé pospolitosti v Melbourne a snad i v celé Austrálii, kde jsme žili a stále žijeme. Vydával tam od roku 1951 po dalších třicet let exilový čtrnáctideník Hlas domova. V době listopadových událostí vydávala noviny pro australské Čechy a Slováky již posrpnová generace, ale Váňa byl stále aktivní. Založil organizaci podporující české a slovenské uprchlíky z r. 1980. U Váňů se nás sešlo kolem dvaceti a rozhovor se točil jen kolem jednoho: co se v té době odehrávalo v republice a na co političtí poúnoroví uprchlíci čekali čtyřicet a posrpnoví dvacet let."

Odkud jste vlastně získávali tehdy informace o tom, co se tu děje?

"V Austrálii to byla obtížnější situace než pro exulanty, kteří tehdy žili v Evropě, eventuálně i ve Spojených státech. Ti byli lépe napojeni na informační zdroje. Austrálie je poněkud izolovaná, ale František Váňa nějakým způsobem ty informace měl. Taky jsme poslouchali rozhlas z Evropy, ať už německý nebo anglický, odkud informace přicházely."

Co pro vás listopadové události znamenaly a jak potom změnily váš život?

"Situace, ke které došlo, se v mém rodinném nebo pracovním životě v Austrálii odrážela. Ta podstatná změna ale byla v tom, že po listopadu se otevřely hranice a mohli jsme se podívat /domů/, navštívit své příbuzné, já svého bratra, což bylo předtím vyloučeno. Nás samozřejmě zajímalo, jak se republika bude za nových podmínek vyvíjet. To bylo podstatné."

Miloš Ondrášek je pravidelným přispěvatelem do krajanských novin nejen v Austrálii, ale i v Evropě. Ve svých článcích se zabývá dějinami českého přistěhovalectví do Austrálie a také kriticky glosuje současné dění v Česku.