Za Jiřím Kárnetem, českým umělcem v New Yorku

Jiří Kárnet v East Village, NYC, asi rok 2004, foto Archiv Viktora A. Debnára

Krátce po svých jednadevadesátých narozeninách zemřel 1. února v New Yorku dramatik, divadelní kritik a režisér, novinář, esejista, básník a překladatel Jiří Kárnet. Před emigrací spolupracoval a přátelsky se stýkal s takovými osobnostmi české kultury, jako byli Jiří Voskovec, Emil F. Burian, Alfréd a Emil Radokovi, Jan Grossman, Egon Hostovský, Ferdinand Peroutka nebo Pavel Tigrid. Kolega Vilém Faltýnek se spojil s editorem Kárnetova díla Viktorem Debnárem, aby se ohlédli za jeho životní dráhou.

Jiří Kárnet v East Village,  NYC,  asi rok 2004,  foto Archiv Viktora A. Debnára
"Jiří Kárnet začínal už ve 40. letech jako dramatik, režisér, ale také autor divadelních her a divadelních kritik. Po odchodu do Paříže v roce 1948 se musel nějak živit a podařilo se mu sehnat zaměstnání v československém vysílání Radia France a úvahami a kritikami přispíval i do deníku Le Monde. Po přestěhování do New Yorku pokračoval v žurnalistické dráze a pracoval pro Hlas Ameriky a Radio Svobodná Evropa."

Když mluvíte o jeho rozhlasovém působení v New Yorku, tady existuje jeden zajímavý dokument, který je možná trochu šířeji známý, a to jsou jeho rozhovory s Ferdinandem Peroutkou.

"Pan Kárnet se s Peroutkou velice dobře znal, byli to kolegové, v New Yorku se velice často stýkali, a natočili sérii rozhlasových rohovorů. Je to velice zajímavý dokument, který později vyšel i v knižní podobě. Jiří Kárnet tedy působil ve Svobodné Evropě jako redaktor, měl na starosti některé pořady, věnoval se především kulturní publicistice s přesahy do komentování současné politické světové situace. Každý den psal, několik hodin denně freneticky psal a proto jeho archiv čítá nesmírné množství dokumentů a jeho děl, od veršů, přes různé úvahy, teoretické práce až po divadelní hry."

Říkal jste, že divadelní hry psal už v Československu ve svých začátcích, ale měl možnost se divadlu věnovat i v Americe?

"Víte, u pana Kárneta se projevil syndrom exulantství, který spočívá v tom, že exulanté z řad literátů mají kvůli jazykové bariéře až na výjimky ztíženou možnost prosadit se. A to se stalo osudné i pro pana Kárneta. Za téměř 60 let, co v Americe žil, se mu nepodařilo žádnou z jeho her prosadit na repertoár amerických divadel."

Ale psal je?

"Ano, psal je jak česky, tak anglicky. To se týká i jeho ostatních textů, esejů a různých úvah. Rád bych připravil k vydání výbor z jeho deníkových záznamů, zápisků, kterým říkal neorganizované poznámky. Které obsahují velké množství skutečně silných a hlubokých myšlenek."

A čím se v nich zabýval? Byly to eseje o umění nebo o politice?

"Byl to pestrý vějíř témat, od politiky, přes kritiky o divadle či filmu, úvahy a tak dále."

O Jiřím Kárnetovi hovořil historik Viktor Debnár.