Začíná lovecká sezóna

0:00
/
0:00

Od 1. srpna začíná v Česku lovecká sezóna. Celoročně se u nás loví černá zvěř a liška, ale od srpna navíc tzv. spárkatá zvěř, tedy jeleni, daňci, srnky či mufloni. Ekologové žádali, aby se začalo lovit už od 1. července, myslivci naopak prosazovali, aby lov začal později než 1. srpna. Jaké jsou k tomu důvody, i na to se Zdeňka Kuchyňová zeptala Luďka Králíčka z Česko-Moravské myslivecké jednoty.

"Ekologové si myslí, že zvěř je přemnožená a způsobuje vážné poškození lesních porostů a zemědělských plodin, že nadměrné stavy zvěře neumožňují přirozenou obnovu lesa. Na druhou stranu myslivci považují za neetické lovit zvěř v období, kdy mládě saje mléko od samice. A z tohoto důvodu většina myslivců, i když teď mohou legálně lovit laň a koloucha, tak je bude lovit až někdy koncem roku, to znamená říjen, listopad, prosinec a ještě nechají tzv. pušku ve skříni."

V lesích se taky začínají hojně vyskytovat houbaři. Existuje riziko, že by si je myslivci mohli splést třeba s divočákem?

"Je nebezpečí, že za horších podmínek viditelnosti, to znamená třeba za šera nebo když je mlha, se může stát, že dojde k úrazu. Ale těch je ročně do deseti a většinou to jsou lidi, kteří třeba kradou na poli nějakou zemědělskou plodinu, ale nepamatuji si, že by myslivec zastřelil houbaře."

Zraní se myslivci mezi sebou?

"Nejčastější ta zranění bývají při lovech na černou zvěř, kdy se používají zbraně, které mají vysoký výkon a každý zásah je závažné nebo smrtelné zranění."

Kolik je v Česku myslivců a kdo se může myslivcem stát?

"V České republice je zhruba 130 tisíc myslivců. Tím, že bylo zrušeno povinné členství v mysliveckých organizacích, tak evidence de facto neexistuje. Ale vydaných loveckých lístků a zbrojních průkazů je zhruba 130 tisíc. Myslivcem se může stát každý občan ČR, který je trestně bezúhonný. Musí projít ročním kurzem, kde se probírají předměty jako je střelectví, myslivost, chov a péče o zvěř, ekologie a kynologie. Existují i další speciální zkoušky, jako jsou třeba zkoušky sokolnické. Sokolníků je v Česku zhruba 400. Máme jednu z největších sokolnických organizací na světě. Sokolníci ročně odchovávají zhruba 300 až 400 dravých ptáků, kteří jsou ohroženi, jako třeba raroh nebo sokol a podílejí se i na jejich návratu do volné přírody."

Jak dodal Luděk Králíček, už v době Velké Moravy existoval odznak sokolníka na koni. Mimochodem, název 'lovec' se v českých zemích objevil už v 11. století a po loveckých družinách jsou dodnes pojmenovány některé obce jako například Loveč, Ohaře či Sokolníky. Za počátek myslivosti v Česku se pak považuje usnesení Českého sněmu z konce 16. století, které obsahuje i nařízení o ochraně zvěře.