Začíná ramádán, posvátný měsíc muslimů

Tento pátek začíná pro muslimy posvátný měsíc ramádán. O jeho tradicích i o způsobu, jak ramádán uctívají muslimové žijící v České republice, jsem hovořila s jejich představitelem Muhammedem Ali Šilhavým. Připravila Milena Štráfeldová.

"Ramádán je měsíc, ve kterém bylo započato zjevování koránu. To má tedy samozřejmě význam pro všechny muslimy na celém světě, to znamená i v České republice. Právě tak jako jinde ve světě se ramádán u nás drží tím způsobem, že od úsvitu začíná absolutní půst, který končí západem slunce.

Znamená to, že muslimové jinak vykonávají všechny své povinnosti jako v ostatních měsících roku?

"Ano, naprosto stejně. To není nic tak mimořádně svátečního, aby se tím přerušil proces pracovní. Jenom se dodržují tato pravidla."

Kolik muslimů dnes podle Vašich informací žije v České republice a ve kterých oblastech hlavně žijí?

"Bohužel nemohu vám dát přesnější zprávu. Spoléhali jsme na to, že se to dozvíme po sčítání lidu, ale nestalo se tak. Zase jsme vedeni pod hlavičkou "a jiná náboženství", tak to přesně nevíme. Odhadujeme, že je nás tady okolo dvaceti tisíc, Čechů okolo čtyř set. Jsou hlavně v Praze a v Brně a v univerzitních městech, protože je tady poměrně značné množství studentů, kteří pocházejí z islámských zemí. "

Zaznamenali jste v souvislosti s útoky na Spojené státy nějakou averzi zdejší společnosti vůči muslimům?

"V podstatě je to asi stejné, jak to bývalo předtím. Přímo útoky veřejnosti jsme nezaznamenali."

A máte dojem, že se boj proti terorismu vyhrocuje jako útok proti islámu?

"Ano. Ale pravda to není. Nelze svádět na islám teroristické činy, jako nelze svádět teroristické činy na křesťanství. Terorismus je mezinárodní, ne islámský."