Zájem o češtinu na Ukrajině roste

Výuka českého jazyka v Charkově, foto: Petra Landergott Klavínská

Zájem o český jazyk ve světě neustále roste. Počet studentů češtiny stoupá například na Ukrajině. Jen v loňském roce se do kurzů pořádaných Českým centrem zapsalo přes 1000 studentů.

Výuka českého jazyka v Charkově, foto: Petra Landergott Klavínská
„Začal prskat, škrundat, mohl i škytat…..“ Ve třídě v ukrajinském Lvově studenti právě probírají záludnosti naší mateřštiny. Lektorka k tomu využívá známé Čapkovy příhody pejska a kočičky. Pro většinu cizinců je vždy náročné zdolat české Ř. Studenti se snaží, poctivě procvičují výslovnost této jazykové záludnosti na řadě jazykolamů a od lektorky se jim dostává zasloužené pochvaly.

Kursy českého jazyka vedené rodilým mluvčí již několik let zprostředkovává české centrum Kyjev. Podle Petry Landergot Kalvínské je o výuku mezi Ukrajinci velký zájem:

„Centrum je v Kyjevě, ale učíme na 8 místech v celé zemi a na výuku dohlížíme i v běloruském Minsku. V roce 2017 jsme v celé naší síti měli 1072 studentů. Narůstající zájem je do velké míry i zásluhou paní ředitelky Lucie Řehoříkové.“

Kurz češtiny v ukrajinském Záporoží, foto: Petra Landergott Klavínská
Motivace účastníků je různá. Tu pravděpodobně nejpočetnější skupinu reprezentuje patnáctiletá Zorjana Kozak.

„Chci studovat medicínu v Čechách na Masarykově univerzitě v Brně.“

Zorjana má české kořeny, dědeček pocházel z Čech, ale doma česky nemluvil. S čaštinou tak začínala až v kursech. Teď má obrovskou radost. Test napsala na 94%. Jejího o dvě generace staršího spolužáka Eduarda Habrovyšina ke studiu přivedly rodinné důvody.

„Dcera bydlí v Praze. Má tři děti, jezdím za nimi do Prahy a rád bych se svými vnuky mluvil česky. Znám dobře polsky, rusky, ukrajinsky, ale čeština je těžká. Vůbec nejtěžší je rozlišit ženský a mužský rod“, stěžuje si pan Eduard.

Velkou část studentů češtiny na Ukrajině tvoří lékaři. Patří mezi ně i Zorjana Mikluš.

Foto: Petra Landergott Klavínská
„Na Ukrajině je těžké pracovat v nemocnici, zdravotnictví se potýká s nedostatkem peněz. Doktoři mají nízké platy. Proto bych chtěla pracovat v Brně,“ vysvětluje svůj zájem o naši mateřštinu Zorjana, která by se chtěla v některém českém zdravotnickém zařízení věnovat své specializaci - gynekologii.