Zájem o letní doučovací kempy je obrovský. Někde kapacity nestačí

Prázdninové doučovací kempy, které mají školákům pomoct dohnat látku zameškanou kvůli distanční výuce a především znovu navázat vztahy s kamarády, jsou v plném proudu. Obavy pořadatelů o naplnění kapacit kvůli zpožděným dotacím na pořádání kempů se nenaplnily. Zájem je na většině míst značný.

Asociace školních sportovních klubů letos evidovala dvakrát víc přihlášek než v loňském roce. „Za čtyři dny jsme měli 400 přihlášek. Bohužel jsme museli přihlašování zastavit. Takže nárůst proti loňskému roku, kdy jsme administrovali 172 organizací, je obrovský. Troufnu si říct, že kdybychom v přihlašování pokračovali dál, byl by ten počet mnohem, mnohem vyšší,“ řekla Českému rozhlasu prezidentka Asociace školních sportovních klubů Svatava Ságnerová.

Ministerstvo školství na letní doučovací kempy vyčlenilo 270 milionů korun. O dotaci na jejich pořádání mohly žádat školy, fakulty, neziskové organizace, spolky, nadace či střediska volného času. Každý kemp by mělo navštěvovat minimálně 15 dětí a měl by trvat minimálně 40 hodin rozložených do 5 dnů. Děti je mají zdarma, a to včetně jídla a vstupů do různých muzeí nebo naučných parků.

Ilustrační foto: Filip Jandourek,  Český rozhlas

„V dopoledních hodinách si děti procvičí matematiku a český jazyk, pro starší zařadíme také anglický jazyk. Vše bude vedené vždy zábavnou formou tak, aby to děti bavilo a těšily se na další výuku. Odpolední hodiny pak budou zaměřené zejména na pohyb, jako například parkour, jumping, fotbalová aréna, míčové hry, bojové sporty a tak dále. Zařazeny budou ale i další aktivity, jako například základy etikety, mediální výchova či rukodělná činnost. Pro zpestření pak plánujeme i různé výlety.“ Taková byla například nabídka centra aktivity Krašovská v Plzni, které pořádá kempy ve spolupráci se základními školami a plzeňským magistrátem.

Všechny termíny až do konce srpna jsou ale obsazené. „Do 24 hodin jsme měli plno, online přihlášky se musely po naplnění kapacity stopnout,“ uvedla Ilona Křížková, organizátorka doučovacích kursů v centru Krašovská. „Rodiče i děti jsou nadšení, jsme rozhodnuti příští léto projekt zopakovat, protože má opravdu smysl,“ dodala.

Dostatek náhradníků

Zájem ze strany škol, rodičů a dětí o doučovací kempy přesahuje kapacitní možnosti v mnoha táborech. Proto bylo velkým překvapením, že první dny od zahájení se organizátoři museli potýkat s vysokými počty dětí, které bez omluvy nepřišly. Pořadatelé ale otevřeli nové registrace a začali nabírat náhradníky. A těch je podle organizátorů dostatek.

„Hned ráno měli instruktoři povel obvolat náhradníky, ti sbalili děti a přijeli. Tito rodiče byli šťastní a velmi vděční,“ popsala Adéla Jaucová ze společnosti SportJoy, která je jedním z největších pořadatelů táborů v Praze.

Školy byly v Česku v uplynulém školním roce i v druhém pololetí předešlého školního roku kvůli epidemii covidu několik měsíců zavřené a žáci měli povinnou výuku na dálku. Online vyučování se podle průzkumu České školní inspekce neúčastnilo asi 50 tisíc dětí a kolem 11 tisíc žáků se podle ministerstva školství do distančního vzdělávání nezapojilo vůbec. Ministr školství Robert Plaga už dříve upozornil, že nerovnosti vzniklé ve vzdělávání kvůli výuce na dálku se budou vyrovnávat doučováním další dva až tři roky.