Zdánlivá beztrestnost pěstování konopí

Mojmír Miklica a Hana Tichá byli odsouzeni za to, že vypěstovali na poli 500 rostlin konopí. Hájili se marně tím, že ho mají pro lékařské účely. Miklica a Tichá se obrátili na Nejvyšší soud a ten vynesl přelomový rozsudek: Pěstování konopí ještě není výroba marihuany. Znamená to, že bude pro příště pěstitel beztrestný?

Máte pozemky a nevíte, co na nich pěstovat? Někteří to zkusili s konopím. Například Petr Žáček se rozhodl postavit z konopí experimentální ekologický dům a začal proto pěstovat rostlinny. V roce 2002 ale na něj přišlo trestní oznámení a kvůli vysokému obsahu omamných látek ve stavebním materiálu byl nakonec odsouzen k jednomu roku podmíněně. Jiný příklad: Mojmír Miklica a Hana Tichá byli odsouzeni za to, že vypěstovali na poli 500 rostlin konopí. Hájili se marně tím, že ho mají pro lékařské účely. Miklica a Tichá se obrátili na Nejvyšší soud a ten vynesl přelomový rozsudek: Pěstování konopí ještě není výroba marihuany. Znamená to, že bude pro příště pěstitel beztrestný?

Pěstování rozsudek je beztrestné, tak přivítala rozsudek média. Odborníci ale varují před zkreslováním. Jak přesně svůj rozsudek vysvětlil soud? "Samotné pěstování rostliny konopí (rod Cannabis), které zvláštní zákon považuje za omamnou látku, nelze zároveň ztotožňovat s pojmem výroby omamné nebo psychotropní látky podle § 187 tr. zák. Tak by tomu mohlo být jedině v případech, pokud by rostlina konopí byla sklizena a následně došlo k jejímu neoprávněnému zpracování v procesu, v němž by jako vstupní komponent byla dále upravována, a to buď do stavu způsobilého již ke spotřebě (marihuana), anebo k získání psychotropní látky THC (tetrahydrokanabinolu)."

Ivan Douda
"Je to podobné jako s makovicemi: když je to do buchet, nic se neděje, kdyby to bylo za účelem získání opiátu, byla by to výroba /omamných a psychotropních látek/. Čili důležité je, za jakým účelem je to pěstováno. A tohleto pokud vím trvá odjakživa, a jenom ten výklad zákona byl posunut. Ať policií, ať soudy, ať některými státními zástupci. A podle mého názoru tento výrok Nejvyššího soudu by toto měl oddělit."

...vysvětluje soudní verdikt Ivan Douda, zakladatel Nadace Drop In, která pomáhá uživatelům návykových látek a věnuje se prevenci. Jiní odborníci jsou ale opatrnější. Například Michal Miovský z Centra adiktologie 1. lékařské fakulty v Praze upozorňuje, že tento precedentní rozsudek nejvyššího soudu nemusí přinést v praxi žádnou změnu.

"Jediné, co se tímto rozhodnutím stalo, že by v budoucnu pěstování nemuselo být označeno za výrobu, ale mohlo by se stát pouze pokusem o výrobu. Ale trestní sazba v této oblasti je úplně stejná. Jinými slovy ono to nemusí mít praktický dopad příliš veliký. A současně to znamená, že se prakticky nic nezměnilo na posuzování pěstování konopí. I nadále zůstává pěstování nelegální, tak jak jej definuje náš trestní řád."

Podle obou odborníků se v každém případě posouvá vnímání nebezpečnosti konopí a marihuany.

"Toto rozhodnutí popisuje stav alespoň minimálně takový, jaký by měl být. Že alespoň trochu normalizuje vztah k marihuaně v situaci, kdy si ji tisíce lidí pěstují a kdy většina mladé generace alespoň jednou marihuanu okusí. Bylo by samozřejmě potřeba, aby to bylo součástí širšího řešení "problému marihuana","říká Douda.

Nový modernější zákon o drogách na sebe dává čekat. Patří mezi letošní priority ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, který si vytýčil za úkol mj. rekodifikaci trestního zákona.

V případě stavitele Žáčka rozhodl o trestu vysoký obsah aktivních látek v rostlině, který ale není zjistitelný jinak než kouřením nebo laboratorně. Pro policii rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu Miklici a Tiché znamená, že budou muset vždy hledat také důkazy o tom, zda pěstitel konopí suší a prodává jako drogu, tedy marihuanu.