Přinesl do školy marihuanu a byl vyloučen

Za tři gramy marihuany vyloučení ze školy. To potkalo studenta jedné českobudějovické střední školy pár týdnů před maturitou. Ve škole u sebe měl balíček s drogou. Nekouřil ji, nenabízel ji spolužákům. Jen jim ji ukázal. A to se mu stalo osudným. Podrobnosti zjišťovala Martina Lustigová.

"Vyloučen byl proto, že hrubým způsobem porušil náš školní řád. A protože jsme odborná škola, máme prioritu, že žáci nesmí požívat omamné drogy, psychotropní látky, ani je nesmí do školy nosit," vysvětluje svůj postup ředitel školy Pavel Veselý. Připustil také, že ohledně drog se studentem dosud nebyly žádné problémy.

Student byl potrestán jen za to, že si marihuanu do školy přinesl - to je totiž v rozporu se školním řádem. Kdyby si místo toho před školou ubalil cigaretu a přišel na výuku pod vlivem drogy, tak by potrestán nebyl?

"Na to my musíme přijít. My musíme zjistit, jaké má příznaky. My nemáme opatření, kterým bychom donutili žáka, aby se podrobil nějakému testu, atd. To jedině s jeho souhlasem. To je dobrovolná záležitost."

Ale není nebezpečnější, když by přišel pod vlivem drogy, než když ji má v batohu?

"No dobře. Ale pro mě je nebezpečnější to, že ten žák ji vyndává na WC, jestli mi dobře rozumíte. Já neznám motiv, proč ji vyndával na WC. Je to menší než malé množství, ale ten jeho motiv mi dodnes není znám. Jeho vysvětlení je, že ji zapomněl v batohu. Ale proč ji vyndal, na to já odpověď nemám."

Ředitel Veselý nepřipouští, že by jeho škola jakkoliv selhala. Mimoškolní vlivy podle něj u studenta převýšily vliv školy. Student má teď jedinou šanci, jak maturitní vysvědčení získat: může se přihlásit na jinou školu a tam studium dokončit.

Podle psychologa Ivana Doudy z nadace Drop In je vyloučení ze školy špatným řešením. Proč? "Ten výsledek, to znamená vyloučení fakticky měsíc před maturitou, je, řekl bych, velmi extrémně tvrdé, represivní a školu zastrašující opatření. A to je prostě špatně. Škola tím vlastně jakoby rezignovala na svou hlavní funkci, to znamená vychovávat, vzdělávat, kultivovat. Ona ten dialog prostě zastavila, zatlačila drogové téma kamsi do ilegality a ztrácí tím důvěru žáků. V situaci, kdy většina středoškoláků marihuanu okusila, vytáhnout jeden případ a takto tvrdě exemplárně ho vlastně velmi životně poznamenat, to je prostě špatně a nic to neřeší. Naopak je to kontraproduktivní."

Ivan Douda také soudí, že společenská nebezpečnost studentova činu je minimální. Trest je proto podle něj neadekvátní. "Já jsem velmi potěšen, že tento příliš tvrdý trest odsoudili ministr spravedlnosti, ministryně školství a ombudsman. Čili tady vlastně vznikla poměrně silná zpětná vazba: takhle ne. To je snad jediné užitečné a dobré, co na tomto případu vidím."