Znovuzrození letecké základny v Sedlci

foto: www.army.cz

O letecké základně nedaleko Náměšti nad Oslavou vědělo před patnácti lety jen pár zasvěcených. Po roce 1989 se o ní čas od času hovořilo v souvislosti s pořádáním aliančních leteckých cvičení Létající nosorožec a potom především loni v létě. Tehdy přišla nečekaná zpráva - základna končí. Jaká je situace dnes zjišťoval na místě Jaromír Marek.

Jako na houpačce si musejí připadat vojáci a zaměstnanci letiště v Sedlci. Loni v červenci jim bylo oznámeno, že jejich základna končí. Stíhací letka byla skutečně přesunuta do Čáslavi. Po pár měsících nejistoty však přišla nová zpráva - letiště čeká rozvoj. Rozhodující pro zachování letecké základny bylo rozhodnutí Severoatlantické aliance vybudovat zde jedno ze dvou hlavních českých vojenských letišť. Letiště, které už bylo odepsáno, obrazně řečeno vstalo z mrtvých. To potvrzuje i velitel základny Martin Hejra:

"My jsme rádi, že právě tento týden Severoatlantická aliance řekla, že o toto letiště má zájem, že do něj chce investovat své prostředky a že ho v budoucnu nějakým způsobem bude využívat."

Jak jste hodnotil to, že se kolem náměšťské letecké základny jednu chvíli nevědělo, jaká bude její budoucnost? Pak ta rozhodnutí šla jedno za druhým, atmosféra byla docela napjatá.

"To je období v mé kariéře, které patří k těm, kdy jsem si svými hodnoceními jako voják tzv. naběhl. Já už se k tomu nechci vyjadřovat. Pro mne je v tuto chvíli velice pozitivní, že situace je už úplně jiná, že tato základna má budoucnost a že lidé v tomto regionu budou mít na této základně práci nadále."

To, že letecká základna v Sedlci zůstane, potvrzuje i ministr obrany Miroslav Kostelka:

"Teď už to opravdu vypadá, že nezanikne, že bude jedním z páteřních letišť Severoatlantické aliance v České republice."

V červenci loňského roku to vypadalo, že definitivně zanikne, dva měsíce poté se znovu hovořilo o tom, že se naopak bude rozvíjet. V čem se situace změnila?

"O Náměšti se nikdy neříkalo, že zanikne. Původní plán upravené reformy byl takový, že tady zůstane jenom letištní správa, to znamená zhruba 200 lidí, nebudou tady žádná letadla, ale nikdy se nehovořilo o úplném zániku Náměšti."

Miroslav Kostelka
Byl to však právě ministr Kostelka, který omezení provozu náměšťského letiště oznamoval. Ostatně velká část vojáků a civilních zaměstnanců už byla odvelena jinam nebo propuštěna.

"No samozřejmě. Pokud tady bylo 1200 lidí a mělo zůstat 200, tak odchod tisíce lidí je hodně. Nakonec jsme dospěli k názoru, že tady můžeme nechat zhruba 400 vojáků z povolání a 100 občanských pracovníků, tak že to zatím funguje."

To vše už je dnes minulostí. Náměšťské letiště hledí do budoucnosti. Od května začne přestavba letiště a jeho zázemí podle parametrů Severoatlantické aliance. Za tři roky se do Sedlce přesune vrtulníková letka z Přerova a v roce 2007 zde bude zaměstnáno 1 800 lidí - 1 400 profesionálních vojáků a 400 civilních zaměstnanců. Z rozvoje už odepsaného letiště mají radost i lidé z okolí. Pro mnohé jsou zde totiž jediné pracovní příležitosti.

Co by to znamenalo pro ten region a pro Náměšť, kdyby se skutečně ta letecká základna zrušila tak, jak se o tom uvažovalo?

"Pro nás by to především znamenalo útlum, ale už jsme za tím horizontem, protože v této chvíli se jedná o rozvoji a my tu premiérovu návštěvu tady dneska bereme jako potvrzení toho, co se skutečně děje. To znamená, že náměšťská základna je jednou z prioritních základen v České republice. Má sloužit účelům NATO a tento region myslím čeká rozvoj. Kdyby základna nebyla, pro nás by to znamenalo jeden z posledních otřesů, ze kterého by se Náměšť, ale i celý region Náměšťska velice těžce vzpamatovávali. Myslím si, že by to zanechalo stopy i na kraji Vysočina,"

říká starosta Náměšti nad Oslavou Vladimír Měrka.

Přestavba letiště si vyžádá nemalé výdaje. V první fázi zaplatí Severoatlantická aliance za dobudování základny 400 milionů korun, k tomu přidá český stát zhruba stejnou částku. Z národních zdrojů půjde ještě dalších 644 milionů korun. Premiér Vladimír Špidla, který o víkendu základnu navštívil, k tomu říká:

"Kromě toho, že je to velmi důležité pro obranyschopnost České republiky, to je jasně bod číslo jedna, tak mě jistě těší, že obživu tady bude mít 1 800 lidí. To je vlastně stav, který je stanoven. Myslím si, že není žádných pochyb o tom, že tato úloha bude splněna a základna Náměšť bude mít svoji pozici."

Padla docela velká čísla, kolik bude stát přebudování základny. Budou na to peníze ve státním rozpočtu?

"Samozřejmě. Součástí reformy armády je její finanční rámec právě proto, že v tom původním konceptu se ukázalo, že přece jen to bylo trochu nadsazené. Tento skromnější rámec je dosažitelný. Také jste mohli zaznamenat, že poměrně hodně financí je poskytováno z NATO. Pan plukovník mě informoval, že na některé dílčí projekty jsou to až tři pětiny té finanční částky. Mohu tedy říct, že peníze budou. Reforma armády počítá s našim účinným začleněním do systému NATO, čili je to odpovídající priorita, počítá se s tím."

Jak velký podíl na rekonstrukci této základny přichází ze Severoatlantické aliance?

"Je to zhruba půl na půl. Já uvedu příklad, kdy jsem si jistý. Například u hangáru údržby, který bude mít celkem osm stání a ta jsou rozdělena v poměru tři ku pěti, to znamená pět stání platí aliance a tři stání platíme my. Tady je poměr tři ku pěti, u jiných vybavení je to třeba jedna ku jedné. Mění se to zařízení od zařízení,"

doplňuje velitel základny Martin Hejra.

Letecká základna v Sedlci u Náměště nad Oslavou byla uvedena do provozu v roce 1960. V sedmdesátých a osmdesátých letech tady sídlil stíhací bombardovací letecký pluk. Stíhací letectvo odtud odešlo v loňském roce a za tři roky by je měla nahradit vrtulníková letka.