Začala přestavba letecké základny v Náměšti nad Oslavou

Za přítomnosti špiček české armády byla na letecké základně v Náměšti nad Oslavou slavnostně odstartována její rekonstrukce. Letiště je zařazeno do sítě obranných letišť Severoatlantické aliance. Více už Zdeňka Kuchyňová.

Rekonstrukce probíhá tak, aby letiště splňovalo požadavky standardní letecké základny NATO. Aliance také hradí 60 procent nákladů. Jak uvedla mluvčí Zuzana Kbelcová, základna teď spíše než letiště připomíná jedno velké staveniště.

"Je to první etapa výstavby, která by měla být ukončena do 30. listopadu 2004. Tady budou vybudovány tři nové stojánky pro letadla, stanoviště vybíjení a nabíjení munice, bude se zpevňovat předpolí vzletové a přistávací dráhy, modernizovat brzdící systém letadel, kolem dráhy bude rozmístěna nová osvětlovací technika. Máme být standardní letecká základna, která je schopna přijmout jak křídlaté letouny, tak vrtulníky."

Kolik bude rekonstrukce stát?

"Miliardové částky. Celková výstavba je velmi finančně náročná a zahrnuje jednak projekty v národní kompetenci, to znamená, že jsou placeny ze státního rozpočtu, a projekty, na jejichž financování se podílí jak česká strana, tak aliance."

Letiště bylo zařazeno do sítě obranných letišť NATO. Co to konkrétně pro základnu znamená?

"To je poskytnutí logistické podpory. Na přímé požádání my jsme například schopni přijmout letadlo, doplnit ho palivem, osádce poskytnout ubytování, dát jí stravu a podobně. Neznamená to, že by tady měly být trvale rozmístěny nějaké jednotky NATO."

Kolik je v současné době na základně strojů?

"V souvislosti s výstavbou je u nás výluka letového provozu. Naše letouny jsou na letišti v Pardubicích. Naše základna teď disponuje 10 letouny L-39."

A jaký je plán do budoucna?

"V roce 2008 naše základna zaniká a bude tu přesunutá vrtulníková základna z Přerova. Mělo by tu být až 1700 lidí. Ta sounáležitost mezi městem a vojáky je opravdu těsná. Já myslím, že se na to těší, protože tady v regionu je obrovská nezaměstnanost a je pravděpodobné, že tu spousta lidí najde pracovní uplatnění."

Náměšť nad Oslavou je se základnou už desítky let úzce propojena. Stíhací letecký pluk tu sídlil už v roce 1960. Dnešní letecká základna je nástupnickou organizací 32. základny taktického letectva. Ta nesla čestný název "Biskajská".

"Požádali jsme na jaře prezidenta republiky, aby tento čestný název byl převeden na naši základnu. A je to z toho důvodu, že se hlásíme k tradicím 311. čs. bombardovací perutě, která působila za druhé světové války ve Velké Británii."

Právě naši letci z perutě RAF bojovali v závěru druhé světové války nad Biskajským zálivem.