Zoo Praha chystá první český transport koní Převalského do Mongolska

Foto: ČTK

Zoo Praha se v roce svého 80. výročí rozhodla uskutečnit vůbec první český transport koní Převalského do Mongolska. Jedná se o posledního divokého koně, který byl ve volné přírodě vyhuben na přelomu 60. a 70. let minulého století. Přežil pouze v zoologických zahradách. Teď se opět do přírody vrací a pražská zoo si na tom může připsat mimořádnou zásluhu.

Foto: ČTK
První tři koně Převalského se do Československa dostali v roce 1921 zásluhou profesora Františka Bílka. Pražská linie chovu tak existuje nepřetržitě 90 let. Takovým úspěchem se nemůže pochlubit žádná jiná zoo na světě. Více než třetina všech koní Převalského žijících dnes v přírodě, má ve svém rodokmenu předka z Prahy.

Návrat koní Převalského do Mongolska začal probíhat od začátku 90. let, zejména v režii nizozemských, německých a švýcarských organizací, do čehož se zoo Praha zapojila. V posledních letech však transporty ustaly. To se pražská zoo rozhodla změnit, a do Mongolska posílá čtyři koně. Tři klisny a jednoho hřebce, uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Miroslav Bobek
"Když jsem se byl podívat v Dolním Dobřejově, v naší chovné aklimatizační stanici na České Sibiři, tak jsem si teprve na místě uvědomil, kam to došlo s reintrodukcí koní Převalského. My jsme tam měli dvě stáda koní, stádečko klisen a stádečko hřebců. Byli od sebe odděleni a pan Karda, který se tam o ně stará, ukazoval na jednotlivé koně a říkal: tenhle čeká na transport, tenhle taky a čeká roky. A žádné transporty neprobíhají, byť jsou potřeba. To ve mě zažehlo myšlenku, že by stálo za to pokusit se alespoň nějaké koně odvézt do Mongolska, pokračovat v tom, na čem pracovali celé generace našich předchůdců."

Jak byli koně vybráni, proč právě tito čtyři?

"Výběr prováděli kolegové, kurátor chovu, veterinář. Základním kritériem byl jejich rodokmen, věk a zdravotní stav."

Budete ve spojení s posádkou letadla?

"Já budu s kolegy v letadle. Kromě šestičlenné posádky a čtyř koní nás tam bude dalších pět. Bude tam veterinář, kurátor chovu savců, kameraman, já a mongolský navigátor."

Budete mít pravidelné zprávy, jak se koňům daří?

"My už i teď máme zprávy o tom, co se děje například v Tachin Talu, kam v minulosti už směřovala a stále směřuje naše podpora."

Na velké prostory si koně zvykají v aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově. Této oblasti se říká Česká Sibiř. Zároveň se učí zacházet na dvorky, ze kterých budou v den transportu naloženi do beden. Ještě před tím dostanou preparát na uklidnění. Koně poletí 14. června do své původní domoviny armádním transportním letounem CASA. Cesta bude trvat 17 hodin, počítá se i s mezipřistáním.

První, kdo vyslovil myšlenku, že by bylo možné vracet koně Převalského do přírody byl dr. Jiří Volf, který vedl od padesátých let plemennou knihu.

"Když jsem vydával první plemennou knihu, tak obsahovala 54 koní Převalského chovaných v deseti zoo světa. To, že jsme byli pověřeni v září 1959 vedením plemenné knihy, bylo způsobeno tím, že jsme byli jejich největším chovatelem."

Foto: ČTK
Kůň Převalského je světu vědy znám od roku 1881. Své jméno nese na počest slavného cestovatele Převalského, který přivezl z cest lebku a kůži koně ze střední Asie. Nevelkého koně s krátkou hřívou a pískově hnědou srstí pak popsal zoolog Poljakov. Současná světová populace koní Převalského čítá asi 1880 kusů. Všichni přitom pocházejí z pouhých 13 jedinců.

Záštitu nad projektem převzal ministr životního prostředí Tomáš Chalupa a transport se uskuteční díky armádě za finanční podpory státních úřadů i soukromých firem. Zvířata mají oživit nejmenší ze tří nově sestavených mongolských stád. Stádo žijící v rezervaci Khomiin Tal čítá jen 24 jedinců. Příchod čtveřice mladých a geneticky odlišných koní z Prahy je pro pokračování populace v rezervaci zásadní a Zoo Praha tak završí etapu v úsilí o záchranu a návrat koně Převalského o přírody.