Pražská ZOO vrací zvířata přírodě

Kůň Převalský, foto: Kristýna Maková

V pražské zoologické zahradě se o těchto prázdninách propouští. Nejde ale o žádná personální opatření, na které by doplatili zaměstnanci. To se jen do volné přírody dostanou zástupci čtyř živočišných druhů: sysla obecného, koně Převalského, sovy pálené a zubra. Proč právě tyto druhy a jak bude jejich vypouštění "na svobodu" probíhat, to nám prozradil tiskový mluvčí pražské ZOO Vít Kahle.

"Jako první se podařilo realizovat vypuštění sysla obecného a to v rámci nedaleké Trojské kotliny. Sysly budou mít nejdříve voliéru proto, aby to vypuštění na začátku bylo úspěšné, aby měli klid na zbudování si svých nor, aby je neohrožovali nějací dravci a podobně, a posléze se ta voliéra odstraní."

Jak to bude probíhat u koně Převalského, kde bude vlastně vysazen ten?

"Kůň Převalského bude ve finále vysazen přímo ve své domovině, to znamená v Mongolsku,nicméně bude mít mezistanici na Ukrajině, v rezervaci, která má velkou tradici v chovu koně Převalského, která se jmenuje Askania."

Sysel obecný,  foto: BS Thurner Hof,  Wikimedia Commons,  License Creative Commons 3.0 Unported
Tam, si budou zvykat na volnější prostor, než mají k dispozici v ZOO Praha?

"Přesně tak, to bude taková jaksi aklimatizační, přestupní stanice."

Moje představivost nestačí na to, jak to bude probíhat se sovou pálenou...

"Se sovou pálenou to bude probíhat obdobným mechanizmem, jako u sysla. Nejdříve budeme nápomocni sově pálené tím způsobem, že vyvedeme dospělý pár sovy pálené, která má mláďata, a posléze tu voliéru taky odstraníme."

Zůstal nám ještě zubr. Dokonce mám pocit, že ne všichni to budou vítat. Bude vypuštěn do volné přírody v České republice?

"Nikoliv, zubr bude vypuštěn na pomezí jihovýchodního Polska, Slovenska a Ukrajiny. Už jsme měli hodně dotazů, jestli to není nebezpečné pro turisty nebo pro člověka, který jde lesem. Určitě není, protože zubr má vynikající sluch a je to poměrně plaché zvíře."

Proč padla volba právě na tyto čtyři druhy?

"Co se týče koně Převalského, je to nasnadě, protože to je v podstatě taková erbovní chlouba, takové rodinné stříbro pražské ZOO. Již od 30. let minulého století datující se chov v podstatě znamenal záchranu tohoto druhu, protože mnoho koní Převalského,

Kůň Převalský,  foto: Kristýna Maková
kteří se dostali do volné přírody, pochází právě od nás. Ve 30. letech bylo celosvětově počítáno pouze pár kusů koně Převalského, v dnešní době je to necelých 2000 kusů, což je obrovský úspěch a je to vlastně taková odpověď na otázku, jaký má zoologická zahrada v současné době smysl. Má smysl v tom, že když už to lidstvo dotáhlo tak daleko, že vymírají zvířecí druhy, tak zoologické zahrady mají za jedno ze svých velkých poslání ty zvířecí druhy chránit a zajistit jejich další existenci, další vývoj.

A chtěli jsme také upozornit na zástupce naší fauny, typicky středoevropské, což jest právě sysel obecný, jehož rapidní úbytek ve 20., 21. století byl způsoben tím, že dramaticky vymizely pastviny s tzv. krátkými stébly, především pastviny ovcí. V České republice tak v současné době syslové žijí pouze na golfových hřištích."