Zpráva OECD je kritická k českému školství

Uèitelka + ¾ák

Nejnovější zpráva OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj) porovnává stav školství ve třiceti členských státech této mezinárodní instituce. Do českého školství podle ní plyne od státu málo peněz, pedagogové si toho za svoji mzdu mnoho nekoupí a také v rámci své pracovní náplně musejí vykonávat řadu činností, které by zvládla pomocná síla. Michaela Kleňhová z Ústavu pro informace ve vzdělání se podílela za českou stranu na přípravě této zprávy. V rozhovoru s Vilémem Faltýnkem prozradila další podrobnosti.

Paní doktorko, jaký trend ta zpráva ve vztahu k českému školství zaznamenává?

"Jsou tam zveřejněny statistiky týkající se platů učitelů a vyučovacích povinností, co se týče vyučovací povinnosti učitelů, Česká republika patří k zemím s nejmenšími vyučovacími povinnostmi, tzn že čeští učitelé stráví ve třídě relativně méně času než učitelé v ostatních zemích. A zároveň pobírají jedny z nejnižších platů v zemích OECD."

Znamená to že čeští učitelé jsou líní?

"Ne, to neznamená, že by naši učitelé byli líní. Vypovídá to o tom, jaký čas stráví ve třídě. Čeští učitelé ale mají kromě toho jiné povinnosti jako jsou dozory na chodbách, opravy sešitů, přípravy na vyučování, a tyto hodiny do zprávy zahrnuty nejsou."

Jaké další oblasti zpráva popisuje?

OECD
"Publikace se pochopitelně týká i vzdělanosti obyvatelstva jako takové. Tam je pro nás velice podstatné, že jsme jedna ze zemí, které dosahují nejvyššího podílu obyvatel se středním vzděláním, což je dáno hlavně tím, že střední školství, ať už obecné nebo odborné, má u nás poměrně vysokou úroveň ve srovnání s ostatními zeměmi."

Jak je na tom naše republika pokud jde o státní výdaje na školství?

"Na tuhle problematiku se můžeme dívat ze dvou pohledů: jednak jsou to výdaje na jednoho žáka a jednak výdaje na vzdělávání ve srovnání s hrubým domácím produktem. V obou ukazatelích patříme k zemím s nejnižšími čísly. Ale musíme si uvědomit, že jsou to údaje z roku 2000, nejde o současnou situaci. A od roku 2000 se výdaje vzhledem k HDP určitě zvedly.

Při interpretaci údajů ze zprávy OECD si musíme uvědomit, že ona vychází z údajů z roku 2000 a porovnávají se tam údaje často s rokem 1995, což především ve finančních údajích staví Českou republiku do nepříznivé situace, protože to byl jeden z finančně nejúspěšnějších roků, čili to srovnání pro nás není zrovna příznivé."

A troufla byste si odhadnout, kdyby ta zpráva zahrnula některé nejsoučasnější údaje, lišila by se výrazně?

"Co se týče úvazků učitelů, tam by se zřejmě příliš nelišila, co se týče platu učitelů, tam by situace byla lepší, protože od roku 2000 došlo k navýšení platů. Ve výdajích na školství se určitě situace od roku 2000 zlepšila."