Zprávy čtvrtek, 27. července 2000

Josef Kubeczka

Vláda odmítla poslanecké návrhy zákonů o referendu k Temelínu

Vláda odmítla poslanecké návrhy ústavního zákona o referendu a prováděcího zákona, který měl umožnit lidové hlasování o uvedení jaderné elektrárny Temelín do provozu. ČTK to během středečního jednání kabinetu řekl jeho mluvčí Libor Rouček. Ministři podle něj sice vyjádřili souhlas s tím, že obyvatelé jakéhokoli státu mají právo v referendu rozhodovat o závažných věcech; v případě temelínské elektrárny, která je již připravena ke spuštění, je však pro ně obtížné referendum akceptovat, uvedl Rouček.

Odmítnutím referenda vláda podle ekologů nesplnila svůj slib

Za naprostou prohru kabinetu Miloše Zemana označil zamítnutí referenda o spuštění jaderné elektrárny Temelín předseda ekologického Hnutí Duha Jan Beránek. "Vláda byla poprvé konfrontována s požadavkem více než 100.000 občanů, byl to ke všemu požadavek, jehož splnění sociální demokracie slibovala. To, že požadavek ministři ignorovali, svědčí o tom, že politická kultura, kterou ČSSD slibovala změnit, se vůbec neliší od způsobů Klausových vlád," řekl Beránek ČTK.

Reaktor prvního bloku Temelína byl zapečetěn

Pracovníci Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) zapečetili ve středu reaktor prvního bloku jihočeské jaderné elektrárny Temelín, do něhož obsluha 14. července uložila poslední ze 163 palivových souborů. "Na reaktoru jsou umístěny dvě pečeti, které jsou dalším svědectvím o tom, že s jaderným palivem, které se nachází v reaktoru, provozovatel nemůže manipulovat bez souhlasu obou institucí," uvedl vedoucí oddělení záruk Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Vladimír Císař. V případě jakékoli mimořádné události, kdy by bylo nutné reaktor otevírat, musí podle něho České energetické závody požádat úřad a MAAE o povolení.

Další informace z jednání vlády

Vláda schválila novelu cizineckého zákona, která má ulehčit pobyt cizinců v České republice. Mimo jiné ruší opatřování hraniční průvodky fotografií a omezuje povinnost předkládat doklad o zdravotním pojištění. Vláda chce novelou upravit ty pasáže zákona, které považuje za diskriminační Český helsinský výbor. Podle jeho pracovníků by měla umožnit usídleným cizincům podávat žádosti o povolení k pobytu z českého území, což nyní nelze.

Firma, která se v privatizaci stane majoritním vlastníkem Českého Telecomu, nebude muset nabídnout odkoupení akcií ostatním akcionářům. O středečním rozhodnutí vlády informoval na tiskové konferenci ministr financí Pavel Mertlík. Cílem opatření je podle ředitele odboru telekomunikací ministerstva dopravy a spojů Jiřího Domanského maximalizovat výnos z prodeje 51,1procentního podílu státu ve firmě. Povinnost nabídky odkoupení menšinovým vlastníkům se řídí podle usnesení vlády o privatizaci, pokud vláda nerozhodne jinak.

Fond národního majetku bude moci použít peníze z privatizace České spořitelny na úhradu 15miliardových bezúročných korunových dluhopisů z roku 1995, které jsou splatné k 1. srpnu letošního roku. Na tiskové konferenci po jednání vlády to potvrdil ministr financí Pavel Mertlík. Vzhledem k tomu, že rakouská Erste Bank zaplatí první splátku deseti miliard korun až 3. srpna, získá fond krátkodobý překlenovací úvěr od Konsolidační banky. "Fond si může bez stanoveného rozsahu půjčit prostředky u Konsolidační banky," dodal Merztlík s tím, že splátka dluhopisů není v žádném případě ohrožena.

Vláda také schválila vstup Českých aerolinií do světové letecké aliance Sky Team, vedené Air France a Delta Airlines. Kabinet rovněž schválil návrh dohody mezi majoritními vlastníky ČSA, kterými jsou Fond národního majetku a Konsolidační banka, a společnostmi Air France a Delta Airlines o budoucím kapitálovém vstupu do aerolinií. Výše podílu, který by mohli letečtí dopravci získat navýšením základního jmění ČSA z 2,7 miliardy o 483 miliónů korun nebo odkoupením části akcií ve vlastnictví státu, by neměl přesáhnout 15 procent.

Na termínu "domácí počítač" zatím ztroskotal poslanecký návrh na novelizaci zákona o dani z příjmu a dani z přidané hodnoty, který usiluje o daňové úlevy pro domácí uživatele Internetu. Vláda se na svém zasedání sice ztotožnila se záměrem tímto způsobem zpřístupnit Internet občanům, podmiňuje ho ale odstraněním legislativních nedostatků poslanecké iniciativy.

Ministerstvu zemědělství (MZe) připadly na základě rozhodnutí vlády všechny sporné kompetence schváleného vodního zákona s výjimkou ochrany před povodněmi, kterou bude zajišťovat ministerstvo životního prostředí. Na tiskové konferenci během zasedání vlády to oznámil ministr zemědělství Jan Fencl. MZe tak bude povolovat nakládání s povrchovými a podzemními vodami a rozhodovat o tom, zda vodní tok, jehož koryto se přirozeným způsobem změnilo, má být vrácen do původního stavu. Resort zemědělství bude působit i v oblasti mimořádných opatření.

Vláda také zamítla poslanecký návrh novely vysokoškolského zákona, který počítá mimo jiné s tím, že veřejné vysoké školy budou moci vstupovat do obchodních společností i družstev vkladem peněžitých i nepeněžitých prostředků. Především kvůli této pasáži novely kabinet s předlohou nesouhlasí. Rozhodující slovo ale bude mít sněmovna, která by se návrhem pravicových poslanců mohla zabývat v září.

Ministři Kavan a Cook představili plán na pomoc ČR při cestě do EU

Posílit česko-britské vztahy a hlavně pomoci integraci České republiky do Evropské unie má podle britského ministra zahraničí Robina Cooka "britsko-český plán společné činnosti". Plán, který dnes v Praze představili Cook a český ministr zahraničí Jan Kavan, se dotýká pomoci české straně v oblasti obchodu, zaměstnanosti, životního prostředí, reformy sociálního zabezpečení, zemědělství, soudnictví a státní správy a slibuje spolupráci v oblasti lidských práv a bezpečnosti. Ministr Cook věří, že Evropská unie dostojí slibu a bude připravena na rozšíření v roce 2003. Není si však jistý, že se na prosincovém summitu v Nice podaří stanovit datum, kdy budou ukončeny rozhovory o přijetí předních uchazečů o členství v unii.

Návštěva ministra Cooka v České republice bude podle premiéra Miloše Zemana dobrým signálem nejen pro rozšiřování Evropské unie, ale i pro zvětšování přítomnosti britských investorů při privatizaci energetického sektoru i dalších odvětví. Po setkání s Cookem na státním zámku v Praze-Kolodějích premiér zdůraznil, že česká vláda bude britské investice v ČR plně podporovat. Z Koloděj odjel britský ministr do opatovické tepelné elektrárny. Tam prohlásil, že britská elektrárenská společnost National Power plánuje v České republice další investice do energetického sektoru v řádu miliard korun. V ČR již National Power vlastní společnost Elektrárny Opatovice a dosud zde investoval téměř 250 miliónů dolarů. Britský ministr zahraničí se rovněž setkal s prezidentem Václavem Havlem. Hovořili spolu o budoucí podobě Evropské unie a probírali spolu i situaci na Balkáně, který Havel začátkem července navštívil.

Certifikát Britské rady o absolvování desetitýdenního kursu anglického jazyka předal ministr Cook 22 českým policistům, kteří se připravují na mezinárodní misi na území bývalé Jugoslávie. S policisty se Cook setkal na britském velvyslanectví v Praze v rámci svého programu, jehož hlavním bodem je představení plánu podpory vstupu České republiky do Evropské unie.

Václav Klaus jednal s Ramiro Cibrianem o posudku Evropské komise na ČR

Především o přípravě každoroční zprávy Evropské komise (EK) o stavu sbližování české legislativy se standardy Evropské unie jednal předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus s vedoucím Delegace Evropské komise v ČR Ramiro Cibrianem. Klíčovými tématy byly podle Klause otázky politické, ekonomické, ale také fungování orgánů státní správy. Předsedu sněmovny přitom zklamalo, že již neobdržel alespoň nástin hodnotící zprávy. O obsahu části zprávy Evropské komise informoval na pondělní tiskové konferenci vlády ministr zahraničí Jan Kavan. Podle jeho neoficiálních informací by totiž komise měla ve zprávě ČR chválit za úspěchy v boji proti ekonomické kriminalitě. Loňská hodnotící zpráva kritizovala nedostatečné tempo reformy soudnictví, veřejné správy a nízkou účinnost boje s korupcí a hospodářskou kriminalitou.

Evropská komise bude zkoumat minulost, ale jen trochu

Mají-li hodnotící zprávy Evropské komise přesně zmapovat politickou a ekonomickou situaci kandidátských zemí, nemohou pominout historické souvislosti, vysvětlit příčiny některých dnešních negativních jevů, řekl ČTK Eneko Landaburu, nejvyšší úředník Evropské komise odpovědný za rozšíření EU. Potvrdil tak pondělní sdělení komisaře Güntera Verheugena, že posudky se budou zabývat propojením starých nomenklatur a nových ekonomických struktur ve většině kandidátských zemí a obsáhnou požadavek jasného oddělení politiky od ekonomické sféry. Naznačil zároveň, že půjde spíše jen o povrchní konstatování, než o hlubokou analýzu.

Eneko Landaburu také potvrdil, že Michael Leigh, dosavadní vyjednávač Evropské komise pro Českou republiku, bude od září koordinovat jednání EU s Bulharskem, Rumunskem, Maltou a Kyprem; převezme také vztahy s Tureckem. Česká republika připadne Rutgerovi Wisselsovi, který měl dosud na starosti rozhovory s Bulharskem. Landaburu vyložil, že tyto a další změny si vyžádala přestavba úřadu, jehož struktura byla původně budována pro jednání se šesti kandidáty.

Ministerstvo financí zvýšilo odhad růstu HDP v letošním roce z 1,5 na 2,5 procenta

Ministerstvo financí (MF) změnilo prognózu makroekonomických ukazatelů. Pro letošní rok očekává růst hrubého domácího produktu (HDP) o 2,5 procenta oproti 1,5 procenta z dubnové prognózy. Predikci průměrné míry inflace v letošním roce MF snížilo na 3,8 procenta proti dubnovému odhadu 4,0 procenta. Nižší předpokládá MF i míru nezaměstnanosti na konci roku, a to 9,4 procenta proti 10,3 procenta v dubnu. Ministerstvo financí rovněž zvýšilo odhad letošního schodku veřejných rozpočtů, a to z 71,1 miliardy korun (3,7 procenta HDP) na 72,8 miliardy korun (3,8 procenta HDP). Prognózy schodku obchodní bilance MF nemění. Letos očekává zhoršení deficitu zahraničního obchodu na 86 miliard korun oproti 71 miliardám korun v roce 1999.

Václav Klaus na kongresu zdůraznil nutnost vzdělávání romské komunity

Vzdělávání Romů jako prostředek jejich integrace do majoritních společností považuje za důležité předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus. Uvedl to na pátém Světovém kongresu Mezinárodní romské unie (IRU), který se koná v Praze. Ztotožnil se tak se závěry pracovní skupiny pro školství a kulturu, jejíž delegáti hovořili o zkušenostech z jednotlivých zemí. Společným tématem jednání byla nutnost změnit praktiky školských institucí, které zařazují romské děti do zvláštních škol pouze proto, že patřičně neovládají jazyk většinové společnosti. Děti jsou tímto postupem diskriminovány, protože po absolvování zvláštní školy nemohou být přijaty ke studiu na střední a později vysoké škole, soudí účastníci kongresu.

Romové očekávají omluvu od německého státu, protože jako jediný národ nebyli dosud politicky, morálně ani finančně rehabilitováni a odškodněni. Na pátém Světovém kongresu IRU o tom jednala pracovní skupina pro odškodnění romských obětí holocaustu. IRU navrhuje zřídit fond pro tyto oběti a vybudovat památník všem obětem romského holocaustu. Historikové odhadují, že během druhé světové války připravili nacisté a jejich spojenci o život polovinu z jednoho miliónu Romů žijících tehdy v Evropě. Z toho asi 21.000 jich zahynulo v koncentračním táboře v Osvětimi.

Mediální skupina jednala o možnosti romského vysílání v rámci rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa - Rádio Svoboda, o možnostech vzniku celoevropského satelitního televizního romského kanálu a celoevropského časopisu vydávaného pouze v romštině.

Vnitro je připraveno podepsat smlouvu o Strahovu již ve čtvrtek

Zástupci pražského magistrátu a ministerstva vnitra se dohodli na textu smlouvy o vypůjčení plochy strahovského stadiónu, aby na něm mohli být v září ubytováni odpůrci globalizace. Zástupci vnitra jsou připraveni ji podepsat již poté, co ji ve čtvrtek dopoledne schválí ministr Stanislav Gross, informovala ČTK mluvčí ministerstva Gabriela Bártíková. Se zapůjčením plochy stadiónu pro vnitro od 10. září do 10. října pražští radní souhlasili v úterý. Vnitro ale smlouvu, kterou poté od magistrátu dostalo, odmítlo kvůli tomu, že by podle ní převzalo odpovědnost za škody způsobené na tribunách, které nejsou předmětem výpůjčky, a dokonce i uvnitř těchto tribun. Radní přitom o znění smlouvy vůbec nejednali.

Kabinet rozhodl o vyčlenění 1600 vojáků na pomoc České policii v době, kdy se v září bude v Praze konat výroční konference Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, proti níž se očekávají desetitisícové demonstrace. Vojáci u sebe při plnění úkolů nebudou mít střelné zbraně, řekl během jednání kabinetu jeho mluvčí Libor Rouček.

Václav Havel kondoloval prezidentům Chiracovi a Rauovi kvůli zřícenému Concordu

Prezident Václav Havel přijal s lítostí a zármutkem zprávy o zřícení nadzvukového letadla Concorde nedaleko Paříže, v jehož troskách v úterý zahynulo 113 lidí. V této souvislosti zaslal soustrastný telegram francouzskému prezidentovi Jacquesovi Chiracovi, v němž vyjádřil svou nejhlubší účast nad tragédií. Havlův soustrastný telegram obdržel také německý prezident Johannes Rau. "V telegramu Václav Havel spolkového prezidenta ujistil o tom, že velmi silně cítí se všemi, kteří při této tragédii ztratili své nejbližší," tlumočil slova prezidenta Havla vedoucí tiskové služby prezidentské kanceláře Martin Krafl.

Ministerstvo zahraničí věří v další izraelsko-palestinská jednání

České ministerstvo zahraničí věří, že navzdory úternímu krachu rozhovorů o mírovém uspořádání izraelsko-palestinských vztahů budou obě zúčastněné strany pokračovat v dalším jednání. Česká diplomacie v této souvislosti ocenila projevenou politickou odvahu a zodpovědnost účastníků summitu v americkém Camp Davidu. Ministerstvo věří, že se "ve vhodný moment" uskuteční další kolo rozhovorů mezi Izraelci a Palestinci na nejvyšší úrovni. Stanovisko ministerstva ČTK poskytl jeho tiskový odbor.

Únoscem jachty v Řecku byl podle úřadů muž s českým pasem

Únoscem řecké jachty Erato na jihu Peloponnésu, na níž byla pětičlenná švýcarská rodina a řecký kapitán, byl 38letý František Veselý vlastnící český pas. Oznámily to podle agentury AP řecké úřady. Rada českého zastupitelského úřadu v Aténách Petr Urbánek na telefonický dotaz ČTK upřesnil, že úsnoscem je muž, u něhož prý řecké úřady našly český pas znějící na jméno František Veselý. Zatím tedy není přesně jasné, zda nalezený český pas skutečně patřil únosci. Tato záležitost je nyní předmětem jednání českého velvyslanectví s řeckými úřady. Podle řeckých úřadů, které citovala agentura AP, se únosce jevil jako mentálně labilní a vyjednávačům pobřežní stráže řekl, že pracoval jako žoldák v Namibii a že chce odjet do Casablanky. Následně vyprovokoval přestřelku, při níž byl zraněn střelou do břicha příslušník pobřežní stráže, takže pobřežní stráž zasáhla okamžitě a únosce zastřelila, uvedl český diplomat.

Pavel Tigrid převzal německé vyznamenání

Německý Velký kříž s hvězdou řádu za zásluhy předal ve středu bývalému ministru kultury Pavlu Tigridovi německý velvyslanec v České republice Hagen Lambsdorff. Slavnostního aktu se zúčastnil i prezident Václav Havel, který v krátkém projevu vyzdvihl přínos Tigrida k česko-německému usmíření. Nejdůležitější německé ocenění předávané spolkovým prezidentem získal Tigrid zejména za zásluhy o porozumění mezi oběma národy a činnost v Koordinační radě česko-německého diskusního fóra. Nesporný však byl i jeho přínos jako Havlova poradce pro česko-německé otázky. "Chtěl bych panu Tigridovi poděkovat za to co udělal pro to, aby se již nikdy neopakovaly procesy s vlastizrádci a aby již nikdy nebyla diktatura," prohlásil Havel, když krátce před tím připomněl komunistický proces, ve kterém byl Tigrid v šedesátých letech odsouzen v nepřítomnosti na 14 let za vlastizradu.

Váleční veteráni vzpomenou výročí založení 311. perutě RAF

Při příležitosti 60. výročí vzniku 311. bombardovací perutě britského Královského letectva (RAF) uspořádá v pátek 32. základna taktického letectva v Náměšti nad Oslavou vzpomínkové setkání s příslušníky perutě a ostatních leteckých veteránů druhé světové války. Náměšťští piloti se hlásí k tradicím letců z 311. perutě, kteří se účastnili mnoha bojů nad Biskajským zálivem. Prezident Václav Havel 5. května 1990 propůjčil útvaru čestný titul Biskajský. V hangáru základny bude v rámci setkání zároveň otevřena výstava k historii 311. perutě RAF.

Slovenští židé k pražskému hřbitovu

Předseda Ústředního svazu židovských náboženských obcí na Slovensku Fero Alexander považuje postup české vlády při řešení sporu o středověký židovský hřbitov v pražské Vladislavově ulici za korektní. "Měli jsme tu cosi podobného, ale nepociťujeme škodolibost. Bohužel, fanatismus na jakékoli straně je náramně škodlivý a já si nemyslím, že gesto, které nabídla česká strana - hroby budou zachované a přikryté sarkofágem, za cenu obrovských výdajů navíc -, bylo špatné," řekl ČTK Alexander.

Spor o pohřebiště, zrušené roku 1478, na němž má vyrůst nová budova České pojišťovny, měla urovnat březnová dohoda mezi českou vládou, Českou pojišťovnou a Pražskou židovskou obcí, podle níž má být pohřebiště uznáno za kulturní památku a hroby zakryty sarkofágem. Proti tomuto řešení však protestují ortodoxní Židé. Naposledy v případu intervenoval i americký velvyslanec John Shattuck, podle něhož by nevyhovění požadavkům Židů mohlo mít pro ČR nepříznivé mezinárodní a obchodní důsledky.

Do Prahy přijede studovat češtinu téměř 200 zájemců ze zahraničí

Zdokonalovat se ve znalosti českého jazyka, historie, kultury a reálií přijíždí v těchto dnech do Prahy téměř dvě stovky zájemců z 36 zemí světa. Měsíční studium češtiny jim umožní tradiční Letní škola slovanských studií (LŠSS), kterou pro ně připravuje Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Již 44. běh školy bude slavnostně zahájen v sobotu v Zrcadlové kapli pražského Klementina, sdělil ČTK tajemník školy Jiří Hasil. "Kapacita letní školy je již zcela zaplněna. Zájem zahraničních účastníků o studium českého jazyka, literatury, kultury a historie je i letos veliký," uvedl. Dodal, že mezi přihlášenými jsou studenti ze zemí, kde je bohemistika tradičně na vysoké úrovni, například z Německa, Ruska, Spojených států, Francie, Japonska a Jižní Koreje, a také ze zemí, kde studium bohemistiky nemá velké tradice, například z Albánie, Ghany, Ázerbájdžánu, Pákistánu a Mexika. Organizátoři připravili pro účastníky školy slovanských studií bohatý výukový a kulturně-společenský program.

Ústeckou Matiční ulici zdobí 40 obrazů místních dětí

Ústeckou Matiční ulici zdobí zhruba 40 velkých obrazů, které pod vedením účastníků mezinárodního dobrovolnického tábora vytvořily místní děti. Obrazy vznikly tak, že děti si na papír lehly a jejich zahraniční kamarádi je obkreslili. Poté děvčata a chlapci siluety sami vybarvili. Obrazy za vydatné pomoci malých autorů rozvěsil ve středu na zeď jednoho ze devastovaných objektů v Matiční ulici Jan Černý ze společnosti Člověk v tísni, která organizuje mezinárodní tábor společně se Sdružením dobrovolných aktivit INEX. Od 14. července připravovalo devět účastníků tábora z Velké Británie, Belgie, Dánska, Ruska, Itálie a Kanady spolu s českými vrstevníky výlety, zábavné a poznávací akce pro děti z Matiční ulice a okolí.

Matiční ulice prosnula poté, co se místní radnice rozhodla zde postavit plot mezi rodinnými domky starousedlíků a obecními byty převážně s romskými obyvateli. Ochránci lidských práv označili plot za projev rasismu. Vláda proto poslala do Ústí nad Labem 10 miliónů korun a zastupitelé poté rozhodli o zbourání plotu. Ten nyní lemuje ústeckou zoologickou zahradu.

Adoptivní litevské děti v Praze

Se skupinou třiadvaceti litevských dětí, které prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha na dálku adoptovali čeští věřící, se v Arcibiskupském paláci na Hradčanech setkal biskup Václav Malý. Po společném obědě následovala prohlídka sídla českého arcibiskupa. Dívky a chlapci ve věku od 12 do 17 let přijeli do České republiky na pozvání Arcidiecézní charity. V neděli se ve farním klubu kostela Panny Marie Sněžné setkali s některými lidmi, kteří na dálku podporují 120 dětí z hlavního města Litvy Kaunasu a jeho okolí. Část dětí dokonce navštívila své adoptivní rodiny.

Ze sportu:

Jen nejtěsnějším rozdílem 1:0 zvítězili fotbalisté Slavie Praha v úvodním zápase druhého předkola Ligy mistrů nad ázerbájdžánským mistrem FC Šamchor. Z mnoha šancí dokázal proměnit Zelenka ve 38. minutě jen jedinou, ve 14. minutě neproměnil Ulich penaltu za sražení Zelenky. Do odvety, která se hraje za týden v Baku, tak pojede Slavia s minimálním náskokem.

Dvoubrankový náskok si za týden povezou do Blšan fotbalisté Sigmy Olomouc. V úvodním duelu semifinále Intertoto cupu vyhráli na svém hřišti nad Chmelaři 3:1.

Po trase Toronto-Amsterdam-Praha přiletěl teprve podruhé v historii do České republiky pro hokejisty "posvátný" Stanleyův pohár. Útočníci New Jersey Patrik Eliáš a Petr Sýkora, novopečení šampióni NHL, mají podle zvyklostí právo ponechat si cennou trofej, o níž sní hokejisté na celém světě, každý po dobu 24 hodin ve svém vlastnictví.

Český tenista Bohdan Ulihrach postoupil na turnaji v Kitzbühelu do třetího kola. Ve středečním utkání porazil hladce ve dvou setech Američana Jeffa Taranga 6:3 a 6:2.

Krátce o čtvrtečním počasí v České republice:

Polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.