Zprávy Radia Praha

Václavu Havlovi se nelíbí "okřikování" těch, kteří kritizují kapitalismus

Prezident Václav Havel považuje za velmi nebezpečné chování některých politiků a médií, kteří po nedávných atentátech ve Spojených státech "okřikují" všechny, kteří kriticky smýšlejí o současné podobě západní civilizace. "Tady vzniká zvláštní svět jakési nerudnosti, zapšklé antipatie ke každému kritickému myšlení. Jako by najednou platilo, že žijeme v ideálním kapitalistickém světě a jakákoliv kritická myšlenka podporuje teroristy. To považuji za nesmírně nebezpečné," prohlásil v rozhovoru pro týdeník Respekt prezident. Útok na USA je podle Havla útokem na lidskou svobodu. V rozhovoru Havel uvedl, že je zneklidněn výroky například předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause. Klaus několikrát vyjádřil přesvědčení, že existuje spojitost mezi terorismem a názory antiglobalistů, antiamerikanistů a některých levicově smýšlejících intelektuálů. V té souvislosti kritizoval i postoje některých českých myslitelů, například filozofa Erazima Koháka, komentátora Jiřího Hanáka či teologa Ivana Štampacha.

Zkouška v Temelíně odhalila špatné nastavení regulátoru

Zkouška přechodu na vlastní spotřebu, kterou ve čtvrtek provedli technici v prvním bloku Jaderné elektrárny Temelín, odhalila, že jeden z regulátorů neměl odpovídající nastavení parametrů. Mluvčí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Pavel Pittermann však uvedl, že závada nemá vliv na jadernou bezpečnost. Temelín bude ale muset před přechodem do další etapy spouštění úřadu doložit, že závadu odstranil. Dokumentaci o všech testech etapy energetického spouštění s výkonem reaktoru do 55 procent hodlá elektrárna předat dozorčímu úřadu během příštího týdne. Zkouška přechodu na vlastní spotřebu byla poslední v této etapě a podle mluvčího elektrárny Milana Nebesáře proběhla úspěšně. Po přechodu do 75 procent výkonu reaktoru pak bude muset obsluha provést zhruba 300 plánovaných testů. Elektřinu do rozvodné sítě dodává první blok Temelína opět od čtvrtečního večera.

Neznámí útočníci napadli účastníky sobotní demonstrace Národně sociálního bloku

Po ukončení sobotní demonstrace Národně sociálního bloku v Rakovníku byli její účastníci kolem 23.00 hodiny napadeni deseti neznámými útočníky. Mluvčí policejního prezidia Ivana Zelenáková uvedla, že rakovnický okresní úřad vyšetřování případ vyšetřuje jako loupež. Jednomu z napadených totiž pachatelé ukradli kožený kabát. Podle předsedy NSB Jana Kopala museli být někteří z napadených ošetřeni. Mezi napadenými byl i středočeský předseda NSB Vladimír Skoupý. Pachatele policie dosud nedopadla. Členové a příznivci Národně sociálního bloku své sobotní shromáždění v Rakovníku označili vzpomínkový pochod k výročí mučednické smrti svatého Václava.

Na ministerstvu obrany ode dneška pracuje asi o tisíc lidí méně

O tisíc vojenských i civilních zaměstnanců méně pracuje ode dneška na ministerstvu obrany. Snižování počtu pracovníků je důsledkem restrukturalizace úřadu, kterou zahájil ministr Jaroslav Tvrdík. Změny, jejichž cílem je zefektivnění práce úřadu, zahájil ministr obrany krátce po svém nástupu do funkce. Tvrdík vyměnil v podstatě celý vrcholový management. Několikrát prohlásil, že se hodlá zbavit neproduktivní "šedé hmoty", tedy přebytečných vojáků a občanských zaměstnanců. Ještě jako náměstek bývalého ministra Vladimíra Vetchého vyměnil pracovníky v ekonomickém úseku ministerstva, který je zodpovědný za problematické strategické armádní projekty. Do roku 2007 by měla proběhnout celková restrukturalizace a profesionalizace české armády, ve které má do budoucna působit zhruba 40 tisíc osob.

Od 1. října vstupuje v ČR v platnost zákaz klonování lidských bytostí

V České republice vstupují v platnost Úmluva o lidských právech a biomedicíně a Dodatkový protokol o zákazu klonování lidských bytostí. Úmluva zakazuje diskriminaci lidí na základě genetické výbavy a její změnu metodami genetického inženýrství. Dále zakazuje vytvářet embrya pro vědecký výzkum. Lékařské zákroky podmiňuje předem uděleným souhlasem pacienta. Orgány k transplantaci se podle této úmluvy nesmějí odebírat lidem neschopným dát souhlas. Pacient má rovněž právo být informován o svém zdravotním stavu včetně genetických testů a má právo informaci odmítnout. Dodatkový protokol zakazuje vytvoření geneticky totožné lidské bytosti. Jakákoli výjimka ze zákazu je vyloučena, a to i v případě neplodného páru. Za porušení těchto ustanovení hrozí zákaz výkonu povolání, odnětí licence nebo sankce trestněprávní.

Vědecká rada rozhodne, zda pozastaví devitalizaci na lidech

Vědecká rada ministerstva zdravotnictví v pondělí rozhodne o tom, zda pozastaví ověřování tzv. devitalizace na lidech. Pozastavit na půl roku podvazování rakovinných nádorů doporučilo radě před dvěma týdny její předsednictvo. Nyní by měli být po dobu šesti měsíců sledováni lidé, kteří se této metodě léčby rakoviny podrobili. Experimenty by tak pokračovaly jen na zvířatech. Odborníci se nemohou shodnout v tom, zda devitalizace může lidem pomoci. Chirurgové na čtyřech pracovištích, kde metodu ministerstvo zdravotnictví povolilo, zjistili, že lidé nezemřou na otravu z toho, že podvázaný nádor zůstal v těle. Imunitní reakci však postup u lidí nevyvolal. Obhájci metody tvrdí, že devitalizace se musí použít u pacientů v časnějších stadiích, kdy ještě lidé nemají ozařováním a chemoterapií zničenou imunitu.

Začíná soud v kauze válečného zločince Tuttera

U Obvodního soudu pro Prahu 7 dnes začíná proces se dvěma vysokými funkcionáři předlistopadového režimu. Bývalý náměstek ministra vnitra Jaroslav Klíma a bývalý náměstek generálního prokurátora Jaroslav David jsou obviněni, že v 60. letech zabránili trestnímu stíhání válečného zločince Wernera Tuttera. Ten byl za druhé světové války příslušníkem jednotek SS a na Slovensku se podílel na vyhlazování civilního obyvatelstva. V 50. letech jej ke spolupráci získala StB.

Rada České televize zahajuje slyšení kandidátů na post ředitele

Radě České televize se dnes na neveřejném zasedání představí prvních osm kandidátů na post generálního ředitele veřejnoprávní televize. Bude mezi nimi i prozatímní ředitel ČT Jiří Balvín, který se konkursu také účastní. Rada postupně vyslechne celkem 30 kandidátů z původně přihlášených 44. Na veřejném jednání 19. října pak radní chtějí určit nejvýše pět nejvážnějších kandidátů.

Třem občanským iniciativám se nelíbí dosavadní výběr ředitele ČT

Zástupci občanských iniciativ Česká televize - věc veřejná, Občanská liga a Sdružení Brno 20/21 kritizuje dosavadní postup Rady České televize při volbě generálního ředitele ČT a považuje ho za zmatečný a neprofesionální. Občanské iniciativy jsou znepokojeny i postojem radních k výsledkům auditu v brněnském studiu České televize. Své výhrady zveřejnily ve společném prohlášení. "Změna kritérií v průběhu výběrového řízení generálního ředitele ČT a neveřejný průběh volby snižují legitimitu celého úkolu, který před Radu ČT postavila veřejnost," uvádí se v prohlášení. Jako "alibistický" označují protagonisté iniciativ i způsob, jakým se rada postavila k výsledkům auditu a vnitropodnikové kontroly v brněnském studiu. Iniciativy zpochybňují i to, že případný střet zájmů v Brně má prověřit člen rady Zdeněk Forman, bývalý zaměstnanec brněnského studia ČT. Do roku 1997 byl údajně spoluvlastníkem firmu zabývající se obchody v oblasti audiovize, což podle nich zatajil. Žádají proto poslance, aby posoudili Formanovo další působení v Radě ČT.

Komora vysokoškoláků žádá demisi ministra školství

Studentská komora Rady vysokých škol žádá ministra školství Eduarda Zemana, aby odstoupil z funkce. Komora sociálnědemokratické vládě vytýká, že nezvýšila rozpočtové prostředky pro školství na úroveň šesti procent hrubého domácího produktu, jak slibovala v programovém prohlášení. Nyní se na školství vydává přibližně 4,5 procenta hrubého domácího produktu. Ministr Zeman by měl podle komory vyvodit politickou odpovědnost a odstoupit. Rada kritizuje vládu i za nesplnění slibu, že vysoké školy dostanou příští rok o dvě miliardy korun více než letos. Řada univerzit na základě tohoto slibu přijala pro příští školní rok více studentů, v návrhu rozpočtu resortu na rok 2002 ale peníze navíc nejsou. Ministerstvo školství původně chtělo na příští rok získat 83,3 miliardy korun, ministerstvo financí ale resortu navrhlo 78,3 miliardy. Ministr Zeman nedávno zveřejnil úmysl získat chybějící peníze i pomocí úvěru od Evropské investiční banky, Česká konference rektorů to ale nepovažuje za vhodný způsob řešení nedostatku peněz pro univerzitní sektor.

Na český trh vstupuje nová banka

V pondělí 1. října vstupuje na český trh HVB Bank Czech Republic a.s., která vznikla sloučením bankovních ústavů Bank Austria Creditanstalt Czech Republic a.s. a Hypovereinsbank CZ a.s. Svou bilanční sumou ve výši asi 150 miliard korun se stane čtvrtou největší bankou v ČR se zhruba pětiprocentním podílem na trhu. Nová banka se opírá o zázemí silné mezinárodní finanční skupiny HVB Group, která bilanční sumou kolem 718 miliard EUR zaujímá třetí místo v Evropě. Ve své činnosti se banka zaměří na dynamické podniky a firmy střední velikosti, velké klienty s nadregionální působností a bonitní soukromou i podnikovou klientelu. Hypovereinsbank CZ zaznamenala v prvním letošním pololetí čistý zisk 340,4 miliónu a její bilanční suma činila 67,3 miliardy korun. Bank Austria Creditanstalt Czech Republic vykázala v prvním pololetí čistý zisk 235,9 miliónu a bilanční sumu 85,9 miliardy korun.

V Ocelárně Poldi proběhne první tavba po třech letech

V týdnu od 1. října proběhne v bývalé Ocelárně 3 Poldi Kladno první zkušební tavba po tříleté odstávce. Americká firma Wyman - Gordon, která provoz vlastní, tak dodržela termín pro oživení výroby. Zkušební tavbou vyvrcholí několikastupňové zkoušky pece, které firma prováděla od poloviny září a kterým předcházela generální oprava technologie. Výrobním programem ocelárny bude zejména produkce ingotů z konstrukční oceli pro letecký průmysl. Společnost Wyman - Gordon koupila třetí poldovskou ocelárnu od firmy Scholz Stahlzentrum - Ost letos v květnu. Koncern, který je největším americkým výrobcem zápustkových výkovků, výlisků a odlitků pro letecký průmysl, vlastní kovárny v USA a Británii a slévárenské kapacity v USA, Švýcarsku, Skotsku, Rusku a Číně. Produkce koncernu pokrývá ze 70 procent potřeby zápustkových výkovků pro letecký průmysl USA a z 60 procent potřebu výrobců energetických celků.

Úřad schválil veřejnou podporu pro cestovní ruch a lázeňství

Výjimku ze zákazu veřejné podpory ve prospěch českého lázeňství a cestovního ruchu schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podle předsedy úřadu Josefa Bednáře státní program podpory pro cestovní ruch v příštím roce výrazně nezmění obchodní podmínky mezi ČR a státy Evropské unie. Evropská komise z obdobných hledisek schválila veřejnou podporu pro regiony Miesbach a Landsberg. Veřejnou podporu představuje přímé poskytnutí finančních prostředků pro "Státní program podpory cestovního ruchu pro rok 2002". Podle podmínek antimonopolního úřadu nepřekročí veřejná podpora ve prospěch vlastníků lázeňské a sportovní infrastruktury na území hlavního města Prahy 25 procent vhodných investičních nákladů, 40 procent v Jihočeském a Plzeňském kraji a 50 procent na ostatním území ČR. Investice musí zůstat zachovány nejméně pět let. Výjimku ze zákazu veřejné podpory, poskytnuté ve prospěch příjemců, kteří nespadají mezi malé a střední podniky, povolil ÚOHS do 31. prosince 2002.

Ve Folmavě bude nový přechod pro odbavení kamiónů

Na česko-německém hraničním přechodu ve Folmavě na Domažlicku začne v pondělí platit nový systém odbavování kamiónů. Na německém území bude otevřena nová budova, kam se přesunou některá pracoviště českých i německých hraničních služeb. V novém objektu budou pracovníci v obou směrech provádět veterinární a rostlinolékařské kontroly a kontrolovat pasy dopravců, na vstupu do České republiky budou také provádět část celního odbavení. Většina kamiónů přijíždějících z Německa tak bude odbavena na jednom místě. Kamióny jedoucí z Čech budou celní odbavení absolvovat jako dosud. Otevření nové budovy by mělo usnadnit a zrychlit odbavování především kamiónů mířících do Německa.

V Praze proběhl koncert na podporu obětí teroristického útoku na USA

Obětem teroristického útoku ve Spojených státech byl věnován nedělní koncert Praha pro New York v pražském Obecním domě. Výtěžek koncertu, na němž zazněly skladby Antonína Dvořáka, poskytnou organizátoři velvyslanectví USA v Praze na humanitární účely. Pražský primátor Jan Kasl, který převzal nad koncertem záštitu, předal během večera americkému velvyslanci Craigovi Stapletonovi šek na čtyři milióny korun.

Návštěvníci kin v Brně přispívali na pomoc dětem

Kolem tisícovky lidí se od středy do neděle každý večer shromáždilo v parku před brněnským klubem Šelepka, aby zhlédli pět celovečerních filmů Festivalu pohodových filmů, které pořádal pojízdný Kinematograf bratří Čadíků. Výtěžek ze vstupného je zasílán na konto sbírky Pomozte dětem. Nejvíce lidí se přišlo podívat na Rebely Filipa Renče. Loni na stejném místě představili bratři Čadíkovi jen jeden film - Pelíšky Jana Hřebejka. Zhlédlo ho 2000 lidí, kteří na konto Pomozte dětem přispěli částkou 10.000 korun. Při různých projekcích po České republice bylo při tomto projektu vybráno téměř 400.000 korun. Sbírka je určena na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem.

Pražská aukce nabídne 226 děl českého výtvarného umění

Celkem 226 českých výtvarných děl z 19. a 20. století nabídne zájemcům aukce, která se uskuteční v neděli 7. října na pražském Žofíně. Sběratelé si budou moci na aukci vybírat například z děl Františka Drtikola, Bohumíra Matala a Františka Kupky. Dražena bude i olejomalba Emila Filly "Zátiší s lahví maraschina, ovocem a lulkou" z roku 1924. Vyvolávací cena bude 1,1 miliónu korun, uvedl Rybář. V kolekci je i obraz Kamila Lhotáka "Sníh prvního zimního dne" s vyvolávací cenou 195.000 korun a "Námořník" Antonína Procházky. "Jde o známé postkubistické dílo na dřevěné desce. Obraz bude vyvoláván za 1,8 miliónu korun.

Na hradě Hukvaldy končila o víkendu sezóna

Pásmem "Víkend hukvaldských koláčků a preclíků" skončila turistická sezóna na hradě Hukvaldy v okrese Frýdek-Místek. Poslední pořad přilákal i díky příznivému počasí přibližně 4000 návštěvníků. Především pro nejmenší návštěvníky hrálo po oba dny Divadlo V batohu z Rožnova pod Radhoštěm veselou pohádku O diamantové jeskyni. Herci vystupovali s loutkami v životní velikosti. V asi dvouhodinové přehlídce odpoledne zpíval, hrál a tančil dětský folklórní soubor Malá Ostrava z Frýdku-Místku, soubor Lašánek s cimbálovou muzičkou ze Základní školy Leoše Janáčka v Hukvaldech a Lašská dechová hudba mladých s mažoretkami z téže školy. Návštěvníci mohli po oba dny ochutnávat proslulé hukvaldské preclíky a koláčky. Sortiment cukrovinek doplňovaly známé štramberské uši a jiné dobroty. Lidé si také mohli koupit různé rukodělné výrobky z dílny lidových uměleckých kovářů, kteří své umění předváděli v podhradí.

Zoo ve Dvoře Králové ukončila letošní sezónu

Zoologická zahrada ve Dvoře Králové na Trutnovsku ukončila pro letošek provoz místního safari. Lidé se v safari mohli setkat přibližně se stovkou kopytníků a 50 ptáky.Další příležitost projet se volně mezi zvířaty budou mít lidé až na jaře. Běžné expozice zvířat jsou však přístupné po celý rok. Královédvorská zoo provozovala safari letos již 12. rokem. Podle své ředitelky Dany Holečkové je stále jediná v republice, která jízdu mezi exotickými zvířaty nabízí. Při projížďce po výbězích o rozloze zhruba 27 hektarů dělají návštěvníkům průvodce řidiči autobusů. Královédvorská zoo chová na 2600 zvířat, podle Holečkové nejvíce v České republice. Zaměřuje se na africká zvířata. Návštěvníci zde najdou i specializované pavilóny, například vodní a ptačí svět.

Brněnské velké planetárium oslaví 10. výročí svého otevření

Brněnské velké planetárium oslaví příští týden 10. výročí svého otevření. Za dobu své existence připravili jeho pracovníci 37 pořadů, které zhlédlo přes půl milionu návštěvníků. Oslavy nabídnou premiéru nového programu "Astronomický rok 2002" a v sobotu 6. října den otevřených dveří. Ve velkém planetáriu bude možno od října zhlédnout i nový audiovizuální pořad o Měsíci "Sedmý kontinent". Stavba hvězdárny na Kraví hoře v centru Brna začala roku 1949. Budova s přednáškovým sálem, malým planetáriem a dvěma pozorovatelnami byla otevřena v roce 1959. Název Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka užívá od roku 1973. V polovině roku 2000 uvítala dvoumilióntého návštěvníka. Výstavba velkého planetária začala v roce 1986. Otevření se dočkalo 4. října 1991.

A na závěr ještě krátce o počasí:

Bude polojasno až oblačno. Ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne postupně od západu přibývání oblačnosti, na severozápadě a severu ojediněle déšť. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia.