Zprávy Radia Praha

Sněmovna vrátila vládě k přepracování nový školský zákon

Poslanecká sněmovna v úterý vrátila vládě k přepracování návrh nového školského zákona, jehož cílem bylo mimo jiné reformovat maturity a postupně zrušit víceletá gymnázia. Předlohu kritizovali pravicoví poslanci, kteří tvrdili, že norma by zavedla neprůhledné financování, znevýhodnila soukromé školy a neřešila podmínky dalšího vzdělávání učitelů. Předseda sněmovního školského výboru Petr Mareš (Unie svobody) řekl, že vrácený zákon obsahoval zcela neprůhledný způsob financování. "Ten zákon nemá dostatečnou jednotící ideu, je nedotažený do konce a je něčím podobný, jako když pejsek s kočičkou pekli dort," prohlásil. Milan Zuna z ODS prohlásil, že pokud by byl zákon schválen, "musel by se Jan Ámos Komenský obracet v hrobě".

Poslanci návrh vrátili navzdory varování ministra školství Eduarda Zemana, že tím vedle odkladu reformy maturit způsobí i další problémy. Ministr uvedl, že bez nového zákona nebudou například stanoveny podmínky výuky náboženství na veřejných školách a nebude vyřešen přístup cizinců ke vzdělání na středních školách.

Vláda zřejmě nevyhoví požadavku Poslanecké sněmovny, aby přepracovala návrh školského zákona. Ministr školství Eduard Zeman prohlásil, že kvůli různým lhůtám nelze nový zákon do konce volebního období předložit. Uvedl, že některé problémy se budou muset řešit novelami zákonů. Lidovecká poslankyně Michaela Šojdrová ale označila tento postup za rezignaci vlády.

Schůze výboru sněmovny o usnesení k nuceně nasazeným bez výsledku

Bez výsledku skončila úterní večerní debata sněmovního zahraničního výboru o tom, zda by Poslanecká sněmovna měla přijmout usnesení k urychlenému odškodnění lidí, kteří byli za nacismu nuceně nasazeni v německých podnicích. O tom, zda sněmovna usnesení projedná a případně i schválí, se tak rozhodne až v příštích dnech přímo při její schůzi. Návrh usnesení předložil poslanec Vladimír Laštůvka (ČSSD). Podle něho by sněmovna měla usnesení přijmout při projednávání návrhu zákona, na jehož základě mají dostat účastníci domácího protifašistického odboje jednorázovou finanční částku. Poslanci začali tuto předlohu projednávat minulý týden ve druhém čtení, jež dokončí ve středu. Laštůvkův návrh navazuje na snahu lidovce Cyrila Svobody, který před týdnem navrhl, aby součástí předlohy bylo i zálohové odškodnění obětí nucených prací. Členové zahraničního výboru se nedokázali shodnout na tom, zda by přijetí Laštůvkova usnesení měli sněmovně doporučit. Zejména pravici se nelíbil obsah usnesení, jehož některé pasáže považovali spíše za oslavu německých sociálních demokratů. Jiří Payne z ODS zdůraznil, že jednání o odškodnění nuceně nasazených vede především vláda. Požadoval rovněž širší diskusi o česko- německých vztazích.

Volbu Rady České televize přesunula sněmovna ze středy na pátek

Patnáctičlennou Radu České televize (ČT) bude Poslanecká sněmovna volit až v pátek. Poslanci se v úterý rozhodli volbu přeložit ze středy, neboť volební výbor chce předejít nejasnostem a znovu prověřit doklady kandidátů, které z formálních důvodů vyřadil. Poslanci KDU-ČSL, Unie svobody a někteří sociální demokraté opět volební výbor kritizovali za způsob výběru 45 kandidátů do rady. Mají navíc výhrady proti mnohým z nich. Naopak komunisté se ke kritice výboru nepřipojili. Strany se zatím neshodly na tom, koho podpoří, a hodlají proto o složení rady jednat. Lidovcům není zřejmé, proč se do seznamu kandidátů někteří navržení dostali a jiní ne. Podle jejich předsedy Jana Kasala se lidovci zamýšlejí, "do jaké míry se KDU-ČSL vůbec voleb členů Rady ČT bude účastnit". Na dotaz, zda to znamená bojkot volby, Kasal odvětil: "Nejde o bojkot. Jde o vyjádření, že jsme proti takovémuto způsobu volby členů rady."

Rozsudek nad Mallothem vynese soud v Mnichově 30. května

Na 30. května stanovil mnichovský soud vynesení rozsudku nad bývalým dozorcem v káznici gestapa v Terezíně Antonem Mallothem (89). Už minulý týden obžaloba navrhla pro příslušníka nacistických oddílů SS doživotní trest za nejméně jednu vraždu vězně a jeden pokus o tento zločin z rasových pohnutek, zatímco obhajoba žádala zproštění viny kvůli údajnému nedostatku důkazů.

Soud v úterý ještě znovu vyslýchal českého 80letého svědka Alberta M., který obžalovaného obvinil z vraždy židovského vězně. Malloth ho na podzim 1944 utloukl holí a pak po něm dupal za to, že se špatně zařadil při sčítání vězňů. Obhajoba ale tvrdila, že svědek událost neviděl, protože měl vážně poraněnou nohu, a tak ani na příslušném nástupu nemohl být. "Každý to musel vydržet, když se chtěl zachránit," prohlásil český svědek o svém zranění. "Jinak by umlátili mne," dodal a potvrdil, že událost sledoval. Povolaný lékařský expert konstatoval, že nemá proti tomuto svědeckému výkladu námitek a že za mimořádných okolností může člověk vydržet mnohé.

Kromě zmíněného případu Mallotha v procesu jiný český svědek obvinil, že při dozoru na polní práce v roce 1943 střílel na dalšího židovského vězně, když si schoval pod košili květák. Muž pravděpodobně zemřel, ale protože to nelze bez pochyb dokázat, hodnotí to prokuratura jako pokus o vraždu. Malloth byl původně žalován za dvě další vraždy, ale při líčeních se podle státního zástupce neshromáždil dostatek důkazů. Malloth je ve vyšetřovací vazbě od loňského května, kdy prokuratura v Mnichově šetření obnovila, když získala nová svědectví.

Dokumenty o Temelínu podle Molterera umožňují další diskusi

Podle rakouského ministra životního prostředí Wilhelma Molterera umožňují dokumenty o jihočeské jaderné elektrárně Temelín, které Rakousku v sobotu předala česká strana, další diskusi o sporných otázkách. Molterer podle APA zdůraznil, že Praha se poprvé v písemné formě zabývala alternativou nulové varianty provozu Temelína. Kromě toho prý dodala důležité informace o stavu turbíny elektrárny a informace umožňující vyhodnotit možné následky eventuálních vážných nehod. "Prostřednictvím předané dokumentace tedy vstoupíme do diskuse, přičemž otázku ukončení slyšení v Rakousku je ještě třeba projednat především se spolkovými zeměmi, kterých se to nejvíce týká," prohlásil rakouský ministr po poradě s odborníky svého ministerstva.

Sekční šéf jeho ministerstva Ernst Streeruwitz potvrdil, že Česká republika poprvé předala informace o následcích eventuální vážné nehody do vzdálenosti 300 kilometrů od elektrárny; dosavadní údaje se prý vztahovaly na užší oblast. Srovnávací údaje pocházejí od německého reaktoru o výkonu 1300 megawattů, což podle Streeruwitze rakouská strana vítá, protože nyní je Temelín hodnocen podle německých standardů.

Streeruwitz pak v rozhovoru pro APA identifikoval problémové body českých podkladů. Kriticky upozornil na výpočty české strany ohledně potřeby energie v roce 2005. Praha prý předpokládá, že do tohoto roku by spotřeba elektřiny v ČR měla dosáhnout rakouské úrovně, což předpokládá roční vzrůst spotřeby o pět procent. K pokrytí této poptávky však bude Temelín podle Streeruwitze zapotřebí až od roku 2005, do té doby prý bude energie z této elektrárny vyvážena. Kromě toho jsou české výpočty údajně sporné, protože podle českých odhadů roste poptávka po elektřině v zemi ročně o dvě až tři procenta.

Česká biskupská konference vyzývá k podpoře petice proti registrovanému svazku homosexuálů

Petice proti přijetí zákona o registrovaném partnerství lidí stejného pohlaví je v těchto dnech rozesílána kněžím ve farnostech českých i moravských diecézí. K podepsání petice Národního centra pro rodinu vyzývá Česká biskupská konference. Podpisové archy mají být k dispozici celý červen. Potom budou zaslány zákonodárcům, informovala ČTK mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová.

Schválením zákona by byli mladí lidé informováni, že manželství je možno uzavřít i s člověkem stejného pohlaví. Tato informace může být pro mnoho mladých lidí velmi matoucí a může poškodit jejich další osobnostní vývoj, tvrdí petice. Text zdůrazňuje, že manželství a rodina má pro společnost naprosto výjimečnou hodnotu. Žádá, aby parlament zákon o registrovaném partnerství neschvaloval.

Biskupové v průvodním dopise připomínají, že k problému homosexuality se církev opakovaně vyjádřila. Vyzvala všechny, aby vůči homosexuálům vystupovali vždy s projevem úcty a respektu k jejich lidské důstojnosti, kterou "vrozená odchylka od normy nijak nesnižuje". Biskupové jsou však přesvědčeni, že možnost uzavření právního vztahu podobného manželství nepřináší nic podstatného k řešení problému těchto osob a uvádí ve zmatek nezanedbatelnou část mladých lidí. "Jde o ty, kteří díky neukončenému psycho- sexuálnímu vývoji nebo díky negativním zkušenostem a tlakům nesměřují dočasně k heterosexuálnímu vztahu a trpí problémy s přijetím vlastní sexuální identity," uvádí se v průvodním dopise. Zákon o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví považují biskupové za ohrožení rodiny.

Otto Habsburg požaduje zrušení dekretů prezidenta Beneše

Předseda Panevropské unie a bývalý poslanec Evropského parlamentu Otto Habsburg řekl v úterý Slovenskému rozhlasu, že dekrety někdejšího československého prezidenta Edvarda Beneše nejsou slučitelné pojmem lidských práv. Na základě těchto dekretů muselo po druhé světové válce opustit německojazyčné obyvatelstvo své domovy v Československu. Otto Habsburg tvrdil, že takový stát, ve kterém by platily Benešovy dekrety, by nemohl přistoupit k Evropské unii. Přitom vyslovil naději, že dekrety budou brzy zrušeny, a usoudil, že se to bezpochyby brzy stane právě na Slovensku. V Bratislavě Habsburg přednášel na Komenského univerzitě o budoucnosti Evropy. Panevropská unie prosazuje myšlenku "spojených států evropských", tzn. vytvoření politické unie evropských států.

Začalo česko - slovenské vojenské cvičení Modrá linie

Sladit nasazení mezinárodních jednotek, ale také naplánovat vojenskou operaci je cílem třídenního velitelsko-štábního cvičení Modrá linie 2001, které dnes začalo v Prešově na východním Slovensku za účasti zástupců armád České a Slovenské republiky. Jak informovali na dnešní tiskové konferenci v Prešově představitelé velení pozemních sil české i slovenské armády, samotné cvičení vojsk v počtu asi 1200 mužů začne 4. září ve vojenském výcvikovém prostoru Lešť na středním Slovensku.

Cvičení Modrá linie 2001, které je zaměřeno na nácvik operace na udržení míru, navazuje na loňské cvičení Blue line 2000 v českém výcvikové prostoru Libavá. Zástupce velitele 1. motorizované brigády Armády Slovenské republiky (ASR) Igor Doboz novinářům řekl, že společná cvičení českých a slovenských vojáků mají nejenom vojenský a politický, ale také lidský rozměr, protože umožňují navázat na časem přerušené kontakty. Zástupce velitele Pozemních sil Armády České republiky Jozef Fedorko k tomu pak dodal, že slovenská armáda při těchto cvičeních navíc může získat cenné poznatky, které jí mohou pomoci při snahách integrovat se do Severoatlantické aliance.

Ve čtvrtek bude v Praze jednat Parlamentní shromáždění Rady Evropy se zástupci ruské Státní dumy o situaci v Čečensku

O situaci v Čečensku budou od čtvrtka v prostorách Senátu v Praze jednat pracovní skupina Parlamentního shromáždění Rady Evropy a zástupci Státní dumy Ruské federace. Bližší informace o dvoudenním jednání nejsou zatím známy, řekla dnes na dotaz ČTK senátorka ODS Alena Palečková, náhradnice stálé delegace českého parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

V Čečensku proti sobě stojí ruská armáda a čečenští separatisté, kteří bojují za nezávislost Čečenska. Druhou vojenskou operaci na severním Kavkaze zahájilo Rusko v srpnu 1999. Vše začalo vpádem čečenských ozbrojenců do Dagestánu, kde rebelové pod vedením polních velitelů Šamila Basajeva a Jordánce Chattába hodlali zavést islámský stát. Malá podpora místních obyvatel i odvetný útok ruské armády dovedly akci islámských rebelů k nezdaru.

Předchozí čečenská válka v letech 1994 až 1996 skončila stažením ruských vojsk, když Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) přiměla ruské velitele a čečenské povstalce zasednout k jednacímu stolu. Počátkem roku 1999 se však OBSE z Čečenska z bezpečnostních důvodů stáhla.

Pracovníci v zemědělství vyhlásili stávkovou pohotovost

Stávkovou pohotovost vyhlásil v úterý odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů ČR v souvislosti s nedodržováním pracovně právních vztahů v okresních veterinárních správách. Vedení odborového svazu zároveň požaduje odstoupení ředitele Státní veterinární správy Josefa Holejšovského. ČTK to řekl vedoucí právního oddělení Ivan Kašpar. Podle něj někteří zaměstnanci okresních veterinárních správ pracují ve ztížených podmínkách, za které jim přísluší finanční vyrovnání. Příplatky byly podle Kašpara sjednány i v kolektivní smlouvě, Holejšovský ale vydal pokyn k vnitřnímu mzdovému předpisu, kterým "zakázal ředitelům krajských veterinárních správ příplatky vyplácet".

Eva Olmerová obdržela Platinovou desku in memoriam

Platinovou deskou udělenou in memoriam ocenilo v úterý hudební vydavatelství Supraphon nahrávku, kterou jedna z legend české jazzové scény Eva Olmerová kdysi natočila s Traditional Jazz Studiem Pavla Smetáčka. Současně představilo vůbec první album této zpěvačky, které poprvé vydalo na kompaktním disku. Je z roku 1968 a znějí na něm americké spirituály.

Jan a Zdeněk Svěrákovi založili nadační fond Tmavomodrý svět

Nadační fond Tmavomodrý svět pro zlepšení životních podmínek válečných pilotů - veteránů založili tvůrci stejnojmenného filmu Jan a Zdeněk Svěrákovi. Získané prostředky budou věnovány na podporu československých příslušníků britského Královského letectva a lidí jim blízkých. Československým letcům, kteří oblékli britské uniformy, aby se utkali s Hitlerem, bylo na počátku války kolem dvaceti. Ti, kteří zůstali naživu, jsou osmdesátiletí. "Vytrpěli si svoje nejen za války ve vzduchu, ale bohužel i po válce na zemi. I dneska, kdy jejich hrdinství veřejně oceňujeme a můžeme o nich dokonce natáčet filmy, se mnozí z nich potýkají se starostmi, které bychom mohli zmírnit. Při natáčení nás proto napadlo založit nadační fond," říká o tom Zdeněk Svěrák.

Přispět do něj lze přímo (číslo konta: ČSOB Praha 4 - 116657733/0300) či prostřednictvím telefonního čísla 0603/607080. Za každého, kdo vyslechne informaci o aktivitách nadace, poukáže RadioMobil na její konto pětikorunu. Předsedou fondu je režisér Jan Svěrák, členy představenstva scenárista Zdeněk Svěrák a herec Ondřej Vetchý. Prostřednictvím kin, v nichž se Tmavomodrý svět hraje, vyzývají diváky, aby na adresu fondu (Pod svahem 7, 147 00 Praha 4 - Braník) poslali válečným pilotům pohlednici ze svého města. Nadace jim pozdravy předá.

Cenu Toma Stopparda získal spisovatel Pavel Kosatík

Literární Cenu Toma Stopparda převzal v úterý v podvečer v Zrcadlové kapli pražského Klementina spisovatel a publicista Pavel Kosatík. Porota v čele se spisovatelkou Evou Kantůrkovou ocenila jeho monografii o novináři Ferdinandu Peroutkovi, kterou loni vydalo nakladatelství Paseka. Životopis podle poroty Kosatík zpracoval původně, objevně a po literární stránce vynikajícím způsobem. Cenu uděluje od roku 1983 Nadace Charty 77 z dotace, kterou jí tehdy ve Stockholmu poskytl anglický dramatik českého původu Tom Stoppard. Kosatík vedle křišťálové nápojové soupravy obdržel 40.000 korun.

Publicista, který v červnu oslaví devětatřicáté narozeniny, patří mezi nejvýraznější současné české autory literatury faktu. S úspěchem se setkaly například jeho díla Devět žen z Hradu a Člověk má dělat to, nač má sílu o životě Olgy Havlové. Za knihu Jan Masaryk: Pravdivý příběh získal Kosatík výroční cenu nakladatelství Mladá fronta za rok 1999.

Ze sportu

V zákulisí stadiónu týmu zámořské hokejové NHL Pittsburgh Penguins se stále častěji hovoří o tom, že manažer klubu Craig Patrick je připraven ukončit pokus s prvním evropským trenérem v NHL Ivanem Hlinkou. Kouč olympijských vítězů by podle deníku Pittsburgh Post-Gazette už nemusel být příští sezónu hlavním trenérem klubu.

Na závěr zpráv informace o středečním počasí v České republice:

Skoro jasno až polojasno. Denní teploty 17 až 21 st. C.