Zprávy Radia Praha

Mertlík si není vědom pochybení při prodeji IPB

Bývalý ministr financí Pavel Mertlík si není vědom pochybení státu při prodeji bývalé Investiční a poštovní banky Československé obchodní bance a naopak ho považuje za to lepší, co se vládě povedlo. Uzavřené smlouvy podle něj nejsou jednostranně výhodné pro ČSOB a nevěří, že by kabinet vyslyšel přání sněmovní komise dohody změnit. To by podle něj mohlo vyvolat další bankovní krizi v ČR.

Zprávu vyšetřovací komise přečetl v úterý dopoledne sněmovně šéf komise Miroslav Kalousek (KDU-ČSL). Zpráva konstatuje, že smlouvy o prodeji IPB obchodní bance jsou jednostranně výhodné pro ČSOB na úkor státu. Obchodní banka tak podle zprávy získala neoprávněnou výhodou na úkor státního rozpočtu výhodu mnoha desítek miliard korun. Vyšetřovací komise dospěla k závěru, že hlavní odpovědnost za tuto situaci nese bývalý ministr financí Pavel Mertlík (ČSSD).

"Byl jsem účastníkem řešení IPB, nesu bezprostřední odpovědnost za poskytnutí garance, ale myslím si, že se nemám za co stydět," řekl v úterý Mertlík. "Naopak je to spíš to lepší, co se vládě povedlo," dodal. Komise Mertlíkovi přiřkla hlavní vinu za uzavření smluv s ČSOB, které jsou podle ní pro stát nevýhodné a ze kterých obchodní bance poplynou desítky miliard korun ze státního rozpočtu. Komise navrhla, aby sněmovna přijala usnesení, kterým vládě doporučuje změnit smlouvy s ČSOB tak, aby byly vyváženější, případně je napadnou za "příkrý rozpor s dobrými mravy".

"Není pravda, že smlouvy jsou jednostranně výhodné pro ČSOB a nevýhodné pro stát," reagoval Mertlík. Zároveň podle něj není pravda, že stát přihraje desítky miliard korun daňových poplatníků ČSOB a ta z nich bude mít zisk. "Kdyby to tak bylo, pak by to bylo v rozporu s dobrými mravy, protože proč by stát soukromé bance něco platil, ale on jí neplatí, on pouze pokrývá ztrátu IPB," zdůraznil.

Sněmovna chce, aby vláda revidovala smlouvy o prodeji IPB

Poslanecká sněmovna dnes těsným poměrem hlasů vládě doporučila, aby usilovala o změnu transakčních dokumentů s Československou obchodní bankou (ČSOB) tak, aby dosáhla větší vyváženosti ve prospěch státu. Pokud se vláda s ČSOB nedohodne, doporučuje sněmovna zvážit napadení smluv o prodeji Investiční a Poštovní banky (IPB) obchodní bance u nezávislého soudu kvůli příkrému rozporu s dobrými mravy. Usnesení, které navrhla sněmovní vyšetřovací komise ke kauze IPB, podpořilo 106 ze 188 přítomných poslanců. Proti bylo 78 poslanců. Z počítačového záznamu hlasování vyplývá, že usnesení podpořili poslanci ODS, KDU-ČSL a komunisté. Proti hlasovali poslanci ČSSD. Poslanci Unie svobody hlasovali nejednotně. Usnesení sněmovny podpořilo jen pět z nich. Sněmovna vládě také doporučila, aby ve spolupráci s Českou národní bankou (ČNB) novelizovala zákon o bankách a precizovala v něm ustanovení o nucené správě, zejména pak postavení a funkci nuceného správce. Vláda by rovněž měla zveřejnit smlouvy o prodeji IPB obchodní bance z 19. června loňského roku.

Podle Václava Klause by se měla smlouva o prodeji IPB zrušit

Předseda Poslanecké sněmovny a ODS Václav Klaus naznačil, že loňské smlouvy o prodeji Investiční a Poštovní banky (IPB) Československé obchodní bance (ČSOB) by měly být zrušeny. V rozhovoru s novináři ale neskrýval, že vláda s tím nesouhlasí. "Teď jsme v nové situaci, a tady opravdu jde o to, jak zařídit, aby se zrušila ta nejnesmyslnější akce, kterou je naprosté očištění banky tak, jak žádná jiná banka v historii České republiky ani firma nebyla očištěna, a pak dání, opravdu věnování této nejočištěnější banky v našich dějinách zadarmo soukromému subjektu," řekl Klaus. Podle něj už teď nejde o to přít se, kdy problém v IPB vznikl a nakolik k tomu přispěla recese ekonomiky a nakolik dobré či méně dobré chování šéfů.

Ani podle společnosti Nomura nebyl prodej nejvhodnějším řešením

Bývalý vlastník Investiční a Poštovní banky, společnost Nomura, v úterý uvedl, že prodej IPB do rukou ČSOB nebyl nejvhodnějším řešením. IPB podle Nomury loni 15. června navrhla prodej podniku IPB Konsolidační bance. Následovat mělo výběrové řízení, kde kromě ČSOB byl ještě další uchazeč, konsorcium UniCredito a Allianz. "Tento postup mohl přinést 30 až 40 miliard zisku," sdělila mluvčí Nomury Clare Williamsová. Výtěžek z prodeje měl totiž podle Nomury být nejdříve použit k úhradě nákladů na státní pomoc. K úhradě těchto nákladů by sloužilo především ocenění značky IPB. "Tato transakce by pravděpodobně zcela vyloučila náklady státu, kterým nyní v souvislosti s IPB čelí," prohlásila mluvčí. Dále uvedla, že Nomura přivítala úterní zprávu parlamentní vyšetřovací komise. "Nomura se zájmem poukazuje na skutečnost, že usnesení navrhované Poslanecké sněmovně doporučuje vládě České republiky usilovat o změnu podmínek smlouvy s ČSOB," dodala.

Na prodeji IPB tratí stát až 95 miliard korun

Ztráta z finančních operací spojených s uvalením nucené správy a následným prodejem Investiční a Poštovní banky (IPB) Československé obchodní bance (ČSOB) dosáhne 90 až 95 miliard korun. V závěru úterní rozpravy k výsledkům šetření sněmovní komise ke kauze IPB to prohlásil ministr financí Jiří Rusnok. Vyloučil přitom spekulace, že ztráta by měla činit 180 miliard korun. "Ztráta operace IPB-ČSOB se v žádném případě nebude pohybovat na úrovni 180 miliard, která tady zazněla, ale bude se pohybovat na úrovni devadesáti, maximálně devadesáti pěti miliard korun," prohlásil před poslanci Rusnok.

Sněmovna schválila návrh novely Ústavy České republiky

Poslanecká sněmovna v úterý schválila vládní návrh novely Ústavy České republiky, která má umožnit vstup Česka do Evropské unie (EU). Změna Ústavy předpokládá, že o tomto vstupu by se rozhodlo buď v referendu, anebo hlasováním obou komor parlamentu. ČTK to řekl vicepremiér Pavel Rychetský. Novelu musí posoudit ještě Senát a podepsat prezident Václav Havel. Změnu Ústavy podpořilo 158 ze 189 přítomných poslanců, proti byli komunisté. Podle novely by bylo možné přenést na základě mezinárodní smlouvy některé pravomoci orgánů České republiky na mezinárodní organizace nebo instituce, tedy například na EU. Takovou smlouvu by musel ratifikovat parlament nebo by ji museli schválit občané v referendu. Při ratifikaci v parlamentu by ji muselo podpořit nejméně 120 z celkem 200 poslanců a tři pětiny z přítomných hlasujících senátorů, jichž je celkem 81.

"Bez této změny Ústavy bychom vůbec nemohli vstoupit do Evropské unie," řekl Rychetský. Vysvětlil, že po vstupu do EU bude vláda povinna předem a pravidelně informovat obě parlamentní komory o připravovaných normách a zákonech unie tak, aby k nim parlament mohl zaujímat stanovisko a dát vládě pokyny, zda s nimi má vyslovit souhlas. Další změnou, kterou novela obsahuje, je podle Rychetského to, že na jejím základě se každá mezinárodní smlouva, kterou bude ČR ratifikovat, stane automaticky součástí českého právního řádu.

Negativní postoj komunistů k novele vysvětlil jejich poslanec Karel Vymětal tím, že přijetím novely se sněmovna a Senát "zrušily". "Podle této změny Ústavy je možné předávat suverenitu našeho státu. To znamená, že republika kdykoli jednoduchým rozhodnutím přijde o suverenitu," řekl.

Strouhala bude v komisi pro nákup stíhaček zastupovat náhradník

Dosavadního člena komise pro posouzení nabídek stíhaček pro českou armádu zástupce ředitele odboru financování obrany a bezpečnosti ministerstva financí Jaroslava Strouhala prozatím v jeho funkci nahradí vedoucí oddělení krizového řízení ministerstva financí Radomír Kop. O Strouhalovi dnešní Lidové noviny napsaly, že se v Paříži 18. června sešel se zástupci společnosti BAe Systems, která jako jediná z původních pěti uchazečů zůstává v tendru na stíhačky. Podle listu představitelé zbrojovky Strouhalovi zajistili i ubytování. Strouhal ale odmítá, že by se s lidmi z BAe Systems sešel bez vědomí nadřízených. Jeho nadřízený z ministerstva Ladislav Zabo listu řekl, že Strouhal měl v Paříži na leteckém veletrhu sledovat vývoj letadel. Podle prvního náměstka ministra obrany a šéfa komise Štefana Füleho však první indicie z vyšetřování Strouhalovy služební cesty jsou, že cesta nebyla zcela v pořádku. Sám Strouhal je nyní na dovolené.

Česká republika se připojuje k Protokolu o výsadách a imunitách Mezinárodního úřadu pro mořské dno

Poslanecká sněmovna v úterý schválila dvojici předloh, kterými se ČR připojuje k mezinárodnímu Protokolu o výsadách a imunitách Mezinárodního úřadu pro mořské dno. Úmluva řeší souhrnně všechny otázky mořského práva, zejména nově rozděluje jednotlivé mořské oblasti a pásma a stanovuje jejich právní režim. Mezinárodní úřad pro mořské dno, mezi jehož členy náleží i ČR, je mezivládní mezinárodní organizací v systému OSN. Úřad sídlí v Kingstonu na Jamajce. Jeho úkolem je řídit veškerou činnost spojenou s využíváním nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomoci států. Tato oblast mořského dna byla prohlášena za společné dědictví lidstva. Poslanecká sněmovna přitom již počátkem loňského roku projednala zákon o těžbě surovin z mořského dna. Předloha, která vstoupila v účinnost v polovině roku 2000, si klade za cíl vymezit zákonné podmínky pro české investory, kteří se rozhodnou využívat nerostné zdroje z mořského dna za hranicemi pravomocí států.

ČSNS prosazuje tvrdou vládu zákona, kázeň a národní hrdost

Tvrdá vláda zákona, kázeň, slušnost, poctivost a hrdost na českou zemi jsou základními hodnotami volebního programu České strany národně sociální (ČSNS), se kterými se chce ucházet o přízeň voličů v parlamentních volbách v roce 2002. Priority programu zveřejnil dnes předseda strany Jan Šula. Národní socialisté podle něj chtějí v případě volebního úspěchu vyhlásit nekompromisní boj kriminalitě organizované cizineckými zločineckými skupinami. "Česká republika je částečně již rukojmím organizovaného zločinu a organizovaný zločin pronikl do politiky a do státní správy a do rozhodování o věcech veřejných natolik, že je to mnohem více, než se může na první pohled zdát," prohlásil Šula.

Pokud ČSNS získá politický vliv, chce vystěhovat cizince, pobývající v ČR nelegálně, a omezit přítomnost cizinců legálně zaměstnaných na místech, která mohou obsadit nezaměstnaní Češi. Chce zpřísnit tresty za obchod s drogami a tvrdě postupovat proti těm, kdo zneužívají sociálních dávek. ČSNS je stranou s více než stoletou tradicí. Označuje se za stranu politického, hospodářského a sociálního středu a zaměřuje se na živnostenský, podnikatelský a malý zaměstnanecký stav. Šula je přesvědčen, že ČSNS s asi 5000 členy může ve volbách získat až sedm procent, a to hlavně od voličů z menších míst.

Dostál: Smlouva s Vatikánem nebude obsahovat restituce řádů

Na severní Moravě se šíří spekulace o chystaném vydání církevních restitucí Řádu německých rytířů. Řekl to bývalý kastelán hradu Bouzov Roman Váňa, který je nyní přednostou Okresního úřadu v Olomouci. Ministr kultury Pavel Dostál však podobné úvahy rozhodně popřel. Informace o tom, že vláda se chystá na základě smlouvy s Vatikánem převést jako důkaz své vstřícnosti rozsáhlý majetek na severní Moravě Řádu německých rytířů, se podle Dostála nezakládají na pravdě. Také Váňa řekl, že o přípravách vydání majetku církevním subjektům nic neví. "Osobně jsem s ministrem Dostálem hovořil. Ubezpečil mě, že se (tyto informace) nezakládají na žádných faktech," řekl. O bývalý majetek řádu se podle něj vedou soudní spory. "Bylo by nevhodné, aby stát do procesu takto zasahoval," dodal přednosta. "Státní smlouva, která je současné době ve stadiu jednání, mezi ČR a Vatikánem, se nezabývá a ve své konečné formě se zabývat nebude žádnými konkrétními restitucemi a její schválení podléhá Parlamentu ČR. Takže je naprosto vyloučeno, aby vláda jednala s Vatikánem bez jakýchkoli konzultací s politickými stranami," tlumočila Dostálovo stanovisko mluvčí ministerstva kultury Dita Fuchsová. Dodala, že všechny politické strany byly o pracovním textu smlouvy podrobně informovány prostřednictvím svých zástupců ve vládní komisi pro církevní otázky.

Obyvatel České republiky za deset let o deset tisíc ubylo

Český statistický úřad v úterý vyhlásil předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů. K 1. březnu 2001 žilo podle údajů úřadu v České republice 10,292.933 obyvatel. Přestože tento výsledek zahrnuje proti minulému sčítání i cizince s dlouhodobým pobytem, znamená to úbytek obyvatel za posledních deset let o 9982. Republika má nejvíce obyvatel, kteří se hlásí k české národnosti. Jejich počet za posledních deset let vzrostl o téměř devět procent. Zbylých necelých deset procent obyvatel se hlásí nejčastěji k národnosti moravské a slovenské.

K české národnosti se přihlásilo 9,270.615 obyvatel, k moravské 373.294, ke slovenské 183.749 a ke slezské 11.248. V předběžných výsledcích statistikové ještě zvlášť vyčíslili, že v Česku žije 50.971 Poláků, 38.321 Němců a 11.716 Romů. Zbylých 353.019 obyvatel se hlásí k jiným národnostem, nebo ji neuvedli.

Není bez zajímavosti, že cizinců s dlouhodobým i krátkodobým pobytem bylo sečteno k 1. březnu 2001 v ČR 104.884, což je zhruba polovina počtu, který vykazuje ministerstvo vnitra. Pracovníci ČSÚ to nekomentovali, protože jim prý výklad těchto zjištění nepřísluší.

Podle zemí původu bylo v ČR napočítáno z celkového počtu cizinců 18,5 procenta Ukrajinců, 18,3 procenta Slováků, 16,9 procenta Vietnamců, 8,4 procenta Rusů a 2,8 procenta Američanů. Cizinců pocházejících z jiných zemí bylo v ČR zjištěno 35,1 procenta.

V Boha věří v České republice o 1,265.800 lidí méně než před deseti lety. Ke svému náboženskému přesvědčení se nyní přiznává 3,257.900 obyvatel. Od roku 1991 naopak výrazně vzrostl počet ateistů. Zatímco tehdy se za ně považovalo 4,112.900 Čechů, nyní jich je bez tisíce šest miliónů.

Novináře s těmito předběžnými výsledky letošního sčítání lidu, domů a bytů seznámila ředitelka odboru sčítání obyvatelstva Českého statistického úřadu Jiřina Růžková. "Provedli jsme u této otázky tolik kontrol jako u žádné jiné. Ukázalo se však, že pokles věřících zaznamenaly všechny okresy a obce," upřesnila Růžková. Dodala, že své příznivce ztratily všechny tradiční církve. Nové vyznavače získaly naopak nové církve a náboženská hnutí. Vyznání se pak nepodařilo zjistit u 1,036.000 lidí.

Podle dosavadních výsledků sčítání o nejvíce věřících přišla církev římsko-katolická. Proti více než čtyřem miliónům v roce 1991 se letos k tomuto vyznání hlásí jen 2,709.900 obyvatel. Českobratrská církev evangelická má dnes 137.100 věřících, zatímco před deseti lety to bylo 204.000 lidí. Ze 178.000 věřících Československé církve husitské před deseti lety k této církvi dnes patří 96.400 osob. Ostatní církve a hnutí uznává 314.500 občanů ČR, před deseti lety jich bylo 120.300.

Na ředitele brněnské televize Drahoše podáno trestní oznámení

Ředitele brněnského studia České televize Zdeňka Drahoše bude zřejmě vyšetřovat Služba pro odhalování korupce a závažné hospodářské kriminality (SPOK). Na úterním jednání Rady ČT to oznámili zástupci sdružení Brno 20/21, kteří na Drahoše podali trestní oznámení. Členům rady předali materiály, které pokládají za důkazy, že Drahoš v brněnské veřejnoprávní televizi špatně hospodařil a dopouštěl se nekalé soutěže. Rada se vyjádří, až materiály prostuduje.

Drahoš se jednání rady neúčastnil s tím, že je na dovolené, jeho podřízení se před radními snažili výtky vyvrátit. Předseda Rady ČT Jan Mrzena uvedl, že rada definitivní stanovisko zaujme až po prostudování všech materiálů. Vedoucí sdružení Brno 20/21 Zdeněk Plachý předal radním desítku důkazů, například o Drahošově propojení se společností Železniční stavby Brno a jejích dceřiných společností, či o tom, že redaktoři brněnského zpravodajství museli natočit několik desítek kladně laděných příspěvků o podobných firmách. Prozatímní ředitel veřejnoprávní televize Jiří Balvín uvedl, že s vyjádřením počká, až bude dokončena kontrolní zpráva vnitřní televizní kontroly.

Na plzeňsku jezdí pojízdná knihovna

Již šestým rokem jezdí po Plzni a některých přilehlých vesnicích pojízdná knihovna - bibliobus. Několika stovkám svých registrovaných čtenářů nabízí čtyři dny v týdnu na svých pravidelných zastávkách více než 3500 titulů, včetně knižních novinek. Zhruba stejný počet knížek má knihovna i ve skladu, odkud vedoucí bibliobusu Jitka Hlavničková knihy na police v autobuse podle zájmu čtenářů doplňuje. "Dřív bylo podobných bibliobusů po republice více, teď už jsou jen dva v Praze a mimo Prahu jsme jen my jediní v Plzni," řekla v úterý Hlavničková.

Bývalý linkový autobus, ve kterém po úpravě zmizely řady sedadel a objevily se police s knihami všech žánrů, projíždí týdně deset zastávek. Bibliobus zajíždí do míst, kde chybí místní knihovny a svůj příjezd ohlašuje znělkou z ampliónu. Velmi oblíbený je například mezi seniory, ke kterým přijíždí až před penzión. "Máme i devadesátileté čtenáře, kteří by už do města do knihovny těžko docházeli," říká knihovnice. Knihovna na kolech má asi 400 registrovaných čtenářů, z toho 80 dětí. "Bibliobus navštíví během roku kolem 5000 lidí, kteří si vypůjčí na 30.000 titulů," pochvaluje si Hlavničková.

Českou výpravu na K2 doplní lékař

Na poslední chvíli získala česká horolezecká výprava, která chce v Himálajích dobýt druhý nejvyšší vrchol světa K2, lékařského odborníka. Do Pákistánu odletí ještě v tomto týdnu za expedicí Himalaya 8000 primář nefrologického oddělení nemocnice Na Homolce Lukáš Svoboda. "Předpokládám, že odletím ve čtvrtek večer do Islámábádu a s výpravou se setkám během deseti dnů," uvedl Svoboda, který s sebou z Čech odveze různý materiál k doplnění výbavy. V sobotu brzy ráno zřídila tábor v šesti tisících metrech trojice Radek Jaroš, Zdeněk Hrubý a Petr Mašek a vynesla do něj jeden stan, jídlo a lana. O den později je následovali s dalším materiálem Soňa Vomáčková, Josef Šimůnek a Miroslav Caban. Česká výprava se rozhodla, že nepůjde normální, ale tzv. Česenovou cestou. Tou již stoupají členové mezinárodního týmu v čele s Němci a jsou o pár dnů napřed. Vrchol K2 je vysoký 8611 metrů.

Skokani na lyžích zahajují olympijskou sezónu

Skokani na lyžích zahajují první část olympijské sezóny. Již tradičně v létě absolvují závody Světového a Kontinentálního poháru na můstcích s keramickou stopou a umělou hmotou. Čeští závodníci vstupují do letní části roku s cílem rozšířit kvótu placených míst pro zimní sezónu. Reprezentační kvarteto tvoří Michal Doležal, Jakub Hlava, Jakub Janda a Jaroslav Sakala. Hlavním trenérem zůstal David Jiroutek. Jiří Hájek nahradil v roli asistenta Františka Ježe, který se neshodl s úsekem a stal se manažerem Jakuba Jandy. Trenéři mají možnost do konce září celek doplnit o jednoho muže, nebo někoho v týmu nahradit. "Na základě letních výsledků předložíme návrhy na změny trenérské radě," uvedl Jiroutek.

Čeští kordisté v mistrovství Evropy skončili

František Sochor se probojoval do druhého kola soutěže kordistů na mistrovství Evropy v šermu v německém Koblenzi, ale v souboji o postup do osmifinále prohrál s Francouzem Erikem Boissem 5:15, takže obsadil celkové třicáté místo. Zdeněk Coufal prohrál v prvním kole hlavní soutěže po boji s Dmitrijem Karjučenkem z Ukrajiny o pouhý bod 14:15. Martin Hanek a Jiří Beran nepostoupili z kvalifikační skupiny.

Na závěr zpráv informace o středečním počasí

oblačno až skoro zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky, a to zejména v severovýchodní polovině území. Nejvyšší teploty 20 až 24, na horách kolem 16 stupňů Celsia.