Zprávy Radia Praha

r_2100x1400_radio_praha.png

Prezident Havel získá první cenu Amnesty International za lidská práva

Česká pobočka mezinárodní organizace pro ochranu lidských práv Amnesty International letos poprvé udělí Cenu za lidská práva. Získá ji prezident Václav Havel. Cenu měl Havel převzít v úterý 10. prosince, tedy v Mezinárodní den lidských práv, v pražském divadle Na Fidlovačce. Prezidentův mluvčí Ladislav Špaček ale řekl, že Havel se večera nezúčastní a ocenění za něj převezme jeho manželka Dagmar.

Poslanci nejednotní k úvaze o doživotním Řádu TGM pro Havla

Úvaha místopředsedy Senátu Přemysla Sobotky (ODS), podle níž by mohl parlament doživotně ocenit prezidenta Václava Havla Řádem Tomáše Garrigua Masaryka, se mezi poslanci nesetkala s jednotným ohlasem. Mnohé navíc Sobotkova iniciativa překvapila. Řád TGM propůjčuje nebo uděluje prezident republiky lidem, kteří se vynikajícím způsobem zasloužili o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Řád má pět tříd, z nichž nejvyšší je první. Prezidentu republiky přísluší řádová insignie právě první třídy, která mu po skončení úřadu může být propůjčena doživotně na základě usnesení obou komor parlamentu.

Česko se smiřuje, že se přímé platby EU nezvýší

Česká republika se smiřuje s tím, že se na summitu v Kodani zřejmě nepodaří vybojovat zvýšení počáteční úrovně přímých zemědělských podpor po vstupu do EU. Předpokládá, že místo toho by unie měla kandidátům navrhnout dodatečné kompenzace, tedy hotové peníze k vylepšení rozpočtové situace. Státní tajemník Pavel Telička v Bruselu zjistil, že po "zradě" Polska usilují o navýšení přímých plateb už pouze Češi a Maďaři. Slováci toto téma prosazují jen formálně a de facto jsou s nabídkou dánského předsednictví spokojeni. Obdobně se tváří baltské země či Slovinsko, nehledě na Kypr. Telička uvedl, že navzdory tomu v souladu se svým mandátem růst přímých plateb dál požadoval. Polsko rychle opustilo dohodu z víkendového summitu čtyř zemí Visegrádu a sdělilo, že mu dosavadní nabídka EU nevadí, pokud dostane místo přímých podpor peníze na dřevo. To vyvolalo hněvivou reakci z Prahy. Telička opět mluvil o neseriózním postupu Varšavy. Podle českého vyjednávače se vývoj bude zřejmě ubírat cestou kompenzačních plateb, což se bude rovnat naplnění nového polského scénáře. Pokud by se "patnáctka" na summitu v Kodani příští týden rozhodla kandidátům něco přidat, tedy učinit finančně-politické gesto, budou to spíše peníze rozložené do prvních tří let po vstupu a použitelné prakticky na cokoli jiného než na přímé platby. Ty by pak zůstaly na úrovni 25-30-35 procent úrovně EU v letech 2004-6. Bylo by je možné navýšit převodem zhruba čtvrtiny prostředků určených na venkovský rozvoj, plus peněz ze státního rozpočtu, na maximálně 45 procent úrovně přímých plateb v EU. Tento posun je podle Teličky také výsledkem českého tlaku - protistrana původně nabízela 40 procent, Praha chtěla 50 procent. Teličkovi udělal radost příslib protistrany, že Česko dostane vedle již slíbené dodatečné kompenzace 175 milionů v roce 2004 další "velmi uspokojivou" částku, jež bude rozložena do tří let po vstupu. Zdroje EU potvrdily, že Dánové už nehodlají hýbat s výrobními kvótami, podle jejichž objemu budou rozdělovány zemědělské subvence. Teličkovi bylo řečeno, že počty masných krav a tuny mléka se už měnit nebudou, ačkoli s nimi Češi nejsou ještě zcela spokojeni. To neznamená, že o ně Praha nebude usilovat. Český vyjednávač mluvil s dánským velvyslancem Poulem Skytem Christoffersenem a dalšími členy Výboru stálých zástupců (COREPER), který bude v pátek rozhodovat o dalším postoji.

Protesty zemědělců podporuje valná většina obyvatel

Protesty zemědělců proti vstupním podmínkám Evropské unie podporuje velká většina obyvatel. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu, který pro Český rozhlas a Českou televizi vypracovalo Středisko empirických výzkumů. S hlavním požadavkem zemědělců, tedy srovnatelným přídělem peněz od EU s farmáři v zemích patnáctky, souhlasí podle agentury 70 procent dotázaných. "Opačný názor má pouze deset procent lidí a zbývajících 20 procent se neumí rozhodnout," řekl ředitel agentury Jan Hartl. Agentura rovněž zjišťovala, jaký je názor veřejnosti na počínání vlády při vyjednávání v Bruselu. To, že vláda dělá vše možné pro vyjednání nejlepších podmínek, si myslí 48 procent ze zhruba 600 dotázaných. Lidé se také více přiklánějí k tomu, aby země vstoupila do EU i v případě, že se nepodaří vyjednat pro zemědělce rovnoprávné postavení s farmáři evropské patnáctky. Takto odpovědělo 52 procent dotázaných. Podle Hartla je výsledek nižší ve srovnání s dalšími výzkumy, které naznačují podporu vstupu do unie v rozmezí od 50 do 65 procent.

Rozpočtová reforma Ministerstva financí má v roce 2006 státu přinést 73 mld. Kč

Až 53 miliard korun úspor ve státních výdajích a 20 miliard korun dodatečných daňových příjmů má v roce 2006 přinést připravovaná reforma veřejných financí. O materiálu zpracovaném ministerstvem financí bude vláda jednat v neděli na zámku v Kolodějích. Schválit by ho měla o týden později na svém pravidelném zasedání. Plánované úspory by měly v roce 2006 vést ke snížení deficitu veřejných financí na tři až čtyři procenta z letošních 5,7 procenta. Součástí reformy je i návrh čtyřletého výhledu rozpočtových příjmů a výdajů, který by vláda sněmovně předkládala spolu se státním rozpočtem a z něhož by pak vycházela při přípravě dalších státních rozpočtů. Státní rozpočet by měl také nově obsahovat víceleté výdajové limity pro jednotlivé programy resortů.

Vláda projedná provozní rozpočet Fondu národního majetku

Vláda v pondělí projedná návrh provozního rozpočtu Fondu národního majetku na příští rok. Rozpočet počítá s celkovými náklady 152 miliónů korun, zatímco letos fond hospodaří s částkou 161,2 miliónu korun. Fond letos proti původním předpokladům zřejmě 6,6 miliónu korun ušetří. Rozpočet zahrnuje mzdové náklady, provozní náklady a investiční náklady, které plynou z činnosti pražské centrály privatizační agentury a dvou menších pracovišť v Brně a Ostravě. Vláda by dále v podělí měla ustavit komisi pro hodnocení nabídek uchazečů na odstranění ekologických zátěží společnosti Spolana vzniklých před privatizací firmy. Konkrétně jde o lokalitu staré amalgámové elektrolýzy, která je kontaminována rtutí. Vypsání veřejné obchodní soutěže v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek schválil výkonný výbor Fondu národního majetku počátkem srpna.

Sněmovna schválila nové zákony, ale našla si čas i na Mikuláše

Snazší rozhodování o tom, kde budou mít snoubenci svatbu, a finanční úlevy pro firmy a lidi, kteří pomáhali při likvidaci následků letních záplav, přinesou novely zákonů, jež schválila Poslanecká sněmovna. Čas si ale našla i na mikulášskou nadílku, neboť někteří poslanci si dali dárky. Večer sněmovna svou schůzi přerušila. Pokračovat v ní bude až příští týden v úterý odpoledne. Obě předlohy, které sněmovna přijala, musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident Václav Havel. První z nich má přinést finanční výhody pro podniky a občany, kteří při letošních povodních poskytli humanitární a jinou věcnou pomoc. Zákon počítá například s tím, že od daně by mohly být osvobozeny dotace ze státního rozpočtu, rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, grantů, nebo příspěvků ze státního rozpočtu, jestliže byly použity k odstranění následků pohromy. Druhý zákon umožní snoubencům, kteří vstoupí po 1. lednu příštího roku do stavu manželského, aby si snáze vybrali místo svatby. Od počátku příštího roku budou moci manželství uzavřít před kterýmkoli matričním úřadem v České republice bez toho, že by o to museli požádat. Ve sněmovně ale nevládla jen pracovní atmosféra. Jako každoročně v tomto čase totiž obdarovali komunističtí poslanci všechny své kolegy stolními kalendáři s třešňovými recepty. Třešně jsou symbolem KSČM. Střídání pracovní a humorné atmosféry nelze příliš čekat příští týden, kdy se dolní komora vrátí ke kontroverzním tématům. Hned v úterý odpoledne by poslanci měli pokračovat v rozpravě o zadluženosti nemocnic a řešení tohoto problému. Kvůli této věci se pohádali už před dvěma dny. Ve středu pak čeká sněmovnu celodenní maratón v podobě druhého čtení vládního návrhu státního rozpočtu na příští rok. Schvalovat by ho měla sněmovna o týden později.

Nemocnicím pomohou vyšší odvody a platby za pojištěnce

Zadlužené okresní nemocnice budou moci těžit z toho, že stát zvýší platby za děti a důchodce, což představuje dvě miliardy korun navíc. Víc peněz do zdravotnictví poplyne i díky zvýšení minimální mzdy, což znamená rovněž vyšší odvody na pojištění. Vyplynulo to z vyjádření ministryně zdravotnictví Marie Součkové (ČSSD), která po mimořádném jednání vlády zopakovala, že kabinet nemocnice plošně oddlužovat nehodlá. Vláda se sešla ve sněmovně zvlášť kvůli zadluženým okresním nemocnicím. Celkově, včetně neuhrazených plateb za léky, dluží podle ní tato zdravotnická zařízení 800 miliónů korun. Ministři schválili písemnou zprávu o situaci v nemocnicích, kterou si poslanci vyžádali. Její obsah bude asi podobný projevu, který ministryně 3. prosince přednesla ve sněmovně. I tehdy hovořila například o zvýšených platbách za státní pojištěnce. Dolní komora bude o nemocnicích diskutovat opět v úterý 10. prosince. Do pátku chce mít písemnou zprávu i od asociace krajů. Kraje nechtějí zadlužené nemocnice od ledne převzít, v jejich stanovisku je podporuje i řada opozičních poslanců.

Velvyslanec Sečka se rozloučil s Bruselem nahradí jej Telička

Český velvyslanec při EU Libor Sečka se v Bruselu oficiálně rozloučil se svými partnery z členských a kandidátských zemí, z institucí unie i se spolupracovníky ze stálé mise. Své působení v Bruselu ukončí vzápětí po kodaňském summitu. V lednu ho má v čele české mise vystřídat Pavel Telička, nyní náměstek ministra zahraničí a státní tajemník. Sečka působil v Bruselu od jara 2000, tedy v klíčové době českého vyjednávání o vstupu do unie. Rychle potvrdil pověst prvotřídního diplomata. Dokázal si získat důvěru mnoha velvyslanců členských zemí i vysokých úředníků Evropské komise, což bylo rozhodující při prosazování českých zájmů v přístupových rozhovorech, které zřejmě skončí příští týden. Novináři oceňovali jeho otevřenost a přehled. Zvláště se vyznamenal při řešení obtížných problémů spojených s rakouským odporem vůči jaderné elektrárně Temelín a se zpochybňováním vstupu Česka kvůli Benešovým dekretům. V obou případech intenzivně pracoval zejména s poslanci Evropského parlamentu. Telička nastoupí po Novém roce do měnících se vod. Po dokončení přípravy Smlouvy o přistoupení a jejím podpisu v dubnu bude prvním Čechem, který zasedne ve Výboru stálých zástupců (COREPER), jemuž se také říká "nejmocnější úřednický orgán na světě"; zatím tam nebude mít právo hlasovat. Právě zde jsou k definitivnímu schválení ministry vlád členských zemí připravována všechna rozhodnutí, usnesení a legislativní akty EU. Nový velvyslanec nebude pro nikoho neznámou osobou. V Bruselu působil jako diplomat v 90. letech. Ve funkci vyjednávače zde strávil od roku 1995 stovky dní. Je považován za nejlepšího českého znalce politických poměrů a pochodů v unii, za spolehlivého a inteligentního partnera i obávaného protivníka. V kuloárech se delší dobu mluví o tom, že není bez šancí stát se také prvním českým komisařem. Libor Sečka byl jmenován velvyslancem v Římě, kam se přesune s manželkou Sabrinou, s níž se oženil v listopadu v Bruselu.

Změny nastaly i na dalších českých diplomatických postech. Velvyslankyní v Radě Evropy ve Štrasburku se v těchto dnech stala bývalá ministryně spravedlnosti Vlasta Štěpová, velvyslancem v Chile bude Lubomír Hladík, někdejší chargé d'affaires v Peru. Hladík byl v roce 1996 v peruánské Limě mezi lidmi, které uneslo ultrapravicové komando Revolučního hnutí Túpaka Amarua. Na zastupitelský úřad v Chorvatsku má zase odcestovat dosavadní zástupce politického ředitele prezidenta Petr Buriánek.

Jednání bankovní rady České národní banky skončilo bez měnových rozhodnutí

Jednání bankovní rady skončilo bez měnových rozhodnutí. O měnových otázkách rozhodovala centrální banka naposledy minulý týden, sazby ponechala beze změny. Základní repo sazba činí 2,75 procenta. Evropská centrální banka snížila své sazby o půl bodu, čímž klesly na stejnou úroveň jako v České republice. Analytici soudí, že českým sazbám se otevřel prostor pro další pokles. Pokud jsou totiž české sazby nižší než v EU, má centrální banka levnější intervence a účinnější prostředky pro boj proti silné koruně. Podle ekonomů by tak Česká národní banka mohla snížit sazby ještě o čtvrt procentního bodu nejpozději v únoru. Snížení sazeb umožňuje i nízká inflace, která by na počátku příštího roku mohla krátkodobě přejít i v deflaci. O nastavení úrokových sazeb bude bankovní rada jednat letos naposledy za dva týdny, tedy 19. prosince.

Fond národního majetku a Česká republika zažalovaly Nomuru

Fond národního majetku a Česká republika zažalovaly společnost Nomura Principal Investments kvůli porušení smluvních závazků v kauze IPB. "Fond národního majetku a Česká republika usilují mimo jiné o to, aby jim Nomura a Saluka nahradily škodu odhadovanou na 103 až 263 miliard korun," řekl mluvčí ministerstva financí Jaroslav Dědič. Vyčíslení této škody je podle něj založeno na odhadech čisté ztráty, kterou utrpěla Česká republika v souvislosti s nucenou správou uvalenou na IPB. Naopak Nomura jako bývalý majoritní vlastník již dříve zažalovala český stát o 40 miliard.

ODS nehodlá s nikým vyjednávat o prezidentské kandidatuře Zemana

Občanští demokraté nehodlají s nikým vyjednávat o prezidentské kandidatuře expremiéra Miloše Zemana. Na tiskové konferenci zdůraznili, že pokračování opoziční smlouvy tak v žádném případě nehrozí. Místopředseda strany Miroslav Beneš dodal, že právě informacemi o pokračování opoziční smlouvy se někdo snaží poškodit ODS a jejího kandidáta na prezidenta republiky Václava Klause. "Stejně jako před parlamentními volbami je tu viditelný pokus prostřednictvím mediálních, rádoby zasvěcených politických komentářů, strašit veřejnost zprávami o údajném pokračování opoziční smlouvy, nyní aplikované při prezidentských volbách," prohlásil Beneš.

Jestli Senát vydá Železného ke stíhání, hrozí mu další obvinění

Další obvinění hrozí senátoru a zároveň řediteli televize Nova Vladimíru Železnému v případě, že Senát dá policii souhlas k jeho stíhání. Kromě tří dřívějších obvinění prověřovala policie u Železného ještě tři jiná podezření. Vedle dalšího poškozování věřitele jde o zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby kvůli převodu obchodního podílu ve společnosti CET 21. Vedle Železného a jeho bývalého právníka Aleše Rozehnala jsou podezřelí i čtyři akcionáři CET 21. Žádostí policie o vydání Železného ke stíhání se bude zřejmě v lednu zabývat senátní mandátový a imunitní výbor. Dokud Senát nerozhodne, nemůže vyšetřování vůči Železnému pokračovat.

Brigádní generál Sedlák se ujal funkce velitele pozemního vojska

Brigádní generál Josef Sedlák se před slavnostně nastoupenou jednotkou ujal funkce velitele pozemního vojska české armády. Sedlák, který dosud velel 4. brigádě rychlého nasazení, začátkem listopadu vystřídal generála Františka Hrabala, jenž bude nyní působit jako vysoký vojenský diplomat v bruselské centrále Severoatlantické aliance.

Prezidentova manželka děkovala dárcům krve za zachráněné životy

Manželka prezidenta Dagmar Havlová se setkala s dárci krve. Oficiálním přijetím na Pražském hradě jim chtěla poděkovat především za lidské životy, které pomohli zachránit. Pro slavnostní hosty bývá na Hradě připraven přípitek, většinou šampaňské. Tentokrát šumivý mok vystřídalo červené víno, o němž lékaři tvrdí, že je dobré na krev. Dříve ho dostávali také dárci přímo po odběrech v transfúzních stanicích. K němu byl pro dárce po odběru přichystán i párek, který na Hradě chyběl.

Ve věku 59 let zemřel ve středu dokumentarista Milan Maryška

Ve věku 59 let zemřel ve středu filmový dokumentarista a spoluzakladatel humanitární společnosti Člověk v tísni Milan Maryška. Maryška zemřel v Izraeli při natáčení závěrečného dílu dokumentárního cyklu Český holocaust. Maryška natočil desítky dokumentárních filmů, věnoval se i fotografii a malování. Od roku 1965 studoval na pražské FAMU, v roce 1969 byl ze studií vyloučen. První filmy natočil koncem 60. let, spolupracoval například na dokumentu o Janu Palachovi. V 70. letech nemohl natáčet, v 80. letech pracoval jako zdravotník záchranné služby. Je držitelem řady cen a uznání. Jeho životním krédem, které řekl v televizním pořadu Na plovárně, bylo: "Snažím se svými filmy pomáhat k tomu, aby spravedlnost a dobro zvítězily. To je pro mě hnací motor všeho".

A ještě krátce o počasí na území České republiky.

Bude oblačno až zataženo a místy déšť se sněhem nebo sněžení. Nejvyšší teploty nula až +4 stupně. Teplota vzduchu v nadmořské výšce 1000 metrů kolem -2 stupňů Celsia.