Zprávy Radia Praha

r_2100x1400_radio_praha.png

Poslední Havlův projev se těšil velké pozornosti diváků

Poslední novoroční projev prezidenta Václava Havla se podle údajů České televize těšil značné pozornosti diváků. Přednost před ostatním televizním programem mu dalo 51 z každé stovky dospělých, kteří trávili popolední čas na Nový rok u televizorů. Havlův letošní projev, 13. v jeho prezidentské funkci, sledovala zhruba pětina celé populace, tedy zhruba dva milióny lidí. Stejně jako v předchozích letech i letos projevily o prezidentova slova větší zájem ženy. Zájem mírně stoupal u lidí do 44 let, od 45 let vzrostl prudce. Sledovanost u seniorů starších 65 let činila 48,5 procenta. V publiku bylo nejméně vyučených bez maturity, o něco více bylo diváků se základním vzděláním. Zřetelně větší ohlas projev vzbudil mezi diváky s úplným středním vzděláním a největší odezvu měl u vysokoškoláků. Havel v projevu mimo jiné ocenil klidné rozdělení Československa před deseti lety a vyzval občany k hojné účasti na referendu o vstupu do EU. Současnou Českou republiku označil za důvěryhodnou a respektovanou demokracii. Nedal nijak konkrétně najevo, koho by rád viděl na Hradě, až funkci v únoru opustí.

Nový předseda a místopředseda Nejvyššího správního soudu převzali z rukou prezidenta své jmenovací listiny

Z rukou prezidenta Václava Havla převzali své jmenovací listiny Josef Baxa a Michal Mazanec, nový předseda a místopředseda Nejvyššího správního soudu. Havel při předávání dokumentů upozornil, že s časovým odstupem se tak konečně naplňuje litera české Ústavy. Předsedu a místopředsedu soudu jmenoval prezident 19. prosince. Nejvyšší správní soud se bude zabývat podáními občanů na úřady, ale i volebními spory a záležitostmi spojenými s činností politických stran, které dosud řešil Nejvyšší soud. Vznik soudu sice ústava předpokládá již deset let, zákon, který ji umožnil naplnit, ale parlament přijal až počátkem minulého roku. Absenci Nejvyššího správního soudu v uplynulých letech pravidelně kritizovala Evropské komise.

Nejvyšší správní soud začal fungovat v provizorních prostorách v Masarykově ulici 31 v Brně. Soudci a pracovníci zatím mají v městském domě k dispozici 21 místností. "Dalších 40 místností přibude v následujících třech měsících," řekla ředitelka sekretariátu Dana Nevrklová. V Brně začíná pracovat 13 soudců a 15 zaměstnanců. Soudci přecházejí do Brna z pražského a olomouckého Vrchního soudu. V budoucnu by nová soudní instituce měla zaměstnávat až 60 soudců. K neveřejným zasedáním se soudci budou scházet přímo v provizorním sídle v Masarykově ulici. S brněnským krajským soudem a Nejvyšším soudem jednají o možnosti využívání tamních soudních síní pro veřejná zasedání.

Prezident Havel navrhl Senátu, aby se ústavním soudcem stal Jiří Mucha

Prezident Václav Havel navrhl, aby se novým ústavním soudcem stal bývalý velvyslanec České republiky při Radě Evropy ve Štrasburku Jiří Mucha. Pokud Havlův výběr schválí i Senát, nahradí někdejší diplomat soudce Vlastimila Ševčíka, který minulý měsíc zemřel. Ústavní soud je instituce složená z 15 soudců, které na dobu deseti let jmenuje po schválení Senátem prezident republiky. "Prezident je přesvědčen, že Ústavou stanovený počet ústavních soudců je třeba doplnit a že nominovaný kandidát na poli mezinárodního práva splňuje všechny předpoklady pro tuto funkci, a proto požádal Senát o souhlas se jmenováním pana Jiřího Muchy," řekl mluvčí prezidentské kanceláře Martin Krafl. Soudcem Ústavního soudu se může stát český občan starší 40 let, který má volební právo, vysokoškolské právnické vzdělání a byl nejméně deset let činný v právnickém povolání. Soudci mohou být jmenováni opakovaně a mají imunitu jako poslanci a senátoři. Horní komora parlamentu by měla Muchovo jmenování ratifikovat již na nejbližší schůzi, která začne příští týden. Senátoři se musejí k žádosti vyjádřit nejpozději do 60 dnů poté, kdy je prezident republiky požádal o souhlas.

Několik desítek obcí nezvládlo převzít pravomoci okresů

Několik desítek obcí nezvládlo k 1. lednu přechod na nový systém výkonu státní správy. Desítky z celkem 205 obcí se nestačily na převzetí pravomocí zaniklých okresních úřadů zcela nebo zčásti připravit, a musely proto sáhnout k mimořádnému opatření. Novela zákona o obcích jim umožnila uzavřít takzvanou veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výkonu státní správy sousední obcí s rozšířenou působností, řekl Českému rozhlasu náměstek ministra vnitra Josef Postránecký. Od 73 zaniklých okresních úřadů převzaly pravomoci obce s rozšířenou působností i kraje. Pověřené obce mají nyní vydávat osobní doklady, registrovat motorová vozidla, zajišťovat správu lesů, vyřizovat sociální podporu a vyplácet dávky. Podle Postráneckého nepřešli z okresů na nové úřady všichni zaměstnanci a pět až deset procent uvolněných pracovních míst bylo nutné obsadit novými úředníky. Pověřené obce budou podle náměstka dostávat při výkonu státní správy příspěvek na úřednická místa. Stát poskytne pověřeným obcím v souvislosti s reformou přes 2,5 miliardy korun. Těžiště první reformní etapy spočívalo ve zřízení krajů jako vyšších územních celků s přenesenou působností v záležitostech státní správy. Druhá etapa spočívá hlavně v přesunu kompetencí z orgánů státní správy na samosprávu. V Praze byly kompetence převedeny již předloni. Reforma má přiblížit výkon státní správy lidem.

Skupina poslanců chce, aby nájemné zahrnovalo zisk vlastníka domu

Nájemné by vedle nákladů na stavbu domu, jeho rekonstrukci a modernizaci mělo zahrnovat i oprávněný zisk pro vlastníka domu. Navrhuje to skupina poslanců vedená Františkem Benešem z poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy. Roční zisk majitele by tak podle tohoto návrhu měl být o 0,5 procentního bodu vyšší než úroveň úrokových sazeb České národní banky v době uzavření nájemní smlouvy. Základní repo sazba ČNB přitom nyní činí 2,75 procenta. Podle majitelů domů se však nájemné odvozuje od úrokové míry hypotéčních úvěrů. Jejich průměrná sazba se v současné době pohybuje kolem šesti procent. Návrh zákona skupiny poslanců by měla ve středu projednat vláda. "Přístup skupiny poslanců ke stanovení nájemného je v podstatě v pořádku," řekl předseda Občanského sdružení majitelů domů Tomislav Šimeček. "Závadou ale je, že nájemné se na trhu odvozuje nikoliv od úrokové míry ČNB, ale od úrokové míry hypotéčních úvěrů," uvedl Šimeček. Podle něj by se tedy výsledný výnos z nemovitosti měl pohybovat kolem sedmi procent ročně z její ceny. To znamená, že roční nájemné z bytu v hodnotě milion korun by mělo činit 70.000 Kč, tj. měsíčně kolem 6000 korun. To by mělo v sobě zahrnovat již jak náklady, tak přiměřený zisk. Česko vstoupilo do roku 2003 bez právního předpisu, který by nájemné reguloval. Ústavní soud loni v listopadu zrušil příslušný cenový výměr ministerstva financí, což si majitelé domů vyložili tak, že je možné nájemné i jednostranně bez souhlasu nájemníků zvýšit. Vláda se proto na konci prosince, aby zabránila nepřehledné situaci a ochránila nájemníky, rozhodla k uvalení tříměsíčního moratoria na nájemné. Podle premiéra Vladimíra Špidly během tohoto období nelze nájemné zvyšovat.

Představenstvo a.s. České dráhy jmenovalo šéfem podniku Dalibora Zeleného

Představenstvo nově vzniklé akciové společnosti České dráhy na svém prvním zasedání jmenovalo do funkce generálního ředitele dosavadního šéfa drah Dalibora Zeleného. Ten bude zároveň předsedou pětičlenného představenstva. Představenstvo se sešlo po dohodě s ministrem dopravy Milanem Šimonovským, aby se jeho členové mohli ujmout funkcí. Ministr se ale již dříve nechal slyšet, že ještě v lednu nejvyšší vedení Českých drah kompletně vymění.

Nová huť letos sníží počet zaměstnanců o 1400 z nynějších 11.300

Společnost Nová huť v letošním roce sníží počet zaměstnanců asi o 1400 z nynějších 11.300 lidí. Největší tuzemský producent oceli přitom propustí 320 zaměstnanců a zbývajících 1080 lidí odejde v rámci vyčlenění některých závodů či provozů. Ty nesouvisejí s hlavním podnikání hutě, takže je vedení podniku vyčlení do dceřiných a přidružených společností. Letos se to dotkne například závodu Doprava. Loni firmu opustilo zhruba tisíc osob. Také v následujících dvou letech počítá vedení ostravské huti s razantním snižováním počtu zaměstnanců. V příštím roce firma propustí přes 600 lidí a o rok později dalších 200 osob. "Řada z nich najde uplatnění v nových dcerách a dalších subjektech, které budou zcela vyčleněny mimo působnost Nové huti," řekla personální ředitelka hutě Helena Vlčková. Podle ní by ve firmě mělo za tři roky pracovat necelých devět tisíc lidí. Důvodem snižování počtu zaměstnanců je podle vedení podniku restrukturalizace Nové huti a připravovaný vstup strategického partnera, nizozemské skupiny LNM Holdings. Ta ovládne firmu zřejmě v nejbližších dnech. Ještě koncem roku 1990 ostravská huť zaměstnávala 21.025 lidí. Snižování počtu pracovníků výrazně ovlivňuje míru nezaměstnanosti ve zdejším regionu. Moravskoslezský kraj přitom patří v nezaměstnanosti k nejvíce postiženým v zemi. Zatímco celorepubliková míra nezaměstnanosti koncem loňského listopadu byla 9,3 procenta, na severní Moravě a ve Slezsku činila 15,4 procenta.

Mobil bude mít letos až 90 procent obyvatel ČR

Mobilní telefon bude mít v letošním roce podle odhadu operátorů až 90 procent z více než deseti milionů Čechů. Znamená to přírůstek zhruba půl milionu zákazníků proti předpokládanému stavu na konci loňského roku. Loni operátoři získali kolem 1,5 milionu nových klientů. Se stoupající nasyceností trhu tak bude pokračovat trend poklesu tempa zvyšování počtu nových klientů. Operátoři se v letošním roce zaměří na nabídku nových multimediálních služeb a na trhu se objeví nové, cenově dostupnější telefony, které stahování videa, obrázků a případně i jejich pořizování prostřednictvím kamery umožňují. Tyto telefony budou mít také cenovou podporu operátorů.

Další jednání o platech pražských řidičů tramvají bude v neděli

Další jednání odborových organizací a vedení pražského dopravního podniku o mzdách řidičů tramvají se uskuteční v neděli v poledne. Zástupci podniku svolali schůzku kvůli hrozbě stávky, kterou na pondělí vyhlásila Federace řidičů tramvají. Federace chce, aby řidiči tramvají dostávali stejné platy jako řidiči autobusů. Jednání se zúčastní i primátor Pavel Bém a radní pro dopravu Radovan Šteiner. Jednání se zástupci města do nedělního večera požadoval po čtvrteční neúspěšné schůzce s vedením podniku předseda federace Antonín Dub. Pozváni byli zástupci všech odborových organizací, kterých je v podniku nyní devět. Dub už dopoledne uvedl, že se stávkovat nebude v případě, že dopravní podnik splní požadavek federace. Čtvrteční jednání označil jako neúspěšné vedle Duba i personální ředitel podniku Jaroslav Ďuriš. Zástupci federace z něj odešli předčasně a hrozbu stávky se odvrátit nepodařilo, hodnotil výsledky. Spor se podle Ďuriše vede o termín dokončení analýzy hodnotící náročnost práce řidičů autobusů a tramvají, který se o několik měsíců posunul. Její závěr bude směrodatný pro to, zda se jejich platy vyrovnají. Federace chce srovnat platy hned, studie má být hotova v únoru či v březnu. Na posunu termínu se přitom všechny strany už v létě shodly, dodal Ďuriš.

Hejtman Pühringer svolal na 14. ledna protitemelínský summit

Hornorakouský zemský hejtman Josef Pühringer svolal na 14. ledna "protitemelínský sumit", na němž by se zemské orgány, politické strany a antiatomové organizace měly shodnout na možnostech dalšího postupu proti jihočeské jaderné elektrárně. Hejtman tak reagoval na zahájenou hladovku skupiny odpůrců jaderné energetiky v příhraničním rakouském městečku Freistadt. "Po závěrech kodaňského summitu EU (který rozhodl o rozšíření unie o deset zemí, včetně Česka) by teď bylo účelné, aby hornorakouští političtí představitelé zasedli ke společnému stolu s protiatomovými skupinami a na základě nové situace dohodli společné akce," řekl Pühringer podle agentury APA. "Situaci vytvořenou kodaňským summitem musíme vzít na vědomí. Zároveň ale víme, že tím pro nás odpor proti Temelínu zdaleka nekončí. Teď jde totiž o to, jak v bilaterální rovině co nejlépe využít zbývající politické šance," dodal s tím, že Horní Rakousy "rozhodně nehodí flintu předčasně do žita", ale využijí všechny politické možnosti a šance. Podle pověřenkyně pro životního prostředí při hornorakouské vládě Ursuly Haubnerové, jinak sestry kontroverzního předáka Svobodných (FPÖ) Jörga Haidera, by si měl kancléř Wolfgang Schüssel ještě před blížícím se podpisem dohody o rozšíření EU v Aténách vynutit "obsahové vylepšení" dohody o Temelínu, a to ve smyslu povýšení "nulové varianty" (neuvedení Temelína do trvalého provozu) na stejnou úroveň jako jeho spuštění a v prosazení vymahatelnosti plnění bilaterální dohody o Temelínu prostřednictvím Evropského soudu. "Bylo by lepší, kdyby v Evropě vyhladověla jaderná lobby než demonstranti," řekla s narážkou na hladovku protiatomových aktivistů. Osm z nich v dřevěných maringotkách uprostřed náměstí ve Freistadtu bude až do Tří králů přijímat pouze tekutiny. Údajně je hodlá podpořit dalších pět lidí v Salcburku a ve Vídni.

Ransdorf zvažuje kandidaturu na funkci předsedy KSČM

Místopředseda KSČM Miloslav Ransdorf uvažuje o tom, že na sjezdu strany vystřídá v jejím čele současného předsedu Miroslava Grebeníčka. Pokud by získal dostatečnou podporu svých spolustraníků a byl na funkci nominován, o předsednictví by se vážně ucházel. Termín sjezdu ještě nebyl stanoven, konat by se měl zřejmě až v květnu 2004. "To záleží na tom, jestli dostanu tu důvěru, nebo nedostanu. Pokud bych ji dostal, tak si myslím, že by bylo poctivé tu kandidaturu přijmout," uvedl současný místopředseda. KSČM by podle Ransdorfa měla být v letošním roce ofenzivnější a mnohem důrazněji hájit zájmy sociálně slabých. Zároveň nevyloučil její případné budoucí sblížení s ČSSD. Bude však podle něj záviset na tom, zda se sociální demokraté zbaví "přežitých schémat". Přesný termín sjezdu má určit celostátní konference svolaná na 12. dubna. Podle Ransdorfa by mohla rovněž lépe zformulovat postoj KSČM k otázce sblížení se sociálními demokraty. Grebeníček v reakci na Ransdorfovo rozhodnutí usilovat o nejvyšší stranickou funkci řekl, že podobné úvahy mají vzhledem k Ransdorfovým zkušenostem a dlouholetému působení v místopředsednické funkci svou logiku. Nemyslí si však, že by Ransdorf od delegátů sjezdu mohl získat dostatečnou podporu. Oznámení nicméně Grebeníčka nepřekvapilo, protože Ransdorf se o křeslo šéfa strany v minulosti již třikrát neúspěšně ucházel. Na dotaz, zda on sám bude znovu usilovat o nejvyšší stranickou funkci, Grebeníček odpověděl, že bude záležet na tom, jaké se mu dostane podpory od členské základny.

Špičky ČSSD vylučují spolupráci s komunisty po březnovém sjezdu

Ani březnový sjezd ČSSD nic nezmění na usnesení, které této straně zakazuje spolupráci s komunisty. Řekli to místopředsedkyně ČSSD Marie Součková a šéf sociálnědemokratických poslanců Milan Urban. Reagovali tak na vyjádření místopředsedy KSČM Miloslava Ransdorfa, podle něhož by podněty ke vzájemné spolupráci obou stran mohly vzejít právě z březnového sjezdu sociálních demokratů a dubnové celostátní konference KSČM. Součková označila případné sblížení obou levicových stran za "zbožné přání pana Ransdorfa" a některých jeho kolegů. Také podle Urbana se na postoji ČSSD vůči komunistům po sjezdu nic nezmění. Komunistická strana podle něj není autentickou levicí. ČSSD i ostatní parlamentní strany odmítají vládní spolupráci s KSČM kvůli tomu, že komunisté se podle nich nedostatečně vyrovnali s minulostí. V loňském volebním roce dosáhla síla českých komunistů největšího vzestupu od pádu totalitního režimu v roce 1989. Zástupci KSČM se dostali do vedení obcí i státních institucí.

Obchodníci nyní lákají zákazníky až 70procentními slevami zboží

Až se 70procentními slevami u vybraného zboží se mohou zákazníci setkat v prvních dnech nového roku v řadě obchodních řetězců. Se slevou lze pořídit například zimní bundy, kabáty, obuv, nábytek, sportovní potřeby, hračky či elektroniku. Lidé si podle obchodníků na slevy již zvykli, a tak je možné i po Vánocích najít v obchodech zástupy lidí. Živo bylo například v obchodním domě Baťa na Václavském náměstí. Až 60procentní slevy nenechaly chladnými řady zákazníků. Rovněž v obchodním domě Tesco na Národní třídě v Praze si lidé nenechali ujít 50procentní slevy zimních kabátů, bund či kalhot. Deštivé počasí neodradilo od nákupů ani koupěchtivé zákazníky v obchodním domě C&A na Václavském náměstí. Od pátku do středy bude možné s až 50procentní slevou pořídit vybrané výrobky i v prodejnách Electro Worldu. Například počítač za původní cenu zhruba 30.000 Kč vyjde na necelých 20.000 korun. Zlevněny budou i televizory, videa či domácí spotřebiče. Povánoční slevy již běží i v obchodním řetězci Globus. Slevy se týkají vánočních dekorací, zimního oblečení i obuvi. Zboží zlevněné až o 70 procent najdou lidé v obchodním domě Carrefour. Nové křeslo, pohovku či jídelní stůl je možné s až 50procentní slevou získat v obchodním domě IKEA. Výrazná sleva je u potahů na pohovky, které lze nyní získat za 990 korun, když původně stály zhruba 8000 korun. Na Nový rok přišlo do prodejny IKEA v Praze podle Hrdličkové o téměř 40 procent platících zákazníků více než loni. Od 11. ledna mohou se slevami počítat i zákazníci v síti hypermarketů Kaufland. Do poloviny února potrvají i slevy v obchodním domě Kotva. V současné době lze vybrané zboží z podzimní a zimní kolekce pořídit i za poloviční cenu. Do výprodeje jsou zařazeny především zimní pláště, bundy, kostýmy, obleky, ale i obuv, jeansové zboží a módní doplňky. Koncem ledna plánují podle Jirsové i slevy sportovního oblečení.

První ostravské miminko roku 2003 dostalo zlatý pamětní medailon

Zlatý pamětní medailon předal ve čtvrtek prvnímu letošnímu občánkovi Ostravy primátor Aleš Zedník (ČSSD). Prvním ostravským dítětem roku 2003 je holčička Nikol Atanasovová, která se sedmatřicet minut po půlnoci narodila ve Vítkovické nemocnici Blahoslavené Marie Antoníny. Primátor malou Nikol navštíví ještě 17. ledna, kdy holčičce přinese nejen 5000 korun, ale také narozeninový dort, který bude Nikol od Zedníka dostávat každé narozeniny až do svých 18 let. Primátor také přislíbil, že holčičku povede poprvé i do školy. Miminko dostalo 5000 korun také od vítkovické nemocnice. Zdravá Nikolka měří 50 centimetrů a váží 3,4 kilogramu. Holčička se narodila v jedenačtyřicátém týdnu těhotenství a nyní je už i s maminkou na novorozeneckém oddělení. Prvním občánkem celého Moravskoslezského kraje v roce 2003 je Klárka, která se narodila dvě minuty po půlnoci v novojičínské porodnici. Jen o minutu zaostala za prvním letošním novorozencem, který přišel na svět v Brandýse nad Labem (Praha-východ).

Na Bruntálsku a Orlickoústecku platil dočasně kalamitní stav

Kalamitní stav museli silničáři vyhlásit na bruntálských a orlickoústeckých silnicích. Na Bruntálsku sjízdnost silnic komplikovalo husté sněžení, na Orlickoústecku pak námrazy na vozovkách. Problémy se sjízdností hlásili i silničáři ostatních krajů. Dopravní komplikace způsobovala většinou námraza nebo zbytky rozbředlého sněhu na silnicích. Husté sněžení komplikovalo provoz na Bruntálsku. Mezi Třemešnou a Liptání a Třemešnou a Jindřichovem závěje omezovaly dopravu. Vážná byla také situace na orlickoústeckých silnicích, zejména pak v okolí Žamberka, Jablonného nad Orlicí a Králík. Silnice, na nichž déšť namrzal, byly sjízdné jen s maximální opatrností, a to navzdory posypu nebo chemickému ošetření vozovek. Nepříjemná byla pro řidiče rovněž situace na Jesenicku, kde museli správci kvůli sněhovým závějím uzavřít dvě méně důležité silnice, na které silný vítr navál až metr sněhu. Všechny ostatní silnice v Olomouckém kraji jsou se zvýšenou opatrností sjízdné. S namrzající vozovkou a trolejovým vedením bojovali od čtvrteční půlnoci brněnští dopraváci. Částečně nebo zcela nesjízdných bylo v noci a ve čtvrtek ráno mnoho úseků trolejbusových a tramvajových linek po celém městě. Problémy spojené s počasím se vyhnuly Praze. Všechny vozovky byly sice mokré, ale sjízdné. Podobná byla situace ve Středočeském kraji. Nesjízdné byly jen některé úseky silnic ve Velkých Přílepech a v Hředle. Doslova ledovka byla na některých úsecích silnic na Českomoravské vrchovině. Ve stoupání a v lesních úsecích byly silnice sjízdné jen pro zkušené řidiče s dobře vybaveným vozidlem. Také v Olomouckém kraji ve čtvrtek v noci komplikovalo dopravu husté sněžení a déšť.

Čeští tenisté měli na dosah finále Hopmanova poháru

Australští tenisté vyhráli v utkání Hopmanova poháru v Perthu nad Českou republikou 2:1 a jako vítězové skupiny B si zajistili postup do sobotního finále. O výsledku rozhodla smíšená čtyřhra, kterou Daniela Bedáňová s Jiřím Novákem prohráli až v super tie-breaku třetího setu 4:10. Ve dvouhrách Bedáňová podlehla Alicií Molikové 6:7 a 5:7, zatímco Novák zdolal světovou jedničku Lleytona Hewitta 2:1 na sety.

A ještě krátce o počasí na území České republiky.

Bude oblačno až zataženo a místy déšť, na horách srážky smíšené. Nejvyšší teploty 4 až 8 stupňů Celsia. Teplota vzduchu v nadmořské výšce 1000 metrů bude slabě nad nulou.