Zprávy sobota, 02. září 2000

Kateřina Brezovská

Odpor Rakouska vůči Temelínu vrcholí, Vídeň ale zůstává osamocena

Odpor rakouských politických představitelů i organizací proti spuštění české jaderné elektrárny vrcholí, Vídeň ale zůstává osamocena a příliš ohlasu na své akce a výzvy nenachází ani v orgánech Evropské unie, ani v sousedním Německu, do kterého ještě nedávno vkládala značné naděje. Vyplývá to z pátečního vývoje, který byl v Horních Rakousích nadále hektický, jinde však spíše tlumivý.

Hornorakouský zemský hejtman Josef Pühringer v pátek vydaném prohlášení pro tisk vyzval "všechny Hornorakušanky a Hornorakušany", aby se v sobotu zúčastnili demonstrace proti Temelínu a blokády hraničních silničních přechodů mezi jižními Čechami a Horními Rakousy. "Doufám, že tím dokážeme obyvatelstvo v Česku vyburcovat a přesvědčit o tom, že pociťujeme Temelín jako skutečné ohrožení a že ukvapená aktivace vyvolává velkou obavu a starost," prohlásil Pühringer.

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová ve snaze zklidnit situaci pozvala Pühringera k prohlídce Temelína s tím, že ví o jeho obavách a chce mu přímo v elektrárně ukázat opatření, která tam byla učiněna pro to, aby bezpečnost byla co nejvyšší. Hejtman sice pozvání ocenil, zároveň však zpochybnil jeho účelnost. Podle něj by elektrárnu měli navštívit spíše odborníci, kteří dokáží zhodnotit její techniku.

Rakouská ekologická organizace Global 2000 v pátek požadovala, aby sobotní rámcové rozhovory mezi českými a rakouskými odborníky v Praze "dospěly k rozhodnutí, že bude utvořena komise mezinárodních odborníků k provedení zkoušky ekologické přijatelnosti (JETE) podle evropského standardu". To předpokládá, že bude odložena aktivace palivových článků, míní Global. Evropské orgány však v pátek znovu upozornily, že žádné "evropské standardy" pro jadernou bezpečnost neexistují, a celý spor považují za ryze bilaterální, česko-rakouskou záležitost, do které nebudou zatím zasahovat.

Také Evropský parlament v pátek jednoznačně zamítl návrh poslanců za rakouské lidovce (ÖVP), aby bylo téma české jaderné elektrárny Temelín přijato k naléhavé diskusi na plenárním zasedání EP konaném příští týden.

Velmi zdrženlivě a spíše vyhýbavě se vyjadřovaly na dotazy ČTK týkající se jaderné elektrárny v českém Temelíně německé vládní zdroje. Omezily se pouze na konstatování, že německá vláda jako celek k ní žádné oficiální stanovisko nezaujala, vyjádřil se k ní pouze ministr životního prostředí Jürgen Trittin. Jeho úřad zaujme nové stanovisko znovu až po setkání expertů obou zemí, které je plánováno na 5. září. Naproti tomu členové německého parlamentního výboru pro evropské záležitosti se při páteční návštěvě českého pavilónu na EXPO 2000 v Hannoveru vyslovili proti spojování otázky jaderné elektrárny Temelín s přijetím Česka do unie a zdůraznili, že Temelín není pro německé poslance v procesu přijímání ČR "žádným tématem".

Rychetský odmítl rakouský tlak proti spuštění Temelína

Místopředseda vlády Pavel Rychetský (ČSSD) se ohradil proti stupňovanému tlaku Rakouska kvůli plánovanému spuštění jaderné elektrárny Temelín. "Nepovažuji za správné, že rakouská vláda spojuje členství České republiky v Evropské unii se zprovozněním nebo nezprovozněním jaderné elektrárny Temelín. V Evropské unii je celá řada zemí, které mají energetiku postavenu na jádru, považuje se to za zcela legitimní, žádná z těchto zemí není vylučována nebo diskriminována," prohlásil na tiskové konferenci sociální demokracie v Praze. Rakousko podle něj jadernou energetiku sice odmítlo, samo ji ale využívá prostřednictvím dovozu energie z cizích zemí. Možnost, že by lidé rozhodli spuštění Temelína v referendu, již Rychetský pokládá za zcela nereálnou. Vláda sice nyní do parlamentu poslala návrh zákona o lidovém hlasování; vzhledem k tomu, že elektrárna má být spuštěna v září, je ale podle vicepremiéra vyloučeno, aby se tato norma dala využít v tomto konkrétním případě.

Schodek rozpočtu se ke konci srpna zvýšil na 12,4 miliardy korun

Deficit státního rozpočtu vzrostl ke konci srpna letošního roku na 12,4 miliardy korun oproti 2,1 miliardy korun v závěru července. Ve stejném období loňského roku chybělo v rozpočtu 5,6 miliardy korun. ČTK o tom informoval mluvčí ministra financí Libor Vacek.

Hospodaření bank se lepší; za první pololetí se ziskem 4,2 mld.Kč

Hospodaření bank se v prvním pololetí letošního roku přehouplo a peněžní ústavy vykázaly zisk. Oproti ztrátě 5,6 miliardy korun na konci loňského roku vytvořil bankovní sektor v ČR za šest měsíců čistý zisk 4,2 miliardy korun. Vyplývá to z údajů České národní banky, které byly zveřejněny na Internetu. Několikaletý pokles zaznamenává objem úvěrů poskytnutých klientům. Za prvních šest měsíců letošního roku poklesl o 4,8 miliardy korun na 905,9 miliardy korun. Opačnou tendenci, tedy růst, mají vklady přijaté od klientů, které se v letošním pololetí zvýšily o 4,8 miliardy korun. Během posledních let trvale klesá i počet pracovníků v bankovním sektoru. K 30. červnu letošního roku v bankách pracovalo 48.193 zaměstnanců.

Sudetští Němci požádali v pátek oběti z Ležáků o odpuštění

Omluva a prosba o odpuštění zazněly v pátek vůbec poprvé na území nacisty vypálené osady Ležáky na Chrudimsku. Za německý národ se pozůstalým po 58 letech, které letos uplynuly od vyhlazení Ležáků, omluvil předseda sudetoněmeckého křesťanského spolku Ackermannova obec Franz Olbert. "Vím, že rány způsobené v Ležákách se nedají snadno vyléčit, vraždy a usmrcení není možno vrátit. Co je možné, jsou znamení dobré vůle k novému začátku, který tu chceme potvrdit," řekl Olbert. Setkání pozůstalých se sudetskými Němci inicioval místopředseda Senátu Petr Pithart. "Na rozdíl od Lidic tady oficiálně nikdy nikdo nebyl. Proto jsem to zorganizoval. Aby si tváří v tvář dokázali říci slova, která snad dokáží hojit ty velké rány. Vím, že to pro ně nebylo lehké," řekl ČTK Pithart. Ležáky nacisté vypálili 24. června 1942 v rámci odvety za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Ještě téhož dne bylo 33 dospělých na nacistickém popravišti na Zámečku v Pardubicích bez soudu popraveno. Ze třinácti do Polska odvlečených dětí přežily jen dvě. Ti, kteří se v pátek zúčastnili pietního aktu, přežili jen díky tomu, že nebyli v době zatýkání v Ležákách.

Problém menšin v ČR spoluvytváří podle odborníků většinová společnost

Problém menšin v České republice spoluvytváří podle odborníků většinová společnost Čechů, která žila dlouhou dobu totalitního režimu v izolaci od ciziny a nebyla zvyklá na multikulturní soužití. Shodli se na tom v pátek v Brně účastníci mezinárodní konference na téma Menšiny v pluralitní společnosti na přelomu tisíciletí. "Soužití české majority s menšinami je problém především Čechů, kteří si musí zvyknout na respektování odlišností," řekl ČTK Vladimír Smékal z Masarykovy univerzity. Česká společnost je podle něj nyní konfrontována s tím, že do republiky přicházejí lidé z různých zemí za prací nebo jako uprchlíci. Cílem v pátek zahájené třídenní konference je zmapovat, co udělat pro to, aby si jednotlivá etnika zachovala národní identitu a zároveň žila způsobem, který nebudou ostatní vnímat jako nepřijatelný.

Havlíček jednal na východě Slovenska o emigraci Romů

O emigraci Romů a možnostech případného společného postupu Slovenska a České republiky při řešení tohoto problému jednal v pátek na východním Slovensku první místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Ivan Havlíček. Jak řekl ČTK, během své pracovní cesty hovořil s představiteli státních úřadů i samospráv a navštívil také obec Pavlovce nad Uhom na jihovýchodě země, odkud pochází největší počet žadatelů o azyl v České republice. Podle Havlíčkových zkušeností většina Romů, kteří žádají v zahraniční o azyl, pochází ze střední, či dokonce vyšší sociální vrstvy, přičemž také dnešní návštěva jej utvrdila v názoru, že o azyl žádají zejména z ekonomických důvodů, a ne kvůli politické či rasové diskriminaci, jak uvádějí ve svých žádostech. Také proto podle jeho slov prozatím nebyl v ČR udělen azyl ani jednomu z přibližně 400 žadatelů z řad slovenských Romů.

Ekologové se shodli na rostoucím významu městské přírody

Význam přírodního bohatství velkých měst stále roste a je především v zájmu jejich obyvatel zajistit účinnou ochranu městské přírody. Shodli se na tom účastníci mezinárodní konference Praga 2000 Natura Megapolis, která v pátek skončila v pražském Obecním domě. Na pětidenní konferenci se profesionální ochránci přírody, pracovníci státních správ, přírodovědci a architekti z celého světa shodli i na tom, že úrodné půdy z hlediska přírody paradoxně přibývá právě ve městech. Zahraniční účastníci obdivovali rozmanitost a zachovalost přírody v Praze. Ohromilo je, že na území hlavního města je díky neobyčejně pestrému geologickému podloží 88 chráněných území, na kterých jsou unikáty geologické, ale i z říše hmyzu. "Je to vlastně největší počet chráněných území ve světové metropoli na celém světě," řekl Němec.

Akce, která byla zařazena do programu Praha - Evropské město kultury roku 2000, se uskutečnila jen několik týdnů před vstupem České republiky jako státního člena do Světového svazu ochrany přírody. Tuto organizaci zastupuje na pražském setkání její generální ředitelka Maritta Kochová-Weserová.

Experti OECD pozitivně hodnotí předškolní výchovu dětí v ČR

Velmi pozitivně hodnotí experti ze zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) předškolní výchovu a vzdělávání v České republice. Více pozornosti by však republika měla podle nich věnovat péči o děti již od jejich narození do věku tří let, kdy ještě nemohou navštěvovat mateřské školy. Novinářům to řekl náměstek ministra školství Jaroslav Müllner. K tomuto závěru dospěli odborníci na základě výsledků projektu Tematický výzkum předškolního vzdělávání, výchovy a péče v zemích OECD, kterého se od roku 1998 účastní 12 států Evropy včetně Česka. Jaroslav Sekot, hlavní řešitel české části projektu uvedl, že v České republice se na vstup do základních škol připravují děti v mateřských školách, které mohou navštěvovat od tří let, výjimečně dříve. Dostupnost "mateřinek" je podle Müllnera v republice sice devadesátiprocentní; na druhé straně poukazují odborníci z OECD na to, že se v republice po roce 1989 rozbila kvalitní síť jeslí. Milada Rabušicová z brněnského Ústavu pedagogických věd se domnívá, že problém pomohou vyřešit zařízení otevřená spolupráci s matkou, nikoli jesle minulých let. Příkladem mohou být podle Müllnera různá centra pro matku a dítě, kterých je však v Česku zatím nedostatek.

Žáci ze sociálně slabších rodin si učebnice kupovat nemusejí

Ačkoli si žáci středních škol musejí kupovat učebnice sami, děti ze sociálně slabších rodin nemusejí mít obavy, že kvůli nedostatku peněz v rodinném rozpočtu se nebudou mít z čeho učit. Ministerstvo školství středním školám nařídilo, aby měly k dispozici knihovnu, ze které budou sociálně slabším studentům učebnice půjčovat. V pátek to řekl zástupce ředitele tiskového odboru ministerstva školství Luděk Sojka. Za nové učebnice do prvních ročníků středních škol musejí rodiče zaplatit kolem dvou tisíc korun. Žáci základních škol mají učebnice zdarma.

Školy ve městech Internet mají, hůře jsou na tom děti z vesnic

Děti z většiny středomoravských základních škol, které sídlí ve městech, mohou při vyučování pracovat s Internetem. Mnohé radnice totiž investují statisíce korun do bezdrátového připojení. Hůře jsou však na tom žáci ze základních škol na vesnicích, kde Internet stále vnímají jako přepych. Vyplývá to z ankety ČTK na radnicích obcí střední Moravy. "Malotřídky na to prostě nemají peníze. V době, kdy obce nemají třeba ani zavedený plyn, berou Internet stále jako přepych. My jsme vůbec rádi, že mají na škole psací stroj, natož Internet," podotkla například zástupkyně ředitelky Školského úřadu v Šumperku Ludmila Beránková.

Všechny pražské fakultní nemocnice se připravují na zasedání MMF

Všechny pražské fakultní nemocnice budou mít před zasedáním Mezinárodního měnového fondu a Světové banky připraveny volné lůžkové kapacity, omezí plánované výkony, posílí služby i příslužby. Pro jistotu bude připravena i podzemní nemocnice. ČTK to v pátek řekli náměstci ředitelů a mluvčí fakultních nemocnic. Léčba řádných delegátů zasedání a příslušníků ministerstva vnitra byla svěřena Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Očekává se, že do Prahy přijede až 16.000 oficiálních účastníků a 20.000 členů nevládních organizací, podle některých odhadů jich možná bude až 50.000.

Vedení policie: Policisté budou na zasedání MMF dobře vybaveni

Vedení policie odmítá informace o tom, že policisté, kteří budou zajišťovat pořádek při zářijovém zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze, si části výstroje musejí kupovat z vlastních peněz, protože jim je nadřízení nejsou schopni zajistit. Rovněž místopředseda vlády Pavel Rychetský označil zprávy o nedostatečném vybavení policie za "komické". Mluvčí policejního prezidia Ivana Zelenákova v reakci na informace médií uvedla, že policisté budou mít v nejbližších dnech veškeré potřebné součástky výstroje k dispozici. Upřesnila, že na vybavení policistů, kteří budou v Praze zajišťovat koncem září bezpečnost, bylo dosud vynaloženo 200 miliónů korun. Podle ní stěžejní zakázky již policie dostala. "Další dílčí zakázky budou dodávány v první dekádě měsíce září," uvedla Zelenáková.

Havel slavnostně otevřel další pavilón střešovické nemocnice

Ústřední vojenská nemocnice v Praze- Střešovicích v pátek slavnostně otevřela další zrekonstruovaný pavilón. V nových prostorách nalezne zázemí první a druhé interní oddělení, dialyzační, koronární a metabolická jednotka a oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny. Otevření pavilónu se zúčastnil i prominentní pacient střešovické nemocnice prezident Václav Havel s chotí Dagmar, ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr a premiérova choť Ivana Zemanová. Ředitel nemocnice Miroslav Bartoš řekl, že zrekonstruovaný pavilón má kapacitu přibližně 150 lůžek a pacienti by sem měli být přestěhováni ve druhé polovině září. Rekonstrukce pavilónu, která trvala okolo deseti let, přišla řádově na sta milióny korun, uvedl Bartoš.

Na Vojenské akademii v Brně složilo dnes přísahu 200 nováčků

Vojenskou přísahu v pátek slavnostně složilo 200 nových posluchačů Vojenské akademie v Brně, kteří se začlenili do řad české armády. Je mezi nimi i 40 dívek. Studenty nyní čeká dvouměsíční základní vševojsková příprava ve výcvikovém prostoru Dědice na Vyškovsku, řekl mluvčí akademie Pavel Pazdera. Doplnil, že zájem mladých lidí o studium na škole se každým rokem zvyšuje. Upřesnil, že letos podalo přihlášku na akademii asi 1200 uchazečů, přičemž jen 450 z nich bylo přijato na denní dálkové a postgraduální studium. Největší zájem je o obory výpočetní technika, pilot bojového letadla a řízení letového provozu. Na škole studuje přibližně 2000 posluchačů. Mezi zahraničními studenty jsou i Poláci, Lotyši, Američan a Francouz. Založena byla v roce 1951 a tvoří ji fakulta letecká, druhů vojsk a fakulta velitelská a štábní. Na poslední z nich si zvyšují kvalifikaci vojenští profesionálové.

Přeplněnost věznic je o 0,4 procenta nižší než v červnu

České věznice jsou nyní přeplněny v průměru o 14,3 procenta, což je o 0,4 procenta méně než před dvěma měsíci. Ve 33 věznicích si k 31.8. 2000 odpykávalo trest či čekalo ve vazbě na rozsudek 22.479 lidí, což je o 361 méně než v červnu. Počet odsouzených a vazebně stíhaných v současnosti převyšuje ubytovací kapacitu všech zařízení o 2480 míst, v červnu ji převyšoval o 2926. Vyplývá to ze statistických přehledů o využití ubytovacích kapacit českých věznic, které poskytl mluvčí Vězeňské služby Eduard Vacek. Vazební věznice jsou podle něj nyní přeplněny v průměru o 3,6 procenta, věznice určené k výkonu trestu o 19 procent.

Hasiči musejí na spáleništi pivovaru každý den zasahovat

Po celý týden museli hasiči každý den zasahovat na spáleništi bývalého pivovaru v Korunní ulici na pražských Vinohradech, který vyhořel v pondělí v noci. Ve zničeném objektu totiž jsou takzvaná skrytá ohniska, která občas začínají doutnat, takže by mohla způsobit požár. V pátek to řekl šéf vyšetřovatelů pražského hasičského záchranného sboru Václav Hladík. Policie ve středu oznámila, že příčinou požáru byla s největší pravděpodobností neopatrnost dělníků při řezání autogenem v prostorách bývalé sladovny. Dělníci tam autogenem demontovali výtahy na obilí a další technologická zařízení, neboť se připravovala rekonstrukce celého objektu. Podle Hladíka potrvá vyšetřování příčin požáru ještě minimálně několik týdnů.

Na území České republiky v pátek po půlnoci možná dopadl meteorit

Čtyři desítky členů astronomické expedice v pátek zhruba hodinu po půlnoci nedaleko Zachotína na Pelhřimovsku pozorovaly na obloze velmi jasný meteor (bolid) o světelnosti Měsíce v úplňku. "Na obloze jsme ho viděli asi pět sekund, letěl na jihozápadě, od souhvězdí Lyry pod souhvězdí Orla, po pětačtyřicetistupňové dráze," řekl ČTK vedoucí expedice astronom Pavel Suchan s tím, že jeho části mohly dopadnout na území Šumavy. "Bolid se nám podařilo vyfotografovat a pokud získáme další dvě fotografie z meteorologických stanic v Kostelní Myslové a Svratouchu na Vysočině, budeme schopni vypočítat jeho eventuální dopad s přesností na jeden kilometr," potvrdil následně informaci astronomů Jiří Borovička z observatoře v Ondřejově v okrese Praha-východ. Jde o vcelku ojedinělou událost: Na území České republiky byly letos po 30 letech nalezeny tři kusy meteoritů, a to v květnu na Moravě.

V ústeckém muzeu budou od pondělí k vidění historická strašidla

Výlet do světa vodníků, šotků, trpaslíků, duchů a dalších strašidel, která podle pověstí obývala před mnoha lety Ústecko, nabídne malým i velkým návštěvníkům od pondělí ústecké Městské muzeum. Bude tam totiž otevřena nová stálá výstava Ústecká strašidla. Vědecký tajemník muzea Václav Houfek řekl, že muzeum má obvykle v pondělí zavřeno, ale vzhledem k zahájení školního roku bude tentokrát po neděli celý den otevřeno. Strašidelné exponáty nové výstavy vytvořily výtvarníci podle dobových pověstí i podle odborné literatury.

Ze sportu

Čeští fotbalisté do 21 let vstoupili do kvalifikace pro mistrovství Evropy této věkové kategorie porážkou. Ve městě Vraca dnes podlehli domácím Bulharům 0:1, přestože byli po většinu zápasu lepším mužstvem a měli víc šancí než soupeř.

Český rodák Ivan Lendl bude příští rok pravděpodobně uveden do mezinárodní tenisové Síně slávy. Bývalá světová jednička a vítěz osmi turnajů Grand Slamu je v šestičlenné nominaci v kategorii hráčů, kteří ukončili aktivní kariéru nejméně před pěti lety. Lendl dvakrát vyhrál Australian Open a shodně třikrát French Open a US Open, ale nikdy se nedočkal vytouženého vítězství ve Wimbledonu. Letos v červnu vstoupila do Síně slávy legendární Martina Navrátilová. Před ní si tuto poctu z českých rodáků vychutnali Hana Mandlíková v roce 1994, o čtyři roky dříve Jan Kodeš a v roce 1983 Jaroslav Drobný.

A na závěr zpráv ještě informace o sobotním počasí

Většinou oblačno, místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Rádia Praha.