1. květen

Socha Karla Hynka Máchy na Petřině

Dnes je pro vás připraven zvláštní pořad věnovaný básníku Karlu Hynku Máchovi. Vilém Faltýnek nás zavede do Litoměřic, do míst, kde Mácha ztrávil poslední týdny svého života. Uslyšíte i úryvky Máje v přednesu Rudolfa Hrušínského.