210. let Všeobecné fakultní nemocnice

210. výročí svého vzniku si v minulých dnech připomněla Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, jedna z největších nemocnic u nás. Během posledních let se díky rekonstrukci jednotlivých klinik postupně stává i špičkovým zdravotnickým zařízením. Více o tom Milena Štráfeldová.

Vznik všeobecné nemocnice v centru Prahy v roce 1791 byl součástí rozsáhlých josefínských reforem. Historička Ludmila Hlaváčková přiblížila na setkání zdravotníků k výročí nemocnice okolnosti jejího založení:

"Císař Josef II. brzy po svém nástupu na trůn vydal takzvaná direktivní pravidla a v nich nařídil, aby ve všech hlavních městech monarchie byly vybudovány úplně moderní zdravotní ústavy, svým způsobem již specializované."

Činnost nemocnice byla od samého začátku spojena s pražskou lékařskou fakultou, zde se v 19. století formovala proslulá Pražská lékařská škola. Ředitel Všeobecné fakultní nemocnice Martin Holcát k její roli v moderním zdravotnictví uvedl:

"Myslím si, že zasáhla do všech oblastí medicíny, i tou historií, tím že vlastně tady české zdravotnictví vznikalo nebo pokračovalo v tradicích těch prvních nemocnic, že je rozvinulo do té podoby vědecké a školské, tak si myslím, že stojí u zrodu zásadních a hlavních zdravotnických disciplin v naší republice."

V současné době nemocnice prochází rozsáhlou modernizací. Byla zde otevřena nová koronární jednotka, v Kardiocentru se provádějí až 2000 náročných srdečních operací ročně, moderní zařízení na světové úrovni umožňují preventivní onkologická vyšetření, v perinatologickém oddělení jsou zachraňovány děti i s velmi nízkou porodní váhou. V péči o pacienty se Všeobecná fakultní nemocnice snaží přiblížit celosvětovým trendům například i ve zkrácení nutné hospitalizace. Počet lůžek tak mohl být v posledních letech snížen z celkových tří tisíc na dva. Ředitel Holcát upřesnil:

"Je potřeba redukovat lůžkovou složku ve prospěch třeba jednodenní chirurgie, domácí péče a tak dále."

Ve Všeobecné fakulturní nemocnici probíhá trvale vědecký výzkum, slouží i studentům medicíny k jejich další specializaci. Zde také proběhla vůbec první operace v Čechách, u které asistoval robot a kterou díky satelitnímu přenosu mohli sledovat lékaři a studenti na jiných klinikách.