35. výročí transplantace ledviny

K první úspěšné transplantaci ledvin u nás došlo v pražském Ústavu klinické a experimentální chirurgie 21. března 1966. Pacientovi tehdy darovala ledvinu jeho matka a nemocný s transplantovaným orgánem žil ještě více než tři roky.

Naděje pacientů na vyléčení se výrazně zvýšily po zavedení pravidelné dialýzy ledvin po roce 1967. Od té doby také postupně rostl počet úspěšných transplantací. O jejich nárůstu hovoří přednosta transplantačního centra Institutu klinické a experimentální medicíny dr. Štefan Vítko: Z celkového počtu více než šesti tisíc orgánů, které byly od roku 1966 u nás transplantovány, převažují v naprosté většině právě ledviny. Na transplantačních jednotkách se však úspěšně provádějí i výměny nemocných jater, slinivky, srdcí i plic. Kromě jejich rostoucího počtu se výrazně zlepšil i výsledek těchto chirurgických zákroků a kvalita života nemocných. Co pro pacienty znamená transplatance orgánů, upřesnil primář transplantačního oddělení IKEM dr. Jiří Vácha: Kvalita i počet transplantací orgánů, provedených v České republice, a zejména jejich dostupnost pro pacienty, nás podle odborníků staví mezi evropskými státy na 3. až 5. místo. Od poloviny 90. let, kdy se výrazně zlepšila i organizace dárcovství, stoupl počet dárců orgánů na dvojnásobek. K principu dárcovství Dr. Štefan Vítko uvádí: Jedním z problémů, které mohou nárůst transplantací do budoucna ovlivnit, je současná nedostatečná právní úprava transplantací orgánů. Lékaři by uvítali, kdyby podle nové úpravy zákona vznikl registr těch, kteří darování svých orgánů výslovně odmítají. Ostatní by pak mohli dárcovstvím pomoci k záchraně dalších životů.