65. výročí zahraničního vysílání Českého rozhlasu

65 let Radia Praha

Již 65 let vysílá do zahraničí Český rozhlas 7 - Radio Praha. Zahraniční vysílání tehdy Československého rozhlasu bylo zahájeno právě 31. srpna roku 1936. Blíže již o tom Milena Štráfeldová.

Nejprve krátce k historii. Rozhlasové vysílání do zahraničí bylo zpočátku určeno především českým krajanům, ale současně mělo informovat i o dění v tehdejším Československu. V prvních letech se proto vysílalo převážně česky, případně anglicky, pouze zprávy byly čteny v pěti jazycích. Během nacistické okupace vysílání Radia Praha zaniklo a znovu bylo obnoveno po válce. Počet vysílacích jazyků tehdy vzrostl na 18 a byly mezi nimi dokonce i lužická srbština či baskičtina. Za totalitního režimu bylo vysílání Radia Praha, stejně jako dalších oficiálních sdělovacích prostředků, silně ideologické. K objektivní a pravdivé zpravodajské práci se mohlo vrátit až po roce 1989. Nyní vysílá v pěti jazycích - kromě češtiny ještě anglicky, francouzsky, německy, španělsky a od loňska také rusky. Půlhodinové relace mohou poslouchat lidé v šesti desítkách zemí celého světa. Generální ředitel Václav Kasík k současnému vysílání Radia Praha uvedl:

"Postupem doby zjišťuji nesmírný význam tohoto vysílání a všemožně bych se snažil ho podporovat, protože to je taková zvuková pohlednice vyslaná do téměř všech koutů zeměkoule. A já si myslím, že je přinejmenším hřejivé, když v takové vzdálenosti lze vyslechnout autentické zvuky vysílané přímo z Prahy."

Naším posluchačem je i komentátor Svobodné Evropy, nositel Ceny Ferdinanda Peroutky, publicista Jiří Ješ. O Radiu Praha nám řekl:

"Já už jsem hodně starý pamětník, pouze o tři roky mladší, nežli je vůbec Český rozhlas, čili zahraniční vysílání jsem poslouchal od jeho začátku. Tenkrát bylo slyšet i u nás na krátkých vlnách a mělo od počátku tutéž znělku z 1. věty Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka, jako má dneska. To znamená, že to poznávací znamení trvá skutečně těch 65 let. Ovšem ocenil jsem to nejvíc až v posledních deseti letech, kdy mi bylo dovoleno se dostávat pravidelně za hranice a i za hranice kontinentů. A tam teprve to člověk nejvíc ocení. Takže například v Mexiku jsem byl schopen poslouchat dlouhé pořady, velice kvalitní, které mi byly úplnou novinkou. Byly to věci, které pro mne byly zajímavější, než mnohé z toho, co slyším na zde přístupných vlnách."

O zájmu našich posluchačů svědčí i velký ohlas, který měla rozhlasová soutěž k 65. výročí zahájení zahraničního vysílání Českého rozhlasu. Sešlo se v ní na tisíc dopisů. Jednou odpovědí za všechny bychom chtěli podtrhnout i dnešní výročí: Radio Praha je nejlepším velvyslancem České republiky ve světě, napsal nám posluchač z Kanady.