Achívy ukazují, jak StB stíhala punkové hnutí

punk1.jpg

Komunistická StB tvrdě stíhala punkové hnutí. Archívy Státní bezpečnosti nyní ukazují, jaké metody při tom užívala. Pokoušela se punkery kriminalizovat například za propagaci fašismu nebo užívání drog a život jim znepříjemňovala stálými kontrolami.

Letos je to 30 let, kdy se ve světě objevilo punkové hnutí. StB se ještě v roce 1987 pokoušela dokázat existenci jeho centrálního vedení. Hnutí bylo přitom od začátku živelné. Jak píší Lidové noviny, StB rozjela celostátní akci s názvem ODPAD. Ačkoliv se centrálně vedený svazek nedochoval, či neexistoval, je možné metody StB zrekonstruovat z jiných dokumentů, jako jsou plány práce, zprávy o bezpečnostní situaci a podobně. V materiálech se slovo punk-rock objevuje od roku 1983, říká Světlana Ptáčníková z archivu ministerstva vnitra v Kanicích u Brna.

"Státní bezpečnost bedlivě evidovala nejen to, kteří jednotlivci, popřípadě hudební skupiny jsou přívrženci tohoto hnutí, ale zaměřovala se také na jejich kontakty s politickou opozicí, zejména Chartou 77 a zajímavé je, že sledovala toto propojení dokonce v mezinárodním měřítku."

Je ve svazcích nebo ve svodkách popsán nějaký konkrétní zásah proti punkerům?

"Určitě. Perzekuce stoupenců hnutí byla opravdu různorodá. Bylo jim například zabraňováno ve výjezdech do zahraničí na různé festivaly, například do Polska. Státní bezpečnost se snažila zabránit konání některých akcí a když se jí to nepovedlo, tak je rozpouštěla. Jako příklad bych uvedla dvě z roku 1987. Jedna se konala ve Služetíně v okrese Karlovy Vary, kde se v jedné zemědělské usedlosti sešlo asi 190 lidí. Probíhalo tam vystoupení skupin, recitace a výstava obrazů. Státní bezpečnost měla o akci přesné zprávy. Znala například i názvy vystavovaných obrazů a jména vystupujících skupin. A ještě markantnějším příkladem typického postupu StB byl sraz v obci Břvany v okrese Louny. Bezpečnost kontaktovala předsedu Místního národního výboru, který nevydal povolení k propůjčení a otevření sálu. Hlídky Veřejné bezpečnosti zjišťovali totožnost přijíždějících a sdělovaly jim, že se žádná zábava nekoná. Státní bezpečnost samozřejmě stoupencům tohoto hnutí znepříjemňovala všemožně život. Prováděla s nimi různé pohovory, vyhledávala záminky, jak by mohli být vylučovaní ze studia a podobně."

Jsou už archívy týkající se této doby probádané nebo se ještě mohou objevit další zajímavé věci?

"Mohou, protože tyto materiály konkrétně od roku 1983 nejsou zpracovány. Nicméně archivy jsou otevřené každému, takže kdokoliv se nám může ozvat a požádat o studium materiálu státní bezpečnosti z těchto let."

V dosud málo probádaných archivech se dokonce nacházejí dokumenty, prokazující perzekuci punkerů ještě v roce 1990.