Alois Rašín ve vzpomínce Františka Soukupa

Alois Rašín

Před týdnem jste na vlnách Radia Praha mohli slyšet speciální pořad o mužích 28. října. Svým způsobem se k tématu vracíme ještě dnes. Z rozhlasového archivu pro vás Martina Lustigová vybrala ukázku projevu jednoho z "mužů 28. října" - Františka Soukupa - z roku 1933. Můžete si poslechnout Soukupův projev, ve kterém zavzpomínal na někdejšího ministra financí a dalšího z "mužů 28. října" Aloise Rašína, od jehož tragické smrti tehdy uplynulo právě deset let. Projev Františka Soukupa je zajímavý i tím, že je ukázkou prvorepublikové rétoriky, což dokládá i vysvětlující komentář politologa Martina Poláška.

"Byl to velmi zdatný řečník, řečnil často, řečnil rád. Svůj řečnický styl si pečlivě vybrušoval a přenášel ho potom i do všech svých literárních prací, kterých bylo téměř nepočítaně. Také řada z jeho prací jsou vlastně jen mírně upravené projevy, které někde přednesl. Soukup mluvil rád při nejrůznějších příležitostech - jak státních, tak stranických. Jeho styl byl velmi květnatý, používal velkých slov. Z dnešního pohledu je to čtení až neúnosně patetické. Některé pasáže, například pasáže z Masarykova životopisu, mají až do té míry adorační charakter, že ani největší Masarykovi příznivci by dnes nebyli ochotni k takovým výrazům sáhnout," dodává k projevu Františka Soukupa politolog Martin Polášek.