Americké centrum v Praze uvedlo nový dokument o českých krajanech v Texasu

Tradiční trhy s dobytkem, proslulý český festival ve Westu s volbou královny krásy, polkou a koláči, ale i podíl českých přistěhovalců na dnešním prudkém rozvoji vědy a průmyslu v Texasu - to vše ukazuje filmový dokument Objevte Texas. V loňském roce ho mezi českými krajany v Texasu natočil náš bývalý kolega, zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech Miroslav Konvalina a dokumentarista Martin Froyda. Film měl v úterý svou premiéru v Americkém centru v Praze a Milena Štráfeldová tam s Miroslavem Konvalinou natočila rozhovor:

Miroslav Konvalina
Proč jste si vybral pro svůj první televizní dokument právě Texas?

"V Texasu jsou lidé s velkým otevřeným srdcem. Dokáží se radovat z toho, co za ta léta těžké dřiny, a v případě Čechů to platí stonásob, dokázali. To byli lidé, kteří odcházeli z Rakouska - Uherska v době, kdy tady měli buďto malé nebo žádné pozemky. V Americe dostali příležitost, a místo aby se honili za snadným ziskem, jali se obdělávat půdu, zvětšovat ji, usadili se a byli jedni z nejšikovnějších lidí. Takže ostatní si zvykli, že Češi mají v řemeslech zlaté ručičky. A samozřejmě také kostely a víru, která je spojovala, kde pěstovali jazyk. Potom noviny, kde dokázali udržet a rozvíjet několik periodik v češtině. A nakonec i spolková činnost, která trvá dodnes, a dokonce i univerzity, které vyučují češtinu. Jsou tam skvělí Texasané českého původu, ale nejcennější je dnes to, že když jedete na festival do Westu, což je český festival, tak se tam sjíždí celá Amerika. To už není festival jenom pro Čechy. Českou kulturu od muziky přes tance až po jídlo dokáže ocenit v Texasu každý. A když řeknete koláče nebo polka, tak si samozřejmě vybaví české krajany."

Dá se vůbec odhadnout, jak velká ta česká komunita v Texasu je? Připomeňme, že tam Češi vlastně přicházeli už po r. 1850, 1860, 1870, čili je to už mnoho generací...

"Říkalo se, že k českému původu se hlásí asi milion lidí. Ty, kteří ještě umí česky, bychom možná spočítali na desítky nebo stovky tisíc. Doba, kdy čeština byla druhým nejpoužívanějším jazykem v Texasu, kdy se v některých školách mluvilo česky a německy, ne anglicky, je samozřejmě už pryč. Ale ta renesance a obnovený zájem o národní kulturu trvá vlastně bez přestávky už od 60. let (minulého století). A díky takovým lidem, jako jsou Ray a Clarisa Snokhousovi nebo Reta Chandlerová, jsou i místa, kde se lidé mohou scházet, kde může vzniknout knihovna, kde se udržují zvyky. A třeba nové České centrum v La Grange, které vzniklo teprve nedávno, je něco unikátního. Kdejaké menší městečko u nás nemá takové krásné centrum, které by pěstovalo českou kulturu."

Jak je to s nově příchozími Čechy? V Texasu je i středisko nejvyspělejšího sofistikovaného průmyslu a vědeckého výzkumu. Jsou tam i Češi, kteří tam přicházejí třeba právě teď pracovat nebo studovat?

"V 90. letech a na počátku tohoto století se to samozřejmě neobešlo bez pomoci krajanské komunity a konkrétně generálního konzula Raye Snokhouse. Do Texasu jezdili a stále jezdí například lékaři z 1. Lékařské fakulty. To jsou odborníci, kteří se dostávají na významné kliniky do Houstonu jen díky pomoci krajanů. Dnes už ale na velké kongresy, které se v Texasu konají, jezdí i lidé sami od sebe. A naopak, ta vazba je oboustranná. Například tady na americké ambasádě je trvale příslušník texaské Národní gardy a rozvíjí programy s českou armádou, ať už jsou to vzájemná cvičení nebo výměna zkušeností. Pak jsou tam hi-tech odborníci, kteří jsou v NASA nebo v Houstonu, ale ne všichni se chtějí sdružovat. Možná chtějí zapadnout do americké společnosti a občas si nenápadně zajedou na nějaký český festival. Možná bude trvat několik desítek let, než se jim zasteskne po české kultuře."