Archeologický průzkum u Kolína odhalil i největší rondely v Evropě

rondel_kolin2.jpg

Před několika dny ukončili archeologové jeden z nejrozsáhlejších záchranných výzkumů. V rámci výstavby obchvatu Kolína byly nalezeny i čtyři rondely pocházející z období neolitu, z nichž dva mají v průměru přes 200 metrů a patří k největším v Evropě. Podrobnosti připojuje vedoucí výzkumu Radka Šumberová z Archeologického ústavu AV.

Paní doktorko, co je to vlastně rondel?

"Rondely jsou takové kruhové areály, které jsou ohrazeny příkopy, které mají typický hrotitý tvar profilu a jsou zpravidla na čtyřech místech přerušeny branami. Těch příkopů může být dokonce několik, jeden z těch našich rondelů je dokonce tvořen čtyřmi kulatými příkopy, které ohraničují obrovský prostor o vnějším průměru asi 215 metrů. Přesně se neví, k čemu tyto rondely sloužily, někdy se jako analogie uvádí anglické Stonehenge, ty mají podobný tvar a jsou tvořeny kamennými kruhy, nikoli příkopy. Pro interpretaci jejich významů v našem prostředí existuje samozřejmě spousta teorií."

Mohu si ten rondel představit tak, že v těch příkopech byly třeba kůly?

"Ty příkopy byly asi samostatnou součástí té konstrukce, byly to prostě hluboké příkopy, které zabraňovaly vstupu do nějakého toho vnitřního prostoru, ale kromě toho tam ještě byly palisády nebo někdy i několik palisád, které byly tvořeny kůly, které ohraničovaly úplně ten nevnitřnější prostor rondelu. Takže celá ta soustava byla složena jak z těch příkopů a palisád a v některých případech to vypadá, že mohly být kolem navršeny i hliněné valy a na těch valech mohla být i další palisáda, ale to už se nám do současnosti nezachová."

O Stonehenge se většinou traduje, že sloužilo k nějakým duchovním účelům. Mohl to být jeden z účelů rondelu?

"Mohl, je to právě jedna z možností, jedna z interpretací, ale není samozřejmě jediná. Další takové možnosti jsou spíše prozaičtější, někdy se mluvilo o tom, že by to mohly být pouze ohrady pro dobytek, od těchto ryze praktických vysvětlení se ale spíše ustupuje. Dnes taková poslední teorie je, že to byly prostory, které sloužily ke shromažďování nějaké větší komunity a buď tam mohly probíhat obřady, o kterých se právě mluví v kontextu se Stonehenge, nebo se tam mohly uskutečňovat třeba nějaké pravidelné oslavy svátků, které musely být pro tu pravěkou společnost velice důležité. Ale to už částečně souvisí i s tím duchovním světem."

Když byl ten průzkum velký, tak asi rondely nebyly to jediné, co jste tam našli. Mohla byste popsat ještě nějaké další nálezy?

"Určitě nebyly jediné, ačkoli jsou takovým nejvýraznějším výsledkem výzkumu. My jsme na 40 hektarech skrývek, které se v souvislosti se stavbou obchvatu prováděly našli téměř 7 000 archeologických objektů, takže těch nálezů je skutečně podstatně víc, našli jsme pozůstatky několika desítek pravěkých osad i pravěkých a raně středověkých pohřebišť."