Archeologové objevili germánské pohřebiště i středověké nádobí

Objevené keramické nádoby a dřevěná vařečka na varné podestě kuchyňského ohniště

Germánské pohřebiště z 2. století, pravěká soška berana a pozůstatky pece včetně nádobí. To jsou objevy českých archeologů v posledních dnech.

Germánské žárové pohřebiště z druhé poloviny 2. století zkoumají archeologové u Roštění na Kroměřížsku. Objevili tu zbraně, jezdecké ostruhy, šperky, součásti opasků či nástroje. Protože je tam množství ostruh, mohlo by se jednat o pohřebiště germánského jezdectva. Jak prohlásil archeolog Tomáš Zeman, odkryto bylo 57 hrobů a pocházejí zřejmě z období markomanských válek mezi Germány a Římany.

Na poklad přišli odborníci v rámci archeologického průzkumu před rekonstrukcí domu. | Foto: František Kolář,  Národní památkový ústav

"Jsou tady plechové nádoby, skleněné nádoby, to znamená zboží importované, které bylo mimořádně vzácné pro místní kmeny. Současně se tady nachází zbytky výstroje a bronzové ostruhy, to znamená zastoupení nějakých elitních jezdeckých jednotek. Pohřebiště je tímto markantem nejvýznamnější v celé střední Evropě," řekl ČTK Miroslav Popelka z Ústavu archeologické památkové péče Brno. Zajímavostí je podle archeologů to, že badatelé zatím neobjevili žádné meče.

Pohřebiště objevil amatérský spolupracovník už před sedmi lety a archeologové ho drželi v tajnosti, aby sem nepřišli lidé s detektory kovů.

Soška berana byla zřejmě zničena při rituálu

Pravěkou sošku berana, která zřejmě sloužila k rituálním účelům, našli archeologové na Znojemsku. Hliněná soška zvířete pochází podle odborníků z neolitu, tedy z mladší doby kamenné.

"Sošky nebo plastiky se příliš často na nalezištích neobjevují, a když ano, jde o jedinečnou věc. Tato nalezená plastika berana je unikátní navíc tím, že je záměrně poškozená. Figurka má zřejmě úmyslně odlomené rohy, končetiny a deformovaná varlata a může tak představovat doklad rituálu, během kterého byla plastika zničena," uvedl vedoucí výzkumu Peter Tóth.

Při rekonstrukci domu našli nádobí i s pokličkami

Dvě z dochovaných nádob,  nalezených v ústí středověké pece | Foto: Pavel Stabrava,  Muzeum Novojičínska

Středověké nádobí našli archeologové a památkáři při výzkumu domu v Křižíkově ulici v historickém jádru Nového Jičína. Jsou zde pozůstatky středověké zděné pece s kuchyňským ohništěm.

Na varné podestě byly celé keramické kuchyňské nádoby včetně pokliček. S dochovanými pozůstatky středověkých kuchyní v městských domech se památkáři setkávají výjimečně.
Záchranný archeologický výzkum se dělal kvůli rekonstrukci domu. Pod podlahou odkryli archeologové kamenné základy starší stavby a pozůstatky zuhelnatělé dřevěné podlahy. Středověký dům zřejmě zanikl požárem někdy v 15. století.

9
49.5934136111
18.0090997222
default
49.5934136111
18.0090997222

Související

  • Archeologické objevy

    Odkud pochází nejznámější keltská hlava? Kdo byl Viking na Pražském hradě? Jaké poklady se zachovaly z doby bronzové? Vše se dozvíte v seriálu Radio Prague International.