Armáda bude bezplatně převádět bunkry majitelům pozemků a chce také zpřístupnit vojenské újezdy

Pěchotní srub Obora

Ministerstvo obrany chce začít rozdávat nepoužívané vojenské bunkry i další nemovitý armádní majetek. Bezúplatně mohou tyto objekty získat majitelé pozemků, na nichž například bunkry stojí. Armáda také v různé formě hodlá zpřístupnit své vojenské újezdy, které by ve vyhrazených místech mohly sloužit turistice. Na ministerstvu obrany zjišťovala podrobnosti Martina Lustigová.

Převádění nemovitého majetku se týká jak soukromníků, tak obcí. Pokud má někdo na svém pozemku například prvorepublikový bunkr, může armádu požádat o jeho bezplatné převedení. Podle ministra obrany Karla Kühnla pominul důvod tyto objekty držet ve vlastnictví armády: "Ty objekty tam stojí už zhruba 70 let. Toto omezení vlastnického práva tím, že cizí objekt stojí někomu na pozemku, bylo odůvodnitelné v době akutního ohrožení státu, kdy tato opevnění byla potřebná bezprostředně k obraně země. Tento důvod dávno pominul. Proto jsem rozhodl, že tam, kde budou mít majitelé pozemků, tj. obce nebo soukromí majitelé, zájem převzít tyto objekty, navrhneme do vlády jejich bezúplatné převedení."

Pokud nebudou mít majitelé pozemků zájem, hodlá armáda tyto objekty nabízet klubům vojenské historie, případně je prodávat ve veřejném výběrovém řízení. Daňoví poplatníci se ale nemusejí obávat, že by armáda bezplatným převodem nemovitostí přišla o nějaké závratné sumy, protože už samotné udržování objektů si vyžadovalo značný finanční obnos: "Ve skutečnosti armáda nepřijde o žádné peníze, protože ušetří prostředky nutné na správu majetku, jeho udržování, ochranu, atd. A to je hodně peněz," vysvětluje ministr obrany Karel Kühnl.

Armáda chce dále veřejnosti zpřístupnit svých 5 vojenských újezdů o celkové rozloze asi 130 tisíc hektarů. Měly by tam vzniknout například turistické nebo cyklistické stezky. A proč se armáda k tomuto kroku rozhodla? Na to odpovídá brigádní generál Ivo Zbořil: "Je to hlavně na základě žádostí okolních obcí, požadavků obyvatel, kteří žijí na vojenských újezdech nebo v jejich okolí, různých organizací a sdružení, které nějakým způsobem cítí potřebu větší spolupráce a vstupu na vojenské újezdy. To znamená, že je to hlavně otevřenost resortu k těmto požadavkům okolních obcí a obyvatel."

Část vojenských újezdů bude zpřístupněna trvale, část jen ve vymezené době. Jaký tam bude panovat režim? "Do prostorů, které budou trvale zpřístupněny, nebude obyvatelstvo potřebovat žádná povolení. Tam budou lidé chodit, jak budou potřebovat. Tam, kde bude vstup povolen dočasně, bude potřeba povolení přednosty vojenského újezdu. Omezení bude vymezeno označením prostorů, označením cyklostezek, označením ploch, kam by se nemělo vstupovat, atd. A samozřejmě bude na lidech, aby to respektovali," upřesňuje generál Zbořil.