Artěl znamená družstvo - umění všedního dne na výstavě v UPM

r_2100x1400_radio_praha.png

Slavné pražské muzeum designu a užitého umění s poněkud archaickým názvem - Muzeum uměleckoprůmyslové - bude ještě tři týdny uvádět výstavu ke stému výročí založení sdružení Artěl. Výstavní projekt seznamuje se čtvrt století trvající činností jedné z nejvýznamnějších institucí českého užitého umění prvé poloviny 20. století.

S kurátorem výstavy Jiřím Fronkem jsme v budově muzea těsně přiléhající k židovskému hřbitovu na Starém městě pražském. Vstoupili jsme do expozice, která v několika sekcích představuje návrhy a dochované práce vzniklé pod proslulou značkou Artěl.

"Družstvo Artěl vzniklo v roce 1908 z iniciativy nastupujících výtvarníků, kteří měli zkušenost z evropských center výtvarného umění a snažili se nějak inovovat vývoj užitého umění v Čechách."

Jakým oblastem se především věnovali? První co návštěvník ve vitrínách uvidí, jsou hračky a keramika.

"Keramika i hračky patří k nejsilnějším oblastem zájmu a činnosti Artělu, proto jsme je umístili do popředí celé expozice, která je členěna do deseti sekcí. Je tady unikátní kolekce keramiky Janáka, Vlastislava Hoffmanna, Štokara, Havlíčka a dalších. Oblast hraček je zastoupena od prvopočátku Artělu v roce 1908 až do období art deco. jednak kmenoví členové Artělu navrhovali hračky, ale hračky se objevovaly v Artělní prodejně od nejrůznějších menších výrobců z celých Čech."

Mezi hlavní osobnosti Artělu patřili grafici Jaroslav Benda, Jan Konůpek a V.H.Brunner, architekti Pavel Janák, Otakar Vondráček a dále historik umění V. V. Štech a bankovní úředník Alois Dyk.

"Oni dva byli zahleděni do tvorby Wiener Werkstätte a měli pocit, že něco takového by mělo v Praze vzniknout taky. Tedy jakési umělecké sdružení, které by se zaměřilo na užité umění, interiérový design a předmětům denní potřeby."

Část expozice věnovanou hračkám připravila z fondů muzea jeho ředitelka Helena Koenigsmarková:

"Jsou tady vystaveny skupiny postav na trhu, u studny, měly to být lidové výjevy, ale zároveň je to stylizovaná hračka. A v tom je půvab toho, co chtěl Artěl v hračce předvést. Navázat na hračku lidovou, ale zároveň ji převést do současného života."

Proč si družstvo dalo tak podivně rusky znějící název? Podle Jiřího Fronka bylo inspirací pravděpodobně české vydání románu Anna Karenina, kde se objevilo ruské slovo družstvo - artěl.

"Byla to slovní hříčka, bylo to stručné, znělo to zajímavě a obsahovalo to obě polohy - družstvo z ruštiny a zároveň i slovo art, odkaz na svět umění ve francouzštině,"říká Jiří Fronek.

Výstavu o Artělu připravilo muzeum víc než z poloviny z vlastních zdrojů, zbytek byl zapůjčen z jiných institucí a ze soukromých sbírek. Jaká je vůbec situace muzea, které oslavilo před dvěma lety 120. výročí založení? Nakupuje, rozšiřuje fondy?

Ředitelka Helena Koenigsmarková: "To muzeum se pere s nedostatkem prostoru rozhodně celou druhou polovinu 20. století. My jsme zintenzivnili snahu po získání více prostoru na uložení sbírek i práci s nimi a vystavování a od loňského roku jsme ve dvou investičních projektech: stavíme nový depozitář v Praze a budeme i rozšiřovat výstavní prostory v této budově."

Jiří Fronek: "Tady máme figurální plastiku, kterou reprezentují Helena Johnová a Jaroslav Hvorejc. Ten vstupuje do družstva v roce 1909 a hned se prezentuje o Vánocích na výstavě Artělu kolekcí své keramické plastiky, která byla velice úspěšná a dobře se prodávala."

A vidím tady i vitrínu s oděvy...

"Ojediněle byla v Artělu zastoupena i oděvní tvorba, Artěl spolupořádal s Uměleckoprůmyslovým muzeem v roce 1921 velkou výstavu s názvem Umění v módě, která měla veliký úspěch."

Prosperovalo to družstvo?

"Dá se říct, že družstvo, později akciová společnost, měla existenční problémy prakticky po celou dobu své existence."

Paní ředitelko, nakupujete dnes do sbírek nové položky?

"My máme sbírkotvorný plán, to znamená snažíme se nakupovat tak, abychom doplňovali mezery, které jsou v historickém materiálu, ale skutečně jenom mezery nebo z nějakého důvodu vývojově důležitá bohemika, ale co musíme především, doplňovat nedávnou minulost a současnost. Protože tím my připravujeme do budoucna materiál, z kterého budou moct těžit naši následovníci. Teď jsme to třeba dobře viděli při výstavě Artělu. V době, kdy tu ten Artěl byl a vystavoval se tu, v našem muzeu, tak akvizice byly minimální. Takže všechny fondy té předválečné produkce se doplňovaly až v 70. a 80. letech a dneska už je to zase jen dokupování něčeho mimořádného. A musíme se zase soustředit na současný design, současné užité umění."

Foto:http://www.upm.cz/