Astronomický střed Evropy leží v Kouřimi

Kostel sv. Štěpána, foto: autorka

Tentokrát nás cesta zavede do Kouřimi, kde se podle pověsti usadil Lech - bratr Praotce Čecha. Dodnes tu mají i tzv. Lechův kámen. Kouřim má i unikátní stavební památky a navíc je tu astronomický střed Evropy.

Lechův kámen,  foto: autorka
Praotce Čecha, který se zastavil na Řípu, zná každý. Mnozí už možná neví, že jeho bratrem byl Lech, který si jako své sídlo vybral Kouřim. Podle dohody tu třetí den zapálil oheň, aby na Řípu viděli, kde se usadil. A právě podle kouře prý dostala Kouřim své jméno. Je tu i tzv. Lechův kámen, pod nímž odpočíval. Pověst o Čechovi a Lechovi však není jediná. Vypráví se také o střetu kouřimského knížete Radslava z rodu Zličanů s pražským knížetem, pozdějším sv. Václavem.

"Není vůbec důležité, jestli k tomu střetu došlo či spíše nedošlo. Možná si zlický kouřimský kníže Radslav uvědomil velikost osobnosti pražského Václava nebo je spíš pravda, že kouřimský kníže měl krásnou dceru, která přesvědčila Václava, aby nebojoval s otcem. Důležitá je domněnka, co by se bývalo stalo, kdyby ke střetu došlo a kouřimský kníže vyhrál. Pak by asi Praha nebyla tím, co je, ale tím by asi nejspíš byla Kouřim,"

Radka Jirkovská,  foto: autorka
uvedla Radka Jirkovská, vedoucí turistického informačního centra. Kouřim byla totiž ve své době velmi bohatým městem. Její chloubou bylo také opevnění, k němuž se váže i první písemná zmínka o Kouřimi z roku 1261.

"V té již je dáváno město Kouřim za vzor ostatním nově vznikajícím městům, právě co se týče opevnění. Původně mělo město brány čtyři, dochovala se pouze jediná. Rozsah opevnění je 1250 metrů a vede po něm naučná stezka."

Opevnění je také národní kulturní památkou města, jehož dominantou je kostel sv. Štěpána. Ranně gotická stavba patří k unikátům ve středoevropském stavitelství.

Kostel sv. Štěpána,  foto: autorka
"Součástí kostela je pak další unikát - krypta sv. Kateřiny. Je to nejstarší prostor kostela a jeho předností je unikátní sklenutí do jediného osmibokého středového sloupu, jediného tohoto typu v kontinentální Evropě. Dále pak nástěnné malby, které se datují do počátku 15. století. K nejvyšším stavbám města patří zvonice. Je vysoká 34 metrů. Původně na ni bylo zavěšeno pět zvonů, a to srdcem vzhůru. Tento způsob zavěšení je pouze u nás v Kouřimi a v Rovensku pod Troskami."

Proč jsou zvony opačně, se neví. Jedna z verzí říká, že Kouřim, která byla ve 14. a 15. století třetím nejvýznamnějším městem, nezazvonila, když přijel na návštěvu císař Ferdinand, se kterým vedla majetkové spory. A on přikázal zvony otočit. Možná zvony představují kalich - symbol husitství.

Foto: autorka
Kouřim má i další zajímavost. Kousek od bájného Lechova kamene je astronomický střed Evropy - 15. poledník tu protíná 50. rovnoběžku. Místo bylo změřeno přístrojem, který je schopen určit zeměpisnou polohu s přesností na 1 cm.

Kouřim je od pradávna také ovocnářský kraj. Významným artiklem byly švestky, vařila se tu povidla a to v oblasti, které se říká Molitorov. Ten byl od konce 19. století sídlem rodiny Veselých a Jaroslav Veselý věnoval ovocnářství 25 let svého života. Vytvořil marketing, který by mu záviděli i dnes. Pomohla mu i doba, kdy se začalo jezdit na výlety. Výletníkům nabídl své sady i kouřimské památky.

"Všichni zaměstnanci poskytovali informace, občerstvení bylo v molitorovských a kouřimských restauracích, návštěvníci si měli možnost koupit za režijní cenu výrobky, a přitom se dívat jak zpracovávají tu jejich marmeládu. Bohužel tato doba skončila znárodněním. Když to bylo panu Veselému sděleno, tak jej ranila mrtvice."

Foto: autorka
Z ovocnářské firmy dnes zůstaly jen zbytky, pouze školkařský závod. Kouřim leží od Prahy asi 30 kilometrů a je vyhledávaná pro její klidnou atmosféru. Každý turistický průvodce vás pozve také do nedalekého skanzenu, kde jsou hrázděné chalupy, stodoly, zvoničky, kříže a sochy jako vystřižené z pohádkové knížky. A to láká i filmaře.

"Na skanzenu, ale i v Kouřimi samotné byla zfilmována spousta pohádek, například Nesmrtelná teta. Točil se tu i seriál Bylo nás pět."

Nejaktuálnější událostí ve 'filmové historii' města je natáčení některých pasáží nové pohádky Miloslava Šmídmajera "Peklo s princeznou," které proběhlo na skanzenu počátkem srpna 2008. Historický střed města přímo vybízí k pořádání zajímavých akcí například ke Dnům evropského dědictví. Letos se město vrátilo do doby první republiky. Další zajímavá akce se chystá na Vánoce. Snem Radky Jirkovské je přiblížit turistům Starou Kouřim, významné zlické hradiště. Dnes tam vede naučná stezka a jsou vidět valy opevnění. Cílem je vybudovat archeopark s dobovými řemesly a životem.

10
50.003002200000
14.976966900000
default
50.003002200000
14.976966900000