Astronomové si připomínají 50. výročí pádu příbramských meteoritů

Astronomové si připomenou 50. výročí pádu tzv. příbramských bolidů, jejichž dráhu sledoval známý astronom Zdeněk Ceplecha. Bolidy a meteority budou i tématem mezinárodní konference, která se uskuteční v Praze.

Astronomie má dosud k dispozici pouze šest meteoritů, u kterých jsou známy jak okolnosti průletu atmosférou, tak původní dráha ve sluneční soustavě. Z toho polovina je výsledkem práce českých astronomů, zbytek připadá na mnohem rozlehlejší země, jako jsou Spojené státy a Kanada. Kamení poslové z vesmíru přistáli u Příbrami 7. dubna 1959.

"Meteority jsou uloženy ve sbírkách Národního muzea v Praze,"

uvedl Jiří Borovička z Astronomického ústavu Akademie věd. Pražské konference s názvem 'Bolidy a pády meteoritů' se zúčastní na 60 specialistů nejen z Evropy, ale i ze Spojených států, Kanady, Japonska a Nového Zélandu. Málokdo z laiků však ví, jaký je vlastně rozdíl mezi bolidem a meteoritem.

"Bolid je světelný úkaz, je to jasný meteor, který zazáří na obloze, když nějaké těleso meziplanetární hmoty vstoupí do atmosféry. A pokud to těleso je tak pevné a tak velké, že přežije průlet atmosférou, tak dopadne potom na zem a nazývá se meteorit. Takže my mluvíme jednak o příbramském bolidu, který svítil na obloze a potom o příbramských meteoritech, které potom následně byly nalezeny jako kameny na zemském povrchu."

Kdo zaznamenal pád bolidu?

"Bylo to v rámci pozorovacího programu, který tenkrát vedl doktor Zdeněk Ceplecha na hvězdárně v Ondřejově. Aby se mohla získat dráha toho bolidu, bylo potřeba pozorovat ze dvou míst, takže se pozorovalo jednak z Ondřejovské hvězdárny a jednak na externí stanici v Prčici. Tenkrát to byl vůbec první případ, kdy se podařilo zachytit bolid a následně potom nalézt meteority."

Tato světová priorita rázem uvedla Zdeňka Ceplechu na vrcholnou mezinárodní astronomickou scénu. Kromě toho Ceplechův tým podle dráhy meteoritu po obloze určil místo dopadu jeho úlomků, takže je vzácný nález dodnes uchován a příbramské bolidy budou vystaveny i během mezinárodní konference. Ta také připomene 80. narozeniny Zdeňka Ceplechy. Právě jeho metodika umožnila rychle spočítat dráhu tělesa ve sluneční soustavě. Zdeněk Ceplecha, po kterém je pojemnována i jedna planetka, navíc spočítal, že díky meteoritům Země každoročně 'ztloustne' o zhruba o 150 tisíc tun.