Stonařov chystá výstavu - připomene 200. výročí pádu meteoritů

Stonařov na Vysočině chystá oslavu - připomene si 200. výročí pádu meteoritů. Bude odhalen památník, historickou událost připomene výstava i přednášky. Pro sběratele jsou připraveny i zvláštní pohlednice.

Rachot, hromobití, mlha a ne příliš vábná vůně. To údajně provázelo 22. května před dvěma sty lety pád roje meteoritů. Byla neděle ráno a lidé ze Stonařova šli do kostela. Laikové hledají meteority v okolí dodnes. Padaly totiž na území ve tvaru elipsy zhruba 9 krát 16 kilometrů. Je však poměrně složité je poznat. Jak stonařovské meteority vypadají, prozradil ředitel Muzea Vysočiny Karel Malý.

"Na první pohled je to taková ne příliš nápadná šedobílá hornina. Dalo by se to přirovnat k nějakému druhu našeho čediče. Ale co je na něm velice nápadné a na první pohled se pozná, že je to mimozemský materiál, který proletěl atmosférou za vysokých teplot, je taková černá smolně lesklá sklovitá kůra."

Muzeum Vysočiny dva kusy meteoritů vlastní. Teď se fotografují na propagační předměty a připravují na výstavu. Na ní budou jak meteority, tak dokumenty, které tuhle událost popisují, říká Karel Malý.

"Po pádu meteoritů přijel tehdejší odborník Schreibers, který sbíral zprávy i meteority, takže jsou poměrně přesné popisy toho, co se dělo, když meteority padaly. My samozřejmě nevíme, co je realita a co si lidé přibájili, protože ten efekt asi byl veliký. Je to popisováno jako velké rachocení a hromobití připomínající dělostřelbu a smrad, který to provázel. Čili velmi efektní popisy."

Ví se kolik meteoritů spadlo?

"Byly to stovky. Nalezlo se asi 200 kusů. Nenašly se všechny, takže můžeme předpokládat, že jich bylo několik set."

Co se s kameny stalo?

"Značnou část získal pan Schreibers, případně další lidé, kteří do té oblasti přijeli a od nálezců meteority vykupovali za poměrně na tehdejší dobu slušné peníze. Dneska jsou stonařovské meteority zastoupeny ve všech nejvýznamnějších světových sbírkách."

Místostarosta Stonařova Ivan Šulc připomněl, že oslavy by měly zpestřit také dobové kramářské písně. Ty totiž pád meteoritů popisují.

"Ano, dochovaly se dva texty. Jeden je spíše církevním textem, ten druhý je takový lidovější. Ve spolupráci s muzeem v Jihlavě připravujeme zhudebnění jedné z kramářských písní a ve spolupráci s naším sborem základní školy připravuje i provedení této kramářské písně."

Chystáte také sochu. Jakou bude mít podobu?

"O podobě památníku se samozřejmě diskutuje. Podle poslední varianty by měl co nejvíce přibližovat tu událost. Máme vybraný velký kámen, je to neopracovaná žula. Na něm bude osazena jedna nebo dvě desky s doprovodným textem a s malbou, která by měla orientačně vyznačit území, na kterém došlo k pádu meteoritů."

Součástí oslav bude i křest planetky Stonařov, kterou v roce 2000 objevil kolektiv vědců v čele s Milošem Tichým a Janou Tichou.