Balíčky se záhadnými semeny z východní Asie se dostaly i do Česka

Nevyžádané balíčky s blíže nespecifikovanými semeny pocházejí pravděpodobně z Číny, foto: archiv Ministerstva zemědělství státu Washington

Do Česka se v zásilkách z východní Asie dostávají neznámá a možná nebezpečná semínka. Varuje před tím Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Lidé je dostávají jako bonus ke svým objednávkám. Semínka ale nemají certifikaci a podle zemědělského ústavu můžou při zasetí poškodit tuzemské rostliny.

Ilustrační foto: José Manuel de Laá,  Pixabay / CC0

Podle mluvčí zemědělského ústavu Ivany Krškové jde nejčastěji o zásilky s průmyslovým nebo spotřebním zbožím. "Jedná se o semena okrasných rostlin, ale bližší specifikaci prozatím nemáme k dispozici. Jedná se o malé zásilky v řádu gramů," dodala.

Únik a následné šíření exotických škůdců z těchto zásilek může podle zemědělského ústavu nejen ohrozit rostliny pěstované přímo u lidí doma, ale také ohrozit biodiverzitu. "Může ohrozit pěstované hospodářské plodiny i volně žijící rostliny, včetně vzniku velkých ztrát ekonomických," uvedla Kršková.

Ilustrační foto: truthseeker08,  Pixabay / CC0

Zemědělský ústav proto vyzval lidi v Česku, aby v případě obdržení podobných neznámých zásilek, v žádném případě semínka nezasévali. Zároveň upozornil, že nejlepší by bylo zásilku oznámit a odevzdat do laboratoře, aby ji mohli výzkumníci analyzovat a případně vystopovat její zdroj.

Nový nebezpečný fenomén

Ilustrační foto: Joshua Lanzarini,  Unsplash / CC0

V České republice byly zatím oznámeny ojedinělé případy nevyžádáných zásilek neznámých semínek, ale ústav upozorňuje, že podle informací ostatních evropských zemí má problém vzestupný charakter.

V některých evropských státech takto lidé dostali již tisíce zásilek a podobnou situací se v létě zabývaly i Spojené státy americké.

"Jedná se o nový nebezpečný fenomén v oblasti ochrany zdraví rostlin a zemědělský ústav tuto situaci intenzivně sleduje," uvádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Marný boj s bolševníkem

Bolševník velkolepý,  foto: Petr Polívka,  Wikimedia Commons,  CC BY 3.0

Mezi nejnebezpečnější invazní druhy na českém území patří bolševník velkolepý. Do Evropy byla tato rostlina, která je schopna ničit okolní vegetací, ale i lidské zdraví, zavlečena z oblasti centrální Asie, z Kavkazu a přilehlých oblastí, jako okrasná rostlina.

Do zahrad českých zámků se dostal bolševník koncem 19. století. Kníže Metternich nechal vysadit jeho semena v zámeckém parku v Kynžvartu. Rostlinu tehdy získal darem přímo od ruského cara Alexandra I. Postupně se rozšířil po celém území.

Může dorůst výšky i čtyř metrů. Šíří se semeny, které může roznášet po krajině vítr, voda, pasoucí se dobytek, či dokonce pneumatiky aut. Ochránci přírody i zemědělci se už léta snaží vytlačit tuto rostlinu z území Česka a zamezit jejímu dalšímu šíření. Dravou a nebezpečnou rostlinu se ale zatím nedaří hubit.