Barevná keramika klasika Pravoslava Rady

rada_keramika1.jpg

Sochař Pravoslav Rada je jedním z nejvýznamnějších českých keramiků. Jeho rozsáhlé a různorodé dílo řadí teoretici umění k takzvané české grotesce; nese v sobě vtip, nadsázku, drobnou ironii, nadhled i moudré zamyšlení. Retrospektivní výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu se jmenuje P. Rada! Paráda!

Pravoslav Rada
"Já bych řekl, že je to obraz, je to reliéf a je to zároveň plastika. A je to zároveň v jednotlivých použitých prvcích kus grafického umění, grafického designu..."

popisuje kurátor Uměleckoprůmyslového muzea Milan Hlaveš plastiku Pravoslava Rady, která je zavěšena těsně u vstupu do výstavního prostoru. Z jeho slov je rovnou jasné, s jakým stylem máme co do činění. Rada s keramikou zachází velmi volně, aplikuje na ni například grafické postupy. Jak tento originální styl vznikl? Pravoslav Rada se keramice vyučil za okupace.

"Jelikož jsem rodák ze Železného Brodu, chtěl jsem původně studovat na sklářské škole. Ale kolegové mého otce říkali, že to není ono a ať mě dá na sochařskou školu kamenickou v Hořicích v Podkrkonoší. Tam jsem tedy skončil a vystudoval jsem ji. A potom jsem přešel na Umprum, dostal jsem se k profesoru Laudovi - do školy sochařské a keramické.

Žádné vzory jsem neměl, protože do keramiky jsem tam vplul zničeho nic. A vzory jsem získával později postupně. U nás se v té době dělala jen takzvaná lidová keramika, slovenské a moravské vzory. A moderní keramika se nedělala, tou se zabýval pouze profesor Eckert, který byl první moderní keramik u nás. A ten potom tuhle školu převzal a já jsem se k němu dostal."

Aspiranturu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové zakončil v roce 1960 u profesora Eckerta rozsáhlým jídelním a nápojovým souborem.

"To byla doba, kdy se říkalo, že se má dělat taková tahle užitková keramika, ovšem nikdo ji nechtěl. Každý rok se na to vypsala soutěž, kterou jsme různě vyhrávali, ale ono se to pak nikdy nevyrábělo. Takže já jsem absolvoval velikým souborem této užitkové keramiky,"

vrací nás Pravoslav Rada zpět k výstavě v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Na 150 exponátech shrnuje ateliérovou tvorbu Pravoslava Rady. Kurátor Milan Hlaveš říká:

"V počátku u něj byl silnější vliv tradiční řemeslné, lidové, tvorby a postuopem času do Radoivy práce prolínaly prvky pop-artu a op-artu. - Jeho umělecký názor je konzistentní. Je to originální pohled na keramickou a sochařskou tvorbu v kombinaci s grafickými prvky. Co se týká technologií, jsou na jednu stranu podstatné, protože v nich spočívá materiální základ těch artefaktů, ale důležitá je myšlenka, sdělení."

K významným bodům Radovy dráhy patřilo půlroční stipendium v Dánsku u Nathalii Krebsové, která byla v té době výraznou představitelkou moderní keramiky.

Návštěvníci na výstavě můžou vidět Radovy hravě stylizované zvířecí figury, postavy elfů a andělů i postavy lidské. Kde se v Radových plastikách bere ten všudypřítomný humor a hravost? Rada je synem známého malíře a ilustrátora Vlastimila Rady, který měl k humoru blízko, spolupracoval s Jaroslavem Žákem a ilustroval několik humoristických knih. Smysl pro humor Pravoslav Rada po svém otci zdědil.

"Ta tradice humoru tam v rodině jistě je a pokračuje i dál. Humorné prvky můžeme najít i v díle manželky Pravoslava Rady paní Jindřišky a také v díle jejich dcery Šárky Radové."

Jít v otcových stopách jako výtvarník ale Rada odmítl. Kresba by ho sice lákala, ale radši se jí vyhnul.

"Kresba mě sice lákala, ale záměrně jsem se snažil dělat plastiku. To je vždycky špatné... (jít v otcových stopách), člověk pak začne napodobovat, takže pro mě byla zásadní věc, že jsem se dal na plastiku: programově jsem se tomu vyhnul. Ale samozřejmě ten humor se mi líbil. A pochopitelně to v mých věcech je vidět..."

Pravoslav Rada má na svém kontě kromě stovek keramických děl včetně interiérové tvorby také 5 animovaných filmů a řadu knih o keramice.

"Za ta léta jsem toho nadělal! Když jsem začal probírat fotografie, co se tam dá (na výstavu do Uměleckoprůmyslového muzea), tak jsem se úplně zděsil, co jsem toho za ta léta udělal. A taky kolik se toho zničilo. To je nejsmutnější. Probíral jsem fotografie a říkal jsem: ...tohle už není, tohle není... tohle rozbili..."

...pozastavuje se Pravoslav Rada u faktu, že keramika, které zasvětil svůj život, je z povahy velmi křehká záležitost.

"Výstava P. Rada Paráda! vypovídá o jednom velice důležitém příběhu moderního českého umění a zároveň je velice atraktivní pro všechny generace včetně té nejmladší, protože je to výstava barevná, veselá a zábavná,"

shrnuje Milan Hlaveš. Výstava P. Rada Paráda bude otevřená do 25. dubna.